" /> Önleyici Avukatlık Hizmetleri
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Önleyici Hukuk Hizmeti Nedir?

Önleyici avukatlık hizmetleri; hukuki sorunlar yaşanmadan, sorunların çözüme bağlanmasını amaçlayan hizmetler bütünüdür.

Kurumsal şirketlerde yapılması elzem; –daha sonra vuku bulacak hukuki ihtilafların ve çözümsüzlüğün önüne geçilmesini teminen– sözleşmelerinin hukuken doğru hazırlanması, işçiler ile işveren arasındaki her türlü ilişkinin usul ve yasaya uygun tesisi, ticari kayıtlarda hatalı ya da eksik düzenlemelerin yer almaması için hukuki denetim ve raporlama rutini geliştirilmesinden tutun, hiçbir ticari amaç gütmeyen bireylerin içine gireceği hukuki durumlardan (kira sözleşmesinin hazırlanması, gayrimenkul alınması gibi) zarar görmemesi için, Önleyici Avukatlık Hizmetini veriyoruz.

Verdiğimiz bu hizmetler sonunda, dava yoluna başvurmaya gerek kalmadan sorunlar çözülebilmektedir. Ancak ama en önemlisi; hukuki ihtilaf çıkma riski ve tüm bunlara harcanan zaman, para ve emek asgariye indirilmektedir.

Önleyici Hukuk Hizmetinin Avantajları:

 1. Sorunların oluşmaması için gerekli tedbirler alınır.
 2. Oluşan sorunların davalaşmadan çözülür.
 3. Hukuki riskler minimize edilir.
 4. Büyük mali kayıpların önüne geçilir.
 5. Hukuk güvencesinin varlığını sağlar.
 6. Şirketin marka değeri arttırılır.
 7. Zamanınızı hukuki konularla harcamadan işinize odaklanmanızı sağlar.
 8. Hukuki yazışmalar karşısında kendinizi çözümsüz değil güçlü hissetmenizi sağlar.
 9. Şirketinizin hukuk departmanın varlığının konforunu işinize pozitif yansıtır.
 10. Şirketinizin itibarının korunması için hukuki çözümler sağlar.
 11. Ticari ve müşteri ilişkilerinizde hukuki avantaj sağlar.
 12. Kaçınılmaz hukuki davalar için ekonomik avantaj sağlar.

Önleyici Hukuk Hizmeti Nelerdir?

 • Şirket Hukuki Altyapısı:
  • Kuruluş Sözleşmesi Kontrolü
  • Markanızın Marka Hukuku Açısından İncelenmesi
  • Hizmetlerinizin Marka Hukuku Açısından İncelenmesi
  • Kuruluş Aşamasında Yapılan Resmi ve Özel Sözleşmelerin İncelenmesi
  • Taşınır-Taşınmaz Mallara İlişkin Hukuki Düzenlemeler
 • İşçi – İşveren İlişkileri:
  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Personel Yönetmeliklerinin Hazırlanması
  • İşçi-İşveren İlişkilerinde Anlık Çözümler
 • Ticari İlişkileri:
  • Satış Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Hazır Sözleşmelerin Revizyonu
  • Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmesi
  • Teslim Tutanaklarının Hazırlanması
  • Faturadan Kaynaklanan Sorunların Hızlı Hukuki Çözümü
  • İptal/İade/Ayıplı Mal-hizmet İşlemlerine Dair Şirket Çıkarlarının Korunması
  • Hukuki Yazışmaların Takibi, Hazırlanması
  • Tedarikçileriniz ve Çözüm Ortaklarınızdan Aldığınız Hizmet Sözleşmelerinin İncelenmesi
  • Hukuki İtibarın Yönetilmesi
 • Yönetsel Faaliyetler:
  • Yönetim Kurulu İşlemleri
  • Genel Kurul İşlemleri
  • Basınla İlişkiler

Önleyici Hukuk Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Hizmetler/Gruplar Adi-Komandit-Limited Şirketler Anonim Şirketler STK’Lar

Kuruluş Hizmetleri

Var

Var

Var

Ticari İlişkiler

Var

Var

Var

Müşteri-Üye İlişkileri

Var

Var

.Var

 

Önleyici Hukuk Hizmeti Fiyatları

Şirket türünüze, işlem hacminize, personel sayınıza ve anlaşma sürenize göre özel teklif sunulmaktadır. Konu ile ilgili teklif talebiniz için lütfen randevu alınız.

Önleyici Hukuk Hizmetine İhtiyacınız Var Mı?

Aşağıdaki testi oldurarak işletmenizi hangi düzeyde hukuki risk altında olduğunu ölçebilirsiniz.

 1. Personel çalıştırıyor musunuz?
 2. İş yeri özlük dosyalarınız var mı?
 3. Müşterilerinize ürün ve hizmet satarken, ürünün teslim aldığına dair ya da hizmet teslimine dair imza alıyor musunuz?
 4. Tahsilatlarınızda çek ve senet kullanıyor musunuz?
 5. Müşterilerinizle açık hesap çalışıyor musunuz?
 6. Ticari ilişkilerinizde gerçekleştirilen işlemleri yazılı yapıyor musunuz?
 7. Tedarikçilerinizle ve müşterilerinizle sözleşmelerinizi yazılı yapıyor musunuz?
 8. Marka patentiniz var mı? İsminiz başka firmalar tarafından da kullanılıyor mu?
 9. Devam eden ya da sonuçlanan davalarınız var mı?
 10. İnternette hakkınızda olumsuz yazılar var mı? Sosyal Medya Takibi yaptırıyor musunuz?

Çok Riskli (&70 ve üstü)

Orta Düzey Riskli (%30 – %70)

Düşük Seviye Riskli (&0 – %30)