" /> Anlaşmalı Boşanma Davasında Bilinmesi Gereken 6 Madde
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bilinmesi Gereken 6 Madde

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bilinmesi Gereken 6 Madde başlıklı bu yazımızda, bu süreci avukatı olmadan yürüteceklere yardımcı olmak istedik.

1. EVLİLİK EN AZ 1 YIL SÜRMÜŞ OLACAK

Anlaşmalı boşanmanın ilk şartıdır. Bu süre resmi nikah tarihinden hesaplanır. Eşlerin bu tarihten daha önce veya daha sonra birlikte yaşaması, hesaplamayı etkilemez.

Henüz 1 yılı doldurmamış eşler anlaşmalı olarak boşanamazlar fakat Çekişmeli Boşanma Davası açmaları mümkündür.


2. DAVA HANGİ MAHKEMEDE AÇILACAK?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin son 6 aydır ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.


3. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANACAK

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Protokol, anlaşmalı boşanmanın en önemli unsurudur. Bu nedenle, tarafların bu aşamada anlaşmalı boşanma avukatı desteği almaları çok önemlidir.

Protokolde temel olarak, tarafların ve çocukların kimlik bilgileri ve karşılıklı anlaşarak boşanmak istedikleri yazılır. Çocukların velayetinin kimde kalacağı, çocuklar için nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar ve hangi tarihlerde ödeneceği, velayeti kendinde olmayan ebeveynin çocuklarla nasıl ve ne zaman görüşeceği de bir madde halinde, kanun aradığı şartlara uygun detaylı bir biçimde yazılır.

Bununla birlikte, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin maddeler de son derece önemlidir. Mali sonuçlar; nafaka, maddi-manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi eşlerin mal varlığına ilişkin olacağından, tümünün protokolde doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir.


4. EŞLER MAHKEMEYE BİRLİKTE BAŞVURACAK

Burada uygulamada daha çok dava eşlerden biri tarafından açılmakta ve bu dava diğeri tarafından kabul edilmektedir. Bununla birlikte eşlerin dava dilekçesini de beraber imzalayıp açmaları mümkündür.


5. EŞLER HAKİM HUZURUNA ÇIKACAK

Anlaşmalı boşanmada hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Bunun i̇çin de Anlaşmalı Boşanma Avukatınız olsa dahi muhakkak duruşmada bulunmanız ve hakim huzurunda anlaşarak boşanmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Duruşmaya gitmez veya bizzat hazır bulunmazsanız, açılan dava anlaşmalı boşanma niteliğini kaybeder. Genel kurallar çerçevesinde hakim inceleme yapar ve karar verir.

6. PROTOKOLÜ HAKİM UYGUN BULACAK

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir protokoldeki düzenlemeyi hakimin de uygun bulması gerekmektedir. Aksi halde hakim tarafından eksikliklerin giderilmesi istenebilir veya protokol hakim tarafından düzeltilebilir. Bu değişiklik taraflarca kabul edilirse anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Bilinmesi Gereken 6 Madde önemli başlıklar halinde bu şekilde özetlenebilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.