" /> İş Hukukunda Rekabet Yasağı Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Davaları

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Davaları hakkında hazırladığımız bu yazıda konu ile ilgili açılması mümkün davaları değerlendireceğiz.

Rekabet Sözleşmesi Nedir?

Rekabet Sözleşmesi, çalışma hayatında hem şirketler arasında hem de çalışanlarla işverenler arasında olabilmektedir. Kimler arasında imzalanıyorsa da özellikleri buna göre değişmektedir.

Biz bu yazımızda, işveren ve işçi arasında imzalanan rekabet sözleşmesini dikkate alacağız. Genel olarak, işçinin işten ayrıldıktan sonra işvereni ile rekabet etmeyeceği taahhüdüne ilişkin imzalanan İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi ilgili yazımızda detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu yazıda, bu sözleşmeye aykırılık olması halinde hangi davaların gündeme gelebileceğini inceleyeceğiz.

İşçi Rekabet Yasağına Aykırı Davranırsa Ne Olur?

Bu sorunun yanıt verebilmek i̇çin öncelikle taraflar arasındaki i̇ş sözleşmesinin devam edip etmediğini bilmemiz gerekir. Zira buna göre cevaplar değişecektir.

Eğer i̇ş sözleşmesi devam ediyorsa, yani; işçi çalışmaya devam ederken rekabet yasağına aykırı davranmış ise bu halde işçinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı kabul edilir.

Bu halde işveren, sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket eden işçisini haklı sebeple derhal tazminatsız olarak işten çıkarabilir.

İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Davranırsa?

İş Hukukunda Rekabet Yasağı Davaları

Taraflar arasında geçerli bir rekabet sözleşmesinin var olduğunu ve işçinin işten ayrıldıktan sonra rekabet etmeme yasağına aykırı davrandığını kabul edersek, kural olarak işçinin işverenin uğradığı zararları tazmin etmesi gerekecektir.

Bu zararın ispatı işverendedir. Eğer sözleşmede bir cezai şart belirlenmemişse, işveren, işçinin rekabet yasağına aykırı davranması dolayısı ile hangi zararlara uğradığını ve bunların miktarını ispatlamak zorundadır. Uygulamada bu ispat zor olabilmektedir. Bu zorluğu ortadan kaldırmak i̇çin sözleşmelerde cezai şart belirlenmektedir.

Cezai Şart Ne Demektir?

Rekabet sözleşmesi ile işçinin rekabet etmeyeceği ve bunun koşulları hüküm altına alınırken aynı zamanda bu yasağa aykırı davranılması halinde ödenecek tazminat miktarı da sözleşmeye yazılabilir. Bu tazminata cezai şart denir. İşte işveren rekabet yasağının ihlalinden doğan zararlar i̇çin dava açmak istediğinde bu cezai şart miktarını talep edebilir. Bu durum işverene ispat kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca cezai şartın uygulamada caydırıcı özelliği de bulunmaktadır.

Eğer işverenin uğradığını iddia ettiği zarar miktarı cezai şart miktarını aşıyorsa, işveren bu aşan kısmını da dava edebilir.

Bununla birlikte devam eden davada hakim tarafından cezai şart miktarı hakkaniyete uygun olarak da düzenlenebilir.

Yeni İşverenin Sorumluluğu

Rekabet yasağına aykırı davranan işçinin durumunu yeni işvereni de biliyorsa, o da işçi ile birlikte tazminattan müteselsilen sorumlu olacaktır.

İş Hukukunda Rekabet Davaları iş sözleşmesi sona erdikten sonra açılacağından nisbi nitelikte bir ticari iş kabul edilir ve ticaret mahkemelerinde açılır.

2019 yılı itibari ile dava açmadan önce Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.