" /> Mirasın Reddi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

 

Mirasın Reddi nedir, neden ve nasıl yapılır gibi merak edilen sorulara pratik bilgiler içeren cevaplarımızı bu yazıda bulabilirsiniz.

 

Mirasın Reddi Nedir?

 

Medeni Kanun’un 605. maddesinde düzenlenen bu kurum şu şekilde açıklanmıştır.

 

  • Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. (Gerçek Ret)

 

  • Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. (Hükmi Ret)

 

Diğer bir ifade ile, mirasbırakanın ölümünden itibaren tüm mal varlığı, borçları ile birlikte, mirasçılarına geçer. Eğer bu mirasçılardan biri veya tamamı, mirasbırakanın mirasını -hak ve borçları ile beraber- istemiyorsa, reddedebilir.

 

Yasal ve Atanmış Mirasçılar Kİmlerdir?

 

Yasal mirasçılar, kanunda sayılmış olan, ana-baba, kardeş, eş, çocuk ve torundur. Atanmış mirasçılar ise, mirasbırakanın düzenlediği vasiyetname ile miras bıraktığı kişilerdir.

 

Miras Nasıl Reddedilebilir?

Miras; mirasbırakanın ölümünden sonra, ilgili mahkemeye yazılı veya sözlü başvurma yolu ile reddedilebilir.

 

Mirasın Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu red beyanı, mirasçılar tarafından tek tek veya tüm mirasçılar tarafından, murisin son ikametgahında veya mirasın açıldığı yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak yapılmak durumundadır.

 

Reddi Miras Dilekçe Örneği Nasıldır?

 

Bunun için kullanacağınız örnek dilekçe, somut durumunuzu yansıtmayabilir. Ret beyanı bir kere yapılabilir ve şartları vardır. Bu nedenle internet gibi ortamlardan edineceğiniz dilekçe örnekleri yerine uzman bir avukattan destek alarak bu işlemi yapmanızı öneririz. Zira herhangi bir hata yapılması halinde, telafisi mümkün olmayacaktır.

 

Ancak yine de genel olarak, ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerektiğini ve kısmi olarak mirası reddedemeyeceğinizi belirtmekte fayda vardır.

 

Reddi Miras Süresi Ne Kadardır?

 

Mirası süresi içinde reddetmek çok önemli bir noktadır. Aksi halde, mirasın gerçek reddi mümkün olamayacaktır.

 

Bu nedenle mirasçıların dikkatli davranması gerekmektedir. Murisin ölümü ile süre işlemeye başlayacaktır. Muris öldükten sonra veya mirasçılık sıfatının öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde mirasın reddedilmesi gerekmektedir.

 

Ancak haklı sebeplerin varlığı halinde hakim bu süreyi uzatabilir. Aksi halde, ret için yapılan başvurunun süresinde olup olmadığı Hakim tarafından kendiliğinden kontrol edilir ve başvuru süresinde değilse reddedilir.

 

Reddi Miras Süresi Geçerse Ne Olur?

 

Eğer mirasçılar bu süreyi geçirirler ise, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, gecikme haklı bir nedene dayanıyor ise bunun ispatı mümkündür. Ancak dayanmıyor ise, bu süre geçtikten sonra miras reddedilemez. Böylelikle miras tüm hak ve alacakları ile külliyen reddetmemiş mirasçılara geçer.

 

Eğer Miras Borca Batık İse Ne Kadar Sürede Reddedilmelidir?

 

Bu halde mirasın reddi için bir süre yoktur. Şöyle ki, muris öldüğünde mal varlığında olan alacak ve haklar, borcunu karşılamaya yetmez ise, mirası borca batık sayılır ve böylelikle de mirasçıları diledikleri zaman, hatta murisin alacaklılıları tarafından kendilerinde dava açıldığında dahi mirasın reddini isteyebilirler.

 

Bunun için ayrıca ölen hakkında ölmeden önce düzenlenmiş  bir aciz belgesi olması da şart değildir.

 

Mirasın Reddi Sonuçları Nelerdir?

 

Mirasın  her iki türlü reddedilmesi halinde (gerçek ve hükmi) doğacak hukuki sonuçlardan ilki, mirası reddeden mirasçının miras hakkının, kendisi ölmüş gibi, diğer mirasçılara geçmesidir.

 

Atanmış mirasçılar için de, eğer reddedilmişse miras hakkı, atanmış mirasçının mirasçılarına değil, murisin mirasçılarına geçer.

 

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

 

En yakın mirasçıların hepsinin mirası reddetmesi halinde miras devlete kalmaz!

 

Bu halde mirasın, adete muris iflas etmiş gibi, mal varlığının resmi tasfiyesi yapılır. Tereke borçları ödendikten sonra geriye kalan bakiye sanki reddedilmemiş gibi mirasçılara payları oranında verilir.

 

Ret Hakkı Düşer mi?

 

Evet, aşağıda bahsettiğimiz koşulların oluşması halinde, 3 aylık süre dolmamış olsa dahi ret hakkı düşer. Şöyle ki;

  • Mirasın kabulü için kural olarak beyana gerek yoksa da mirasçı ret süresi dolmadan açık kabul beyanında bulunursa ret hakkı düşer.

 

  • Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi içim gerekli olanın dışında işler yapan mirasçı mirası reddedemez. (DUL VEYA YETİM AYLIĞI BAĞLATILMASI MİRASIN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ)

 

  • Terekeye dahil malı zimmetine geçiren veya diğer mirasçılardan saklayan mirasçının ret hakkı düşer.

 

Ölmeden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

 

Ölmeden reddi miras yapmak mümkün değildir. Eğer bu yönde bir iradeniz var ise, size miras bırakacak olan kişi ile, onun sağlığında yani henüz ölmeden, mirastan feragat sözleşmesi düzenleyebilirsiniz.

 

Reddi Miras Halinde Emekli Maaşı Alınır mı?

 

Reddi miras yapan kişi eğer miras bırakandan kendisine dul veya yetim aylığı kalıyor ise bunu alabilir. Çünkü mirasçıların hak kazandığı dul veya yetim aylıkları, mirastan farklı hukuki gerekçelere bağlanmıştır.

 

Dul ve yetim aylıkları miras bırakanın yıllar boyu devlete yatırdığı primler neticesinde altsoyu ve eşinin üzerinde doğan bir takım haklardır. Bu nedenle mirası reddetmek bu maaşları almalarına engel teşkil etmez.

 

Aynı durum destekten yoksun kalma tazminatı için de geçerlidir. Mirası reddeden mirasçılar, eğer koşulları var ise, murisin ölümü ile haklarına doğan destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilirler.

 

Mirasın Reddinin İptali Mümkün Müdür?

 

Eğer borcunu ödeyemeyen bir mirasçı var ise ve bu mirasçı alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, alacaklılar veya iflas idaresi ret tarihinden itibaren altı ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesine başvurarak reddin iptalini dava edebilirler.

 

Diğer taraftan, mirası reddeden mirasçı iradesinin sakatlandığı (hile, aldatma, korkutma) iddiası ile de ret beyanının iptalini isteyebilir.

 

Mirasın Reddi Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Mirasın reddi davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava ve başvuru sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Mirası reddetmek isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.