" /> Aile ve Kişiler Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Aile ve Kişiler Hukuku

Katkı Payı Alacağı Davası Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin açılabilecek davalardan bir tanesidir. Ancak bir takım şartların varlığına bu yazımızda dikkat çekmek istiyoruz. Zira evlilikleri Ocak 2002’den önce olan eşlerle ilgili bir dava çeşididir. Ocak 2002’den sonra Yeni Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Katkı Payı Alacağı yerine Değer Artış Payı Davası gelmiştir. Katkı Payı Alacağı

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi nasıl yapılır önemlidir. Eğer taraflar mallar üzerinde anlaşmaya varamamışlar ise, bu malların tasfiyesi mahkeme tarafından yapılır. Bu yazımızda Ocak 2002’den sonraki evliliklerin dahil olduğu Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi sonucunda açılacak davayı inceleyeceğiz.  Evlilikte Mal Rejimleri başlıklı yazımızda da diğer rejimlere ilişkin detaylı bilgileri bulabilirsiniz Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir? Boşanmada Mal

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir konusunda tarafımıza ulaşan çok fazla soru vardır. Bu yazımızda sorularınıza verdiğimiz cevapları toparladık. İhtiyati Tedbir Ne Demektir? İhtiyati Tedbir müessesesi hukuk usulünde, dava konusu uyuşmazlık ile ilgili karar verilinceye kadar mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme riski nedeni ile hakim tarafından verilebilir. Mahkemenin risk olarak değerlendirildiği durumlar; dava konusu hakkın elde

Boşanma Davası Devam Ederken Aile Konutunun Eşlerden Birine Tahsisi gerekebilir. Bu durumda ne yapılmalı, nereye başvurulmalıdır, tahsis kararının kapsamı ve uygulaması nasıldır gibi soruların cevapları önemlidir. Boşanma Sürecinde Ortak Konutun Akıbeti başlıklı yazımızda bu konudan genel olarak bahsetmiştik. Bu yazımızda ortak konutun akıbetini Boşanma Davası devam ederken hakim tarafından verilen geçici önlemler kapsamında inceleyeceğiz. Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü oldukça fazladır. Her ne kadar “anlaşmalı” ise de, tarafların sahip olduğu haklar en iyi bir şekilde Anlaşmalı Boşanma Avukatı tarafından bilinebilir. Bu nedenle tarafların daha sonra hak kaybı yaşamamak i̇çin muhakkak bir anlaşmalı boşanma avukatı edinmeleri önerilir. Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Neler Yapar? Anlaşmalı Boşanma Avukatı eşlere birlikte hizmet verebileceği

Aile Avukatı İzmir bölgesinde bu konuda hizmet verir. Aile Avukatı Nedir? Aile Avukatı, ailenin genel olarak her türlü hukuki işlemlerini yapan, her konuda danışmanlık hizmeti veren, ailenin bir bütün olarak veya her bir bireyinin hukuki çıkarlarını onlar için gözetip önlemler alarak önleyici hukuk hizmeti veren avukattır. Bu ifade ile aynı zamanda aile hukukunda uzmanlaşmış avukatlar

Anlaşmalı Boşanma Avukatı boşanma sürecinin en önemli unsurlarından birisidir. Her ne kadar taraflar anlaşmış olduğu için dava sürecinin kolay olacağı düşünülse de, hem davanın hukuken teknik bilgi gerektirmesi hem de sürecin hızlı ve hatasız yürütülmesi açısından avukatın varlığı önem arz etmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası sadece tarafların karşılıklı boşanma isteklerini mahkemeye bildirmeleri değildir. Dava açılmadan önce

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Tek Celsede Boşanma hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. Tek Celsede Boşanma Ne Demektir? Bu ifade; boşanma davası açıldıktan sonra, ilk duruşmada tarafların boşanmalarına karar verilmesi anlamına gelir. Ancak bu durum sadece Anlaşmalı Boşanma hallerinde mümkün olacaktır. Zira Çekişmeli Boşanma Davalarında, tarafların karşılıklı iddiaları olduğu i̇çin ve boşanma ve diğer hususlarda anlaşamadıkları i̇çin birden

  İddet Müddetinin Kaldırılması Davası hakkında tüm bilinmesi gerekenleri derlediğimiz yazımızı buradan okuyabilirsiniz.   İddet Müddeti Nedir?   İddet müddeti; bir diğer adıyla “bekleme süresi” kadının boşanmadan sonra tekrar evlenebilmek i̇çin beklemesi gereken süreyi ifade eder.   Evlenme yasağı olarak da adlandırılan bu müessese, çocukların nesebinin sağlıklı olarak belirlenebilmesi adına kurulmuştur.   Buna göre kadın,