" /> Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir konusunda tarafımıza ulaşan çok fazla soru vardır. Bu yazımızda sorularınıza verdiğimiz cevapları toparladık.

İhtiyati Tedbir Ne Demektir?

İhtiyati Tedbir müessesesi hukuk usulünde, dava konusu uyuşmazlık ile ilgili karar verilinceye kadar mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme riski nedeni ile hakim tarafından verilebilir.

Mahkemenin risk olarak değerlendirildiği durumlar;

  • dava konusu hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması
  • tamamen imkansız hale geleceğinden şüphe duyulması
  • gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesidir.

Bunlardan birinin var olması halinde mahkeme talep ile ihtiyati tedbir kararı verebilir. Her dava ile ilgili bu süreç farklılık gösterebilir. Bu nedenle yazımızda boşanma davası ile ilgili süreci değerlendireceğiz.

Boşanma Davasında Tedbir Gerektiren Riskler Nelerdir?

Bu risklerin en büyüğü; uygulamada bilinen ifadesi ile; mal kaçırmadır. Yani, taraflardan her birinin malvarlığı üzerinde tasarruf yapmasıdır. Boşanma davası neticesinde tarafların malları tasfiye edileceğinden, dava sonuçlanmadan bu malların satılması tasfiyeyi imkansız hale getirecektir. Böylelikle taraflardan birinin hakkını alamaması riski doğacaktir.

İşte hakim bu durumun önüne geçmek i̇çin, tarafların mal varlıkları üzerinde herhangi bir tasarruf yapmalarını engellemek i̇çin mallar üzerine tedbir koyar.

Uygulamada bu durum genellikle, ev, araba ve banka hesaplarının eşlerden birinin üzerine kayıtlı olması halinde, boşanma davası ile birlikte o eşin bu malları satması, devretmesi şeklinde oluşur. Bunun neticesinde diğer eş dava sonunda kazanacağı hakkı elde edemez. Elde edebilmek i̇çin başka davalar ile uğraşmak zorunda kalır. Tasarrufun İptali Davası adını verilen bu davaya ilişkin detayları da başka bir yazımızda inceleyeceğiz.

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir


Anlaşmalı Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir

Anlaşmalı Boşanma Davasında ihtiyati tedbir uygulanmaz. Zira anlaşmalı boşanmada taraflar, boşanmanın mali sonuçları hakkında da bir anlaşmaya varmışlardır ve bu nedenle de yukarıda bahsettiğimiz riskler oluşmaz. Diğer taraftan yargılama olmadığı, kısa sürede sonuçlandığı i̇çin tedbir uygulanmasına yer yoktur.

Çekişmeli Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir

Çekişmeli Boşanma Davasında ihtiyati tedbir verilmesi mümkündür ama bu durumda da bir takım şartların oluşması gerekmektedir. İhtiyati tedbir i̇çin gereken şartların yanı sıra, Yargıtay’ın uygulanan yerleşik kararına göre; boşanma davasında boşanmaya karar verilmesi halinde hükmedilmesi mümkün olan boşanmaya bağlı tazminat ve nafaka haklarının elde edilmesini temin etmek için de olsa dava konusu olmayan ve davalı-davacı kadın adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine tedbir konulamaz.

Diğer bir ifade ile, boşanma, tazminat ve nafaka talebi ile açılan davada ihtiyati tedbir kararı verilmeyecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu şerhi konulması i̇çin boşanma  davası açılmasına gerek yoktur. Koşullarının oluşması halinde aile konutu şerhi her zaman konulabilir. Bu şerh de evin satışının yapılmasına engel olacaktır. Konu ile ilgili yazımızı okuyarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Boşanmada Mallara Tedbir Hangi Dava ile Konulabilir?

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir kararı alabilmek i̇çin Mal Rejimi Tasfiyesi Davası açmak gerekmektedir. Bu dava ile ilgili detayları başka bir yazımızda paylaşacağız. Fakat genel bir bilgi vermek gerekir ise; tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malların tasfiyesine yani yarı yarıya paylaştırılmasına ilişkin dava açılmış olması gerekmektedir. Bu durumda davanın konusu mal varlığı halinde gelir ve bu mal varlığında herhangi bir eksilmenin önlenmesi i̇çin ihtiyati tedbir kararı verilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.