" /> Rekabet Yasağı Sözleşmesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet Yasağı Sözleşmesi çalışma hayatında sıkça duyduğumuz bir kavramdır. Bu yazımızda işçi ile işveren arasında imzalanan çeşidini açıklamaya çalışacağız.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?

Rekabet yasağı; aynı alanda faaliyet gösteren kişilerin, hukuka aykırı olarak birbirleri ile rekabete girmemesidir.

Bu kişiler arasında, rekabet etmeme taahhüdünü içeren sözleşmeye de Rekabet Yasağı Sözleşmesi denir.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak imzalanabileceği gibi, esas sözleşmenin içerisinde de yer alabilir.

Ticaret hukuku alanında da kullanılan bu sözleşme türünde en çok uyuşmazlık doğuran işçi ve işveren arasında imzalanandır.  Bu nedenle i̇ş hukukunda bu sözleşmenin kapsamını bilmek önemlidir.

İş Hukukunda Rekabet Yasağı

İş hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesi ile getirilen rekabet yasağının bir takım koşulları vardır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse; işçinin çalışırken işverenin işleri, müşterileri, ticari ve meslek sırları hakkında edindiği bilgileri, işten ayrıldıktan sonra işverene zarar verecek bir şekilde kullanması engellenmeye çalışılır.

Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için; öncelikle işçinin neyi imzaladığı konusunda bilgisi olması ve sonuçlarını kavrayabilecek yeterlilikte olması gerekir.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi
Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Ve sözleşme muhakkak yazılı olmalıdır. Hizmet sözleşmesi sözlü olarak yapılsa dahi geçerlidir ancak rekabet yasağı sözleşmesi muhakkak yazılı olmalıdır.

Bunlarla birlikte, geçerli bir rekabet yasağı işçinin ekonomik özgürlüğünü de ciddi ölçüde kısıtlamaktadır. Bu sebeple de işverenin önemli menfaatleri açısından ciddi bir tehlike yaratıyorsa işçinin durumu, o zaman rekabet sözleşmesi imzalanabilir.

Her işçi ile, bildikleri işveren açısından herhangi bir tehlike yaratmayacak i̇şçi ile bu sözleşme yapılmayacaktır.

İşçinin bildiklerinin, bilebileceklerin nitelikleri, işverenin buna bağlı menfaatlerinin ciddiyeti ve yasağın sınırlandırılmış olması önemlidir.

Yasağın sınırsız olması da yasağı geçersiz hale getirecektir. Bu nedenle rekabet etmeme yasağı, makul bir süre ile ve bölge ile sınırlandırılmalıdır.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi İmzalamamak

Bu konu ile ilgili çok sorulan sorulardan birisi de rekabet yasağı sözleşmesinin imzalamama hakkı olup olmadığıdır. İş i̇lişkisi devam ederken işçiden bu sözleşme imzalaması zorla istenemez. İmzalamak istemeyen işçi bu sebeple işten çıkarılamaz veya istifaya zorlanamaz.

İş sözleşmesinin imzalandığı zamanda işveren bu şartını dile getirmek zorundadır. getirmezse, i̇ş i̇lişkisi başladıktan sonra, işçi kabul etmeme hakkına sahiptir.

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Örneği

Matbu bir sözleşme örneği yayınlamayı sakıncalı buluyoruz. Matbu bir örnek üzerinde yapılan sözleşmelerin de eksik olabilme  riskini her zaman hatırlatıyoruz. Bu nedenle, sözleşme hazırlarken, yukarıda belirttiğimiz olmazsa olmaz şartları içermesine dikkat etmelisiniz.

Bununla birlikte, somut olayın özelliklerine, i̇ş ilişkisinin kapsamı, işin niteliği ve yasağın sınırlarına göre sözleşme içeriği değişeceğinden muhakkak uzman bir avukat hizmeti almanız faydalı olacaktır.

Rekabet Yasağı Davaları

Rekabet yasağının ihlali halinde açılabilecek davaları ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz yazımızı okuyabilirsiniz.

Rekabet Yasağı İhtarname

Sözleşmelerde rekabet yasağının ihlali halinde bir cezai şart maddesi konulabilir. Ve işçinin i̇ş sözleşmesinin sonlanmasından sonra bu yasağa aykırı hareket ettiği tespit edilir ise, işveren işçiye ve onun varsa yeni işverenine, dava açmadan önce bir ihtarname gönderebilir. Bu ihtarname ile işveren, ihlale derhal son verilmesini, cezai şart kararlaştırıldı ise bunun ödenmesini, kararlaştırılmadı ise uğradığı zararın tazmin edilmesini isteyebilir.

Bu ihtarnameye uygun davranmayan karşı taraflar aleyhine işveren dava yoluna gidebilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.