" /> Terk Nedeni ile Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Terk Nedeni ile Boşanma Davası

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davası hakkında tüm merak ettiklerinizi, hatta daha fazlasını bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Nedir?

 

Terk nedeni ile boşanma, eşlerden birinin evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacı ile diğerini terk ettiği veya haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmediği hallerde, diğer eşin açabileceği davanın adıdır.

 

Genel olarak, çekişmeli boşanma davası olarak tabir edilen, anlaşmalı olmayan boşanma davalarında, davanın kanunda sayılan nedenlerinden birisi de terktir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasını Kimler Açabilir?

 

Terk nedeni ile boşanma davasını, anlaşmalı boşanamayan ve  eşi tarafından“terk” edilmiş kişiler açabilir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Terk nedeni ile boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Her Türlü Terk Boşanma Davası Açmak İçin Yeterli Bir Sebep midir?

 

Evli çiftlerden birinin her hangi bir sebeple evden gittiği veya dönmediği her durum terk nedeni ile boşanmak için hukuki bir sebep oluşturmaz. Terk edilen eşin bu davayı açabilmesi için, meydana gelen terk olayının kanundaki koşullara uygun olması ve hakim tarafından terk eden eş için “eve dön” ihtarının yapılması gerekir.

 

Terk Hangi Koşullarda Geçerli Sayılır?

 

Terkin hukuken geçerli olması için; eşlerden birinin, evlilik birliğinin tarafına yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek için ortak konutu terk etmesi veya haklı bir sebebi olmaksızın ortak konuta dönmemesi koşullarında geçerli olur.

 

Ancak terk edilen eşin, terk nedeni ile boşanma davası açabilmesi için, terkten itibaren 6 ay geçmesi, evi terk eden eşe hakim tarafından eve dönme ihtarının tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

 

Eşim Evi Terk Etmedi Ama Beni Eve Sokmuyor, Ne Yapmalıyım?

 

Bu durumlarda da;; ortak konutu terk etmeye zorlayan yahut haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eş de ortak konutu terk etmiş sayılır.  Ortak konuta dönemeyen eş veya konuttan ayrılmaya zorlanan eş, aynı terk edilen gibi gerekli yasal prosedürü tamamlayarak terk nedeni ile boşanma davası açabilir.

 

Terk Eden Eşe Eve Dönmesi İçin Çağrı Yapılması Gerekir mi?

 

Ortak konutu terk eden eşe, bu nedenle boşanma davası açabilmek için; ayrılığın en erken dördüncü ayının bitiminden itibaren, ortak konuta dönmesi için ihtar tebliğ olması gerekmektedir.

 

Terk Eden Eşe Eve Dönmesi İçin Çağrı Nasıl Yapılır?

 

Bu çağrı sadece mahkeme tarafından yapılabilir.Terk edilen eş, terkin gerçekleştiği tarihten en erken 4. ayın sonunda, hakimden (aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi hakimi) ortak konutu terk eden eşe, “eve dönmesi” için ihtar (çağrı) çekilmesini talep etmelidir. İhtarın içeriğinde; 2 ay içinde ortak konuta dönmesi, dönmemesi halinde terk edilen eşin boşanma davası açma hakkının doğacağı” belirtilir.

 

Ayrıca, evin anahtarının nerede olduğundan tutun, terk edilen eşin, terk edeni konutta bekleyeceği gün ve saate kadar tüm ayrıntıların ihtarda belirtilmesi hatta eve dönebilmesi çin gerekli masrafların da eşe gönderilmesi gerekir.

 

Bu noktada, terkin kanunda yazılan özellikleri taşıyıp taşımadığı, terkten itibaren geçen süreler, gönderilen ihtarın içeriğinin doğruluğu ancak bir hukukçu tarafından hatasız tespit edilebileceğinden, kulaktan dolma veya internetten edinilen bilgilerle hareket etmek yerine bir avukattan hizmet almanızı tavsiye ediyoruz.

 

Terk Eden Eşe Eve Dönmesi İçin Çağrı Sadece Mahkeme Tarafından Mı Yapılabilir?

 

Bu ihtarı noter de yapabilir. Ancak yazımızda önemle altını çizdiğimiz süreye ve içeriğe dair olmazsa olmaz şartların varlığına dikkat edilmesini öneriyoruz. Zira noter, kendiliğinden bu şartları kontrol etmez, böyle bir yükümlülüğü yoktur.

 

Terk Eden Eşe Eve Dönmesi İçin Çağrı Yapılamazsa Ne Olur?

 

Terk eden eşin adresi tespit edilemediği hallerde, tebligat yapılamayacağından, hakim ilanen tebligat yapılmasına karar verebilir. Bu ilan gazetede yayınlandığında, tebliğ prosedürü tamamlanmış olur.

 

Terk Eden Eşe Eve Dönmesi İçin Yapılan İhtar Tebliğ Edildikten Sonra Ne yapılmalıdır?

 

Tebliğden itibaren 2 ay boyunca, terk eden eşin eve dönmesinin beklenmesi gerekmektedir.

 

Terk eden eşin ortak konuta 2. ayın sonunda dönmemesi (-bu arada eşin dönmesi terk edilen eş tarafından haklı bir neden olmaksızın engellenmemeli) neticesinde, diğer eş terk nedeni ile boşanma davası açabilecektir.

