" /> Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

19 Aralık 2018 tarihinde çıkan yasaya göre, ticari dava açılmadan evvel arabulucuya başvurmak artık dava şartıdır.

Dava Şartı Ne Demektir?

Dava şartı; ilgili davanın mahkemelerde açılabilmesi i̇çin yerine getirilmesi zorunlu. olan şartlara verilen isimdir ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. maddesinde sayılmıştır.

Bu şartların yerine getirilip getirilmediği mahkeme hakimi tarafından kendiliğinden kontrol edilebileceği gibi taraflarca da her aşamada ileri sürülebilir.


Hangi Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Vardır?

Zorunlu olarak Arabulucuya başvurmanın dava şartı olduğu davalar da aynı yasada belirtilmiştir.

Buna göre; Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkındaki davalar i̇çin zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir.

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Ne Zaman Başlayacak?

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk 1.1.2019 tarihi itibari ile başlayacaktır.


Devam Eden Ticari Davalar da Arabulucuya Gönderilecek mi?

Hayır. 1.1.2019 tarihi itibari ile halihazırda ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında zorunlu arabuluculuk şartı uygulanmayacaktır.


Arabuluculuk Süreci Ne Kadar Sürer?

Bu sürecin azami sınırı yasa tarafından belirlenmiştir. Daha kısa sürede de sonuçlandırılabileceği gibi, en fazla 8 hafta içinde süreç sona ermek zorundadır.


Arabulucu İçin Nereye Başvurmalıyım?

Eğer bu kapsamda açacağınız bir dava var ise; başvurunuzu uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir. Bu başvuru makamları ilgili adliyelerde bulunur.


Arabuluculuk Sürecinde Dava Açma Sürem Geçerse?

Arabuluculuk süreci yasa tarafından emredilen bir zorunluktur, ihtiyari değildir. Bu nedenle; arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

Aynı şekilde, dava açılmadan önce İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz kararı alınmış ise, dava açma süresi arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede işlemez.


Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Masraflarını Kim Öder?

Burada bir kaç alternatif vardır. Buna göre eğer taraflardan biri geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmazsa ve bu nedenle arabuluculuk faaliyeti sona ererse toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine de hükmedilmez.

Eğer her iki taraf da ilk toplantıya katılmazsa açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.


Arabulucu Ücretini Kim Öder?

Eğer taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşırlarsa; arabuluculuk ücreti kural olarak taraflarca eşit şekilde karşılanır. Taraflar aralarında bunun dışında bir şekilde de anlaşabilirler.


Ticari Davalarda Arabuluculuk Sürecinde Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Yasa tarafından getirilen böyle bir zorunluluk yoktur. Fakat arabulucuların uyuşmazlık konusu ile ilgili hukuki bilgi verme, yönlendirme görevi olmadığını hatta bunları yapmasının yasak olduğunu belirtmek isteriz.

Bu nedenle arabuluculuk sürecinde hukuki desteği olan taraf daha kuvvetli olacak, haklarını ve risklerini bilebilecek ona göre anlaşma sağlayabilecektir. Avukatınız olmadan vereceğiniz kararlar sizi daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara uğratabilir. Zira arabulucu ile tutanağa bağlanan konularda daha sonra dava açma şansı olmamaktadır. Bu nedenle bu sürecin uzman bir avukat tarafından sizin adınızı yürütülmesi yararınıza olacaktır.

Dicle Hukuk Bürosu’nun ticaret hukuku alanındaki 15 yıllık tecrübesinden faydalanmak i̇çin iletişime geçebilirsiniz.


Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.