" /> Sektörler
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Sektörler

19 Ekim 2017

Büromuz, aşağıda saydığımız sektörler kapsamında, tecrübe, bilgi ve pratiğe sahiptir. Alabileceğiniz hizmetleri, faaliyet gösterdiğiniz sektör bazında da inceleyip bize ulaşabilirsiniz. Büromuz tarafından verilecek hizmette, öncelikle sektörünüzdeki geçerli mevzuat ve uygulamalar dikkate alınacaktır.

 

  • Bilişim Teknolojileri

Bu sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketlere büromuz tarafından, başta önleyici hukuk olmak üzere hizmet verilmektedir.Bilhassa şirketlerin know-how’larını ve gizli bilgilerini korumak için hazırladığımız gizlilik sözleşmeleri, marka, patent ve telif haklarının takibi, personelleri ile olan tüm ilişkilerinin düzenlenmesi ve ilgili mevzuatın takip edilerek bilgiler verilmesi gibi gereken tüm hizmetleri özenle sunuyoruz.

 

  • Gayrimenkul ve İnşaat

Uygulamada bu sektörde en çok rastlanılan konular; alım-satım sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,  kira sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi, tapu iptal ve tescil davaları, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, tahliye, el atmanın önlenmesi hatta kamulaştırma davalarının açılmasıdır. Biz de, sektördeki bu başlıca konular ve diğer tüm uyuşmazlık konularında, uzun yıllara dayanan tecrübemizle müvekkillerimize hizmet veriyoruz.

  • Sağlık, Hastane

Oldukça geniş bir alana yayılan bu sektörde, doktor-hastane hatalarından kaynaklanan davalar da dahil olmak üzere hemen her alanında büromuz bilgi ve tecrübeye sahiptir. Özel hastanelerin SGK ve İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili olan bürokratik süreçlerin takibi, tüm tedarikçileri, çözüm ortakları, hastaları ve bilhassa çalışanları ile ilgili sözleşmelerin yapılması ve gerekli diğer işlemlerin takibi tarafımızdan yapılmaktadır.

 

  • Bankacılık ve Finans

Yoğun bir çalışma hayatı olan bankacılık ve finans sektöründe, öncelikle çalışanların sorunlarından oluşan çözümlerin hallinde hizmetler veriyoruz. Bununla birlikte, bankaların taraf olduğu her türlü sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümü, ticari davalar veya alacakların tahsili konusu da uzmanlık alanımız dahilindedir.

 

  • Lojistik

Deniz, hava, demiryolu ve kara taşımalarında mevzuat hükümleri ve Yargıtay kararları hakkında yeterli donanıma sahip olmakla birlikte, bu taşımalardan kaynaklanan davaların her iki taraf açısından da tecrübesine sahip olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

  • Mobilya

Bu sektörde yoğunluklu olarak ayıp ve tazminat davaları gündemdedir. Bugüne kadar takip etmiş olduğumuz davalar sayesinde güncel bilgilere sahip olan büromuz bu alanda da hizmet vermektedir. Yoğun çalışmaların da olduğu mobilya üretim şirketlerinin ihtiyaç duyacağı personel ilişkileri, sözleşmeleri ve bu konudaki danışmanlık hizmeti büromuz tarafından verilmektedir.

 

  • İş ve Yönetim

Genel olarak ticari faaliyette bulunan tüm firmaların ihtiyaç duyduğu bu sektörde hukuki destek alınmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Şİrketinizin işleyişi ve yönetiminin hem hukuki hem idari olarak eksiksiz olmasını, ileride yaşanacak sorunları ortadan kaldırmayı ya da en aza indirmeyi planlıyor iseniz, büromuzun bu sektöre uygun hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

 

  • Ticaret (Satış, Pazarlama)

Tacir olsun veya olmasın kişilerin devamlı yaptığı bir sözleşme şeklidir alım satım sözleşmesi. Günlük hayatta bu sözleşmeyi sözlü olarak yaptığımızın dahi farkına varmadan işlerimizi yürütürüz. Ancak ne zamanki taraflar arasında bir sorun çıktı, o zaman bu sorunun çözümü için ilk başvuru kaynağı bu sözleşmedir. İşte hayatın tümüne yayılmış bu sektörde yaptığınız veya yapacağınız her satış ve pazarlama sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bunlardan kaynaklanan ihtilaflar için büromuz hukuki destek sunmaktadır.

 

  • Turizm, Konaklama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

İnsanların mutlu olmasının ve konforunun amaçlandığı bu sektörde de maalesef büyük sorunlar çıkabiliyor. Bu sektörde yıllardır faaliyet gösteren müvekkil şirketlerimize verdiğimiz hizmetler neticesinde oluşan tecrübe ağımızla sizlere hizmet sunuyoruz.