" /> Çekişmeli Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Çekişmeli Boşanma Davası

 

Çekişmeli Boşanma Davası gibi kapsamlı konuda güncel ve mevzuata uygun bilgiler edinebileceğiniz bir yazı hazırladık.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma; boşanma, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda mutabakat sağlayıp anlaşmalı boşanma davası açamayan eşlerin evliliklerinin hakim hükmü ile sonlandırılması için açılan davadır.

 

Ancak, anlaşmalı boşanma davası açmış eşlerin, hakim karşısında anlaşmayı bozması, duruşmaya bizzat katılmaması veya hiç gelmemesi halinde, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına döneceğini de hatırlatmak isteriz.  

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış boşanma sebeplerinin varlığı, eşlere boşanma davası açma şansı verir. Anlaşmalı boşanamayan eşler, kanunda sayılmış bu nedenlerden bir veya bir kaçına dayanarak boşanma davası açabilir.

 

Hemen belirtmek gerekir ki, çekişmeli boşanma oldukça bilgi ve tecrübe gerektiren, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Eşlerin bu süreci tek başlarına değil, muhakkak bir avukat desteği ile tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

 

Zira, insan hayatında evlenme kadar hatta daha ciddi sonuçlar doğuran boşanmanın, hukuk bilgi ve tecrübesi olmayanlar tarafından yürütülmesi, taraflar için telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

 

Kimler Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir?

 

Bilindiği üzere, anlaşmalı boşanma davası için eşlerin en az 1 yıldır evli olması şartı vardır. Çekişmeli boşanma davası için böyle bir koşul yoktur. Resmen evli olan herkes, boşanmak için dava açabilir.

 

Ancak bu süreçte avukat desteğinin alınmaması halinde; boşanma davasının reddedilmesi gibi, boşanmayı daha da uzatan ve zorlaştıran şekilde sonuçlanması riski mevcuttur. Boşanma konusunda kararlı olanların, daha az zaman, emek ve para kaybı için bir avukattan hizmet almaları çok önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Çekişmeli boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 

Çekişmeli boşanma davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan eş, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Kanunda sayılan boşanma nedenlerinden hangisine dayanılarak davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

Boşanma sadece sizi değil, çocuklarınızı, maddi durumunuzu, mal varlığınızı önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Çekişmeli boşanma davasının, anlaşmalı boşanma davası gibi tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; boşanmanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, eşler arasındaki çekişmenin şiddeti, çocukların olup olmadığı, tarafların birbirlerinden tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Boşanma psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Delil Olarak Neleri Sunabilirim?

 

Boşanma davalarında delil konusu dava dilekçesi kadar önemlidir. Tarafların, boşanmaya ilişkin iddialarını ispatlamaya yönelik her şeyi mahkemeye delil olarak sunmaları mümkündür. Burada önemli olan, tarafların iddialarına uygun delillerin neler olduğunun tespitidir. Bu tespit de en isabetli şekilde bir avukat tarafından yapılır.

 

Genel olarak belirtmek gerekir ise, kusurlu olduğu iddia edilen tarafın kusuruna ilişkin belgeler,  maddi-manevi tazminat taleplerinin haklılığına ilişkin belgeler, çocukların ve eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin belgeler, tarafların mal varlığına ilişkin belgeler, başlıca delillerden sayılabilir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Kaç Tane Tanık Dinletmem Gerekir?

 

Kaç tane tanık dinletilmesi gerektiğine ilişkin kanunda özel bir kural ya da kesin bir uygulama yoktur. İddianızın ispatı için dilediğiniz kadar tanık bildirebilirsiniz. Ancak bu miktar, davaya bakan hakim tarafından davanın özelliğine göre kısıtlanacak, tarafınıza tanıkların içinden seçmeniz gerektiği söylenecektir.

 

Bu nedenle de, tanık belirleme kısmı çok önemlidir. Yardım alacağınız avukat ile birlikte, iddialarınıza en uygun olan, olaylara bizzat şahit olmuş ve ifadeleri ile birbirlerini tekrar etmeyecek tanıklar tespit etmeniz yararınıza olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

Çekişmeli boşanma davası açılırken, dinleteceğiniz tanıkların, yapılacak ise pedagog/psikolog/bilirkişi incelemesinin, yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL (2017 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Ancak, davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafları karşı taraftan alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

 

Çekişmeli boşanma davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

 

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Evlilik ve boşanma öykünüze en uygun olan sebep avukatınız tarafından belirlenecektir. Avukat tutmadan bu belirlemeyi yaparsanız, davanızın reddedilmesi veyahut aleyhinize sonuçlanması muhtemeldir. Dava dilekçenizde yazdıklarınızı dava sonuna kadar değiştiremeyeceğinizden, haklı olsanız bir boşanamamanız ya da tazminat ödeme durumunda kalmanız riski oldukça yüksektir.

