" /> Yabancılar Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

TC vatandaşı olmayanların veya çift vatandaşlık sahibi olanların, Türkiye’deki hukuki işlemlerine ilişkin tüm işlemler büromuz tarafından yürütülmektedir.

Neleri kapsar:

TC vatandaşlarının yurt dışı çalışmalarının Türkiye’de SGK nezdinde işlenebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, TC vatandaşı olmayanların Türkiye’de mal edinmesine, çalışmasına ve oturmasına ilişkin tüm işlemler, yine bir TC vatandaşının mirasçısı olan yabancıların işlemlerinin takibi büromuzun bu kapsamdaki faaliyetlerindendir.

Kimler İçin? :

  • Yurt dışında kayıtlı olarak çalışmış TC vatandaşlarını,

  • Türkiye’de mal edinmek, oturmak veya çalışmak isteyen yabancıları,

  • TC vatandaşından kendisine miras kalan yabancılar,

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Yurt Dışı Sigorta Borçlanması işlemleri,

  • Yabancıların taşınmaz edinmesi ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemler,

  • Yabancıların miras hukukundan doğan haklarının takibi ve intikali