" /> Katkı Payı Alacağı Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Katkı Payı Alacağı Davası

Katkı Payı Alacağı Davası Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin açılabilecek davalardan bir tanesidir. Ancak bir takım şartların varlığına bu yazımızda dikkat çekmek istiyoruz. Zira evlilikleri Ocak 2002’den önce olan eşlerle ilgili bir dava çeşididir.

Ocak 2002’den sonra Yeni Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Katkı Payı Alacağı yerine Değer Artış Payı Davası gelmiştir.

Katkı Payı Alacağı Davası Nedir?

Eşlerden biri, diğerinin aldığı mallara karşılıksız katkı sunması halinde sunduğu bu katkı payı alacağını talep ettiği davaya Katkı Payı Alacağı Davası denilmektedir.

Ocak 2002 öncesinde yürürlükte bulunan Medeni Kanun’da bu dava düzenlenmemiş idi. Ancak Yargıtay’ın kararları ile bu dava çeşidi yerleşti ve yeni Medeni Kanunda da bir madde olarak dava kanunlaştı. Yeni dönemde adı Değer Artış Payı Davası olan bu dava, 01.01.2002 tarihinde önce yapılan katkılara ilişkin açılabilir.

Katkı Payı Alacağı  ve Değer Artış Payı Davası Arasında Fark Var mıdır?

Bu her iki dava arasında esasen büyük bir fark yoktur. Zira ayrı iki kanun dönemi uygulamasını ifade eden aynı amaçla açılan davalardır.

Fakat aralarında, dava konusu malın değerlendirilmesi ve faiz yürütülmesine ilişkin farkları bulunmaktadır. Şöyle ki katkı payı alacağı davasında; katkı sunulan malın dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınarak hesaplama yapılır ve faiz de dava tarihinden itibaren yürütülür.

Değer artış payında ise; katkı sunulan malın karar tarihine en yakın rayiç değeri dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekir ve alacağa karar tarihinden itibaren faiz yürütülür.

Katkı Payı Alacağı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Bu davaya bakmakla Aile Mahkemeleri görevlidir. Yetkili aile mahkemesi ise, boşanmaya bakan yetkili aile mahkemesidir. Eğer eşlerden birinin ölmesi nedeni ile bu dava açıldı ise de, ölenin son ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır.

Zamanaşımı Nedir?

Bu dava, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

İhtiyati Tedbir İstenebilir mi?

Elbette. Mal varlığına ilişkin olan bu davada asıl yargılama konusu mallar olduğu i̇çin ve mahkeme tarafından karar verilinceye kadar malların tasarrufa uğramaması i̇çin mahkeme tarafından tedbir kararı verilir.

Dava Avukatsız Açılır mı?

Elbette her dava avukatsız açılabilir. Ancak bizim tavsiyemiz her zaman uzman bir avukattan hizmet almanız yönündedir. Zira söz konusu davalar oldukça teknik ve uzmanlık isteyen davalardır. Uzman olmayan kişiler tarafından davaların yanlış açılması neticesinde çok büyük hak kayıpları yaşanabilir.

Daha sonra mağdur olmamak adına, en baştan bir avukattan destek almanız size fayda sağlayacaktır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.