 

Boşanma davasının kaderini belirleyecek bu teknik ve hukuki konuda muhakkak bir avukat desteği alınız.

 

Diğer taraftan, bilgi mahiyetinde boşanma sebeplerini saymamız gerekir ise; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması olarak sayılabilir.

 

Bu sebeplerin her biri, tarafımızdan tek tek ayrı bir yazıda incelenecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir Mi?

 

Evet, davanızı hakim reddedebilir. Bu hem sizin için büyük bir hayal kırıklığı hem de büyük miktarda, zaman, emek ve para kaybıdır. Boşanma davaları hakimler tarafından, davanın dayandığı sebeplerin ispat edilememiş olmasından veya diğer teknik hataların varlığından dolayı reddedilir.

 

Telafisi oldukça güç olan bu ret kararını, davanın hazırlık aşamasında avukatlık hizmeti alarak engelleme şansınız yüksektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasını Hakim Reddederse Ne olur?

 

Boşanma davasının reddi halinde kanun yoluna başvurma hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanabilmek için bazı sürelere ve kurallara uymanız gerekmektedir. Bu başvurunun avukatınız tarafından yapılması mümkündür. Ret kararı bu kanun yolları neticesinde de bozulmazsa, kesinleşmiş olur.

 

Boşanma talepleri reddedilen taraflar, bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl eşler bir araya gelmeyerek evlilik birliğini sürdüremezler ise, 3 yılın sonunda tekrar boşanma davası açabilirler. Ancak bu 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmaları mümkün değildir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

 

Boşanma davalarında en çok çekişmenin yaşandığı konulardan biri mal paylaşımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta; tarafların hangi yıl evlendikleri ve hangi mal paylaşım rejimine dahil olduklarının tespit edilmesidir.

 

Diğer taraftan, mal paylaşımının tarafların dahil oldukları mal rejimine ve mal varlığına yapmış oldukları katkıya uygun yapılması ve daha sonra taraflar için herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için konusunda uzman bir avukat tarafından yapılması çok önemlidir.

 

Bu karmaşık süreçte, daha fazla veya daha az talepte bulunulmasının önüne geçmek ve haklı olanın hakkında kavuşulması için, bir avukattan hizmet almasını tavsiye ediyoruz.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

 

blank

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Ancak genelde velayet, istisnai durumlar hariç olmak üzere, anneye verilir, babanın da nafaka ödeyerek ve çocukları belirlenen günlerde görerek destek olması sağlanır.

 

Ama bu durum, evliliğin ve çocukların özel durumlarının değerlendirilmesi ile her davada farklılık gösterecektir. Genel kural, hakimin çocukların çıkarları açısından en iyiyi gözetmesi ve buna uygun olarak velayetin kimde kalacağını takdir etmesidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Talep Edebilir Miyim?

 

Çekişmeli boşanma davalarında, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Tarafların birbirlerine verdikleri maddi zararların ya da evlilikten bekledikleri ancak edinemedikleri maddi kazançların tazmini için  veya mal varlıklarına ilişkin paylaşımın karşılığı olarak maddi tazminat, boşanmanın yaşattığı duygusal zararlar için de manevi tazminat talep etmeleri mümkündür.

 

Dikkat edilmesi gereken, bu tazminat taleplerinin haklılığı ve miktarlarıdır. Bu noktada bir avukattan hizmet alınmaz ise, yine az veya fazla talepte bulunulması ve zarara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Çocuklarım Tanık Olarak Dinlenmek Zorunda mı?

 

Çocukların tanık olarak dinlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak davanın ispatı açısından, çocuğun durumu uygun ise ve mahkeme tarafından kabul edilirse müşterek çocuklar tanık olarak dinlenebilir. Hakim velayet konusunda karar verebilmek için çocukları dinlemek isteyebileceği gibi, çocukları ve tarafları mahkemenin uzman pedagog/psikologlarına yönlendirebilir. Buradan gelecek rapora göre karar verecektir.

 

Eğer çocuğunuz tanık olarak dinlenecekse, mahkeme salonda bir uzman pedagogu hazır bulunduracaktır. Siz de ayrıca hakimden o duruşmanın gizli yapılmasını talep edebileceğinizi unutmayın.