 

Bu aşamalar emredici kanun hükmü olduğu için, sürelerde veya usuldeki bir yanlışlık davanın reddi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle böyle özellikli davalarda muhakkak bir avukatla çalışılmalıdır.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Terk nedeni ile boşanma davası nitelikli ve bir çok kurala bağlı bir davadır. Hukuk eğitimi almamış bir kişinin bu davayı doğru olarak açması mümkün değildir. Terkin niteliği, süresi, terk eden eşe çekilecek ihtar ve ihtarın içeri çok önemlidir.

Terk Nedeni ile Boşanma Davası

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra terk nedeni ile boşanma davası açılabilir ve bu aşamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler mahkemeye sunulur.

 

Terk nedeni ile boşanma davası açarken, hem terk nedenine hem de başka bir nedene dayanmak mümkün değildir. Ayrıca, davadan önce çekilmesi şart olan ihtar, bir nevi terk eden eşin var ise önceki kusurlarının da affı anlamına geleceğinden, terkten önceki bir nedene dayanılarak da dava açılamaz.

 

Tüm bunların bir avukat tarafından gözetilmesi halinde dava lehinize sonuçlanabilir. Aksi halde davanızın reddedilmesi mümkündür. Terk eden eşin mahkemede, terk ettiğini kabul etmesi dahi, hakimi bağlamaz. Hakim şekil şartları ile bağlıdır. Bu nedenle bir avukattan destek almanız çok önemlidir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

 

Boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Ancak genelde velayet, istisnai durumlar hariç olmak üzere, anneye verilir, babanın da nafaka ödeyerek ve çocukları belirlenen günlerde görerek destek olması sağlanır.

 

Ama bu durum, evliliğin ve çocukların özel durumlarının değerlendirilmesi ile her davada farklılık gösterecektir. Genel kural, hakimin çocukların çıkarları açısından en iyiyi gözetmesi ve buna uygun olarak velayetin kimde kalacağını takdir etmesidir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasında Nafaka Talep Edebilir Miyim?

 

Terk nedeni ile boşanma davası açma hakkını kazanan taraf, boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu kabul edilir ve boşanma ile yoksulluğa düşecek ise, kendisi için yoksulluk nafakası talep edebilir. Bu talebinizin kabulü ve miktarının ne olacağı hakimin takdirindedir. Dava devam ederken de nafaka alabilmeniz mümkün olduğundan konu ile ilgili talebi doğru bir şekilde ve zamanda yapabilmeniz için muhakkak bir avukata danışmanız gerekmektedir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasında Tazminat Talep Edebilir Miyim?

 

Terk nedeni ile boşanma davalarında, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Terk edilen eşin terk edildikten sonra yaşadığı maddi zararların ya da evlilikten beklediği ancak edinemediği maddi kazançların tazmini için  veya tarafların mal varlıklarına ilişkin paylaşımın karşılığı olarak maddi tazminat, boşanmanın ve özellikle terk edilmenin yaşattığı duygusal zararlar için de manevi tazminat talep etmeleri mümkündür.

 

Dikkat edilmesi gereken, bu tazminat taleplerinin haklılığı ve miktarlarıdır. Bu noktada bir avukattan hizmet alınmaz ise, yine az veya fazla talepte bulunulması ve zarara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Terk nedeni ile boşanma davası da çekişmeli boşanma davası olduğundan, anlaşmalı boşanma davası gibi tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; boşanmanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, evliliğin unsurlarına ve tarafların birbirlerinden taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Boşanma psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Boşanma sürecinin sizden kaynaklanan sebeplerle uzamasının önünde geçmek için, süreci hızlı işletebilecek bir uzman avukattan hizmet almanız yararınızadır.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

 

Terk nedeni boşanma davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir Mi?

 

Evet, davanızı hakim reddedebilir. Bu hem sizin için büyük bir hayal kırıklığı hem de büyük miktarda, zaman, emek ve para kaybıdır. Boşanma davaları hakimler tarafından, davanın dayandığı sebeplerin ispat edilememiş olmasından veya diğer teknik hataların varlığından dolayı reddedilir. Terk nedeni ile boşanma davası, usuldeki hatalardan dolayı en fazla reddedilen davalardandır. Terkten sonraki sürelerinin doğru hesaplanması, eve dönme ihtarından yazılacakların doğruluğu ve diğer hususlar avukatlar tarafından dikkatlice hazırlanmaz ise, davanın yapılan bir hatadan dolayı reddedilmesi riski yüksektir.

 

Telafisi oldukça güç olan bu ret kararını, davanın hazırlık aşamasında avukatlık hizmeti alarak engelleme şansınız yüksektir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davasını Hakim Reddederse Ne Olur?

 

Boşanma davasının reddi halinde kanun yoluna başvurma hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanabilmek için bazı sürelere ve kurallara uymanız gerekmektedir. Bu başvurunun avukatınız tarafından yapılması mümkündür. Ret kararı bu kanun yolları neticesinde de bozulmazsa, kesinleşmiş olur.

 

Boşanma talepleri reddedilen taraflar, bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl eşler bir araya gelmeyerek evlilik birliğini sürdüremezler ise, 3 yılın sonunda tekrar boşanma davası açabilirler. Ancak bu 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmaları mümkün değildir.

 

Terk Nedeni ile Boşanma Davası Açma Masrafı Ne Kadardır?

 

Terk nedeni ile boşanma davasında, diğer eşe çekilmesi gereken ihtar için gerekli masraflar hariç, genel olarak boşanma davası açılırken , dinleteceğiniz tanıkların, yapılacak ise pedagog/psikolog/bilirkişi incelemesinin, yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL (2017 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Ancak, davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafları karşı taraftan alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.