" /> Miras Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Miras Hukuku

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası her zaman çok merak edilen davalardan olmuştur. Önce bu dava çeşidini tanımlayarak başlayalım. Nedir? Muris Muvazaası başlıklı yazımızda muris muvazaasının ne olduğunu, hangi koşulları taşıması gerektiğini açıklamıştık. Muris muvazaası mağdurlarının ne yapması gerektiği ya da diğer bir ifade ile muris muvazaasına karşı ne yapılabileceği de bu yazımızın

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Miras Hukuku Avukatı İzmir başlığında aradığınızı bulacağınızı düşündüğümüz bilgileri paylaştık. Miras Hukuku alanında yaşadığınız sorunların, karşılaştığınız davaların nasıl çözüme ulaşacağını veya vasiyetname, mirastan çıkarma gibi konularda neler yapmanız gerektiğini bu yazımızda bulabilirsiniz. Miras Hukuku Avukatı İzmir Google’da bu sözcüğü arattığınıza göre, Miras Avukatı İzmir arayışı içindesiniz. Büromuz bu konuda hizmet yıllardır hizmet veren tecrübeli ve

  Vatandaşlıktan çıkanların mülkiyet ve miras haklarının ne olacağı oldukça merak edilen bir konudur. Bu yazımızda bu konu ile ilgili tarafımıza ulaşan bütün soruları derleyip bir yazı oluşturduk.   Vatandaşlıktan Çıkanların Mülkiyet ve Miras Hakları Var mıdır?   Bu soruya verilecek herhangi bir cevap tam olarak doğru olmayacaktır. Çünkü vatandaşlıktan nasıl çıkılmış olduğunun öncelikle belirlenmesi

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? Yasal Mirasçılar Kimlerdir? Altsoy, Üstsoy Kimlerdir? Yasal Mirasçıların Payları Nelerdir? gibi tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz.     Miras Paylaşımı Nedir?   Bir kişi öldükten sonra tüm malları, paraları, alacakları ve borçları onun mirasını oluşturur. Ve ölümüyle birlikte tüm bu miras yasal mirasçılarına geçer. Bu yazımızın konusu, mirasın, mirasçılar arasında

  Tenkis Davası Nedir? Tenkis davası, miras hukukuna özgü bir davadır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, bir kimse ölüme bağlı tasarruf ile ya da hayatta iken mal varlığı üzerinde tasarruf edebilir. Fakat bu tasarrufun sınırı, yasal mirasçıların saklı paylarıdır. Kanunda belirlenmiş olan bu paylara miras bırakan tecavüz edemez, bu payları ihlal edecek şekilde tasarrufta

  Miras Taksim Sözleşmesi hakkında tarafımıza ulaşan soruları derleyerek, bu sorulara işinize yarayacağını düşündüğümüz güncel bilgilerle cevaplar verdik.   Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?   Miras taksim sözleşmesi; mirasçıların kendi aralarında, mirasın nasıl ve hangi oranlarda paylaşılacağını gösteren sözleşmedir.   Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?   Miras taksim sözleşmesinin tüm mirasçıların katılımı ile yazılı olarak, mirasın

Vasiyetname Nedir?   Vasiyetname, bir kişinin hayatta iken, öldükten sonra mirasının kimlere kalacağını, nasıl paylaşılacağını düzenlediği evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, henüz hayatta iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra hüküm ifade edecek tasarruflarda bulunabilmektedir.   Vasiyetname ile ilgili kurallar, ölen kişinin son istek ve arzularına saygı gösterme

  Vasiyetnamenin İptali Davası hakkında mevzuata uygun tüm güncel bilgiler bu yazıda mevcuttur. Vasiyetnamenin İptali Davası hakkında aklınızdaki tüm sorulara cevap bulacaksınız.   Vasiyetname Nedir?   Medeni Kanun, kişilere, henüz sağ iken, ölümlerinden sonra mal varlıkları ile ilgili düzenleme yapabilme imkanı tanımıştır. İşte kişi henüz hayatta iken, öldükten sonra mirasının nasıl paylaştırılmasını istiyorsa buna ilişkin

  Mirasın Reddi nedir, neden ve nasıl yapılır gibi merak edilen sorulara pratik bilgiler içeren cevaplarımızı bu yazıda bulabilirsiniz.   Mirasın Reddi Nedir?   Medeni Kanun’un 605. maddesinde düzenlenen bu kurum şu şekilde açıklanmıştır.   Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. (Gerçek Ret)   Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş