" /> Blog
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Blog

İş İlikisi Devam Ederken Mobbingle Mücadele etme yöntemleri ile ilgili bu yazımızın faydalı olacağını umut ediyoruz. Mobbing olgusu her yönü ile hem çalışma hayatında hem de İş Hukukunda önem taşımaktadır. Çalışma hayatında, hem işçi hem de işveren açısından sık sık gündeme gelen bir kavram olmakla birlikte, bundan dolayı işçilerin uğramış oldukları hak kayıplarının ve zararların

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Davaları hakkında hazırladığımız bu yazıda konu ile ilgili açılması mümkün davaları değerlendireceğiz. Rekabet Sözleşmesi Nedir? Rekabet Sözleşmesi, çalışma hayatında hem şirketler arasında hem de çalışanlarla işverenler arasında olabilmektedir. Kimler arasında imzalanıyorsa da özellikleri buna göre değişmektedir. Biz bu yazımızda, işveren ve işçi arasında imzalanan rekabet sözleşmesini dikkate alacağız. Genel olarak, işçinin

Rekabet Yasağı Sözleşmesi çalışma hayatında sıkça duyduğumuz bir kavramdır. Bu yazımızda işçi ile işveren arasında imzalanan çeşidini açıklamaya çalışacağız. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir? Rekabet yasağı; aynı alanda faaliyet gösteren kişilerin, hukuka aykırı olarak birbirleri ile rekabete girmemesidir. Bu kişiler arasında, rekabet etmeme taahhüdünü içeren sözleşmeye de Rekabet Yasağı Sözleşmesi denir. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ayrı bir

Katkı Payı Alacağı Davası Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin açılabilecek davalardan bir tanesidir. Ancak bir takım şartların varlığına bu yazımızda dikkat çekmek istiyoruz. Zira evlilikleri Ocak 2002’den önce olan eşlerle ilgili bir dava çeşididir. Ocak 2002’den sonra Yeni Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Katkı Payı Alacağı yerine Değer Artış Payı Davası gelmiştir. Katkı Payı Alacağı

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi nasıl yapılır önemlidir. Eğer taraflar mallar üzerinde anlaşmaya varamamışlar ise, bu malların tasfiyesi mahkeme tarafından yapılır. Bu yazımızda Ocak 2002’den sonraki evliliklerin dahil olduğu Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi sonucunda açılacak davayı inceleyeceğiz.  Evlilikte Mal Rejimleri başlıklı yazımızda da diğer rejimlere ilişkin detaylı bilgileri bulabilirsiniz Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir? Boşanmada Mal

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir konusunda tarafımıza ulaşan çok fazla soru vardır. Bu yazımızda sorularınıza verdiğimiz cevapları toparladık. İhtiyati Tedbir Ne Demektir? İhtiyati Tedbir müessesesi hukuk usulünde, dava konusu uyuşmazlık ile ilgili karar verilinceye kadar mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme riski nedeni ile hakim tarafından verilebilir. Mahkemenin risk olarak değerlendirildiği durumlar; dava konusu hakkın elde