 

Bu kurallar 18 yaşından küçük çocuklar için geçerlidir. Reşit çocuklarınız var ise, kendi rızaları ile duruşmada tanık olarak ifade verebilirler.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Sırasında Telefon Kayıtlarım ya da Mesajlarım Ortaya Çıkar mı?

 

Böyle bir risk vardır. Eğer hakkınızdaki iddiaların bu kayıtlarla ispatlanabileceği yönünde hakim kanaati oluşur ve karşı taraf da bunu talep ederse, arama/mesaj kayıtlarınız getirtilebilir. Ancak mesaj içeriklerinin görünür şekilde kayıtların gelmesi mümkün değildir.

Bu talep edilse dahi, bu talebin reddini talep edebilirsiniz. Bu hassas konuda en iyi yardım ve yönlendirmeyi sadece uzman bir avukattan alabilirsiniz.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açarsam Nafaka Talep Edebilir miyim?

 

Boşanma davası açan taraf, boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu ise ve boşanma ile yoksulluğa düşecek ise, kendisi için yoksulluk nafakası talep edebilir. Bu talebinizin kabulü ve miktarının ne olacağı hakimin takdirindedir. Dava devam ederken de nafaka alabilmeniz mümkün olduğundan konu ile ilgili talebi doğru bir şekilde ve zamanda yapabilmeniz için muhakkak bir avukata danışmanız gerekmektedir.

 

Velayeti kendinde kalan taraf ise çocuklar için her zaman talep edebilir.

 

Boşanmadan Sonra Nafaka Talep Edebilir miyim?

 

Evet, boşanma kararınız kesinleştiği günden 1 yıl içinde yoksulluk nafakası için dava açabilirsiniz.

 

Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir miyim?

 

Boşanma kararından sonra erkekler için bir engel yoksa da kadınlar için evlenme engeli vardır. Şöyle ki, kadınlar, boşanmanın üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler. Eğer bu süre içinde doğum yaparlarsa bu süre kesilmiş olur.

 

Boşanmanızın üzerinden 300 gün geçmemişse ve eski eşinizden başka biri ile evlenmek isterseniz, yapmanız gerekenler ve açmanız gereken dava için bir avukattan yardım almanız yararınıza olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açmadan Önce Evden Ayrılmam Mı Gerekiyor?

 

Böyle bir zorunluluğunuz yoktur. Ancak ayrılmanız da mümkündür. Eğer ortak konuttan ayrılıp boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, bu düşüncenizi muhakkak bir avukata danışmalısınız. Zira, eşinizin hakkınızda evi terk ettiğiniz yönünde iddiası olabilir ve bu iddiayı hukuken savuşturamazsanız, boşanma ve diğer talepleriniz reddedilebilir veya kusurlu kabul edilerek aleyhinizde tazminata hükmolunabilir.

 

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açtıktan Sonra Sevgilim Olursa Aldatma Sayılır Mı?

 

Boşanma davası açıldıktan kesinleşinceye kadar geçen sürede evlilik akdiniz devam ettiğinden, sevgiliniz olması ve bunu diğer tarafın ispat etmesi sizi kusurlu duruma düşürecek ve aleyhinize tazminat vs hükmedilmesine neden olacaktır.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanmaya Döner mi?

 

Taraflardan birinin açtığı boşanma davasını, diğer eş hakim huzurunda kabul ederse, anlaşmalı bir şekilde boşanmaları mümkündür.

 

Yurt Dışında Yaşayanlar Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir mi?

 

Yurt dışında yaşayan TC vatandaşları elbette boşanma davası açabilirler. Bunun için temelde iki seçenekleri vardır. Bunlardan birisi, yaşadıkları ülkede boşanmalarıdır. Ancak bu karar Türkiye’de geçerli olmayacağından, kararın ayrıca Türk Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi için dava açılması gerekmektedir.

 

Yurt dışında yaşayan yabancıların boşanma davası açabilmesi için ikinci seçenek, Türkiye’de davası açmalarıdır. Yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki boşanma davalarının prosedürü, Türkiye’de yaşayanlar için aynıdır. Duruşmalarda hazır bulunmaları gerekeceğinden, Türkiye’de avukat tutmaları, boşanma davasının olumlu sonuçlanması için çok önemlidir.

 

Son tavsiyemiz, bu zor ve önemli süreci uzman bir avukattan destek alarak tamamlamanızdır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.