" /> Zina Nedeni ile Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Zina Nedeni ile Boşanma Davası

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası ile ilgili güncel ve kapsamlı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Nedir?

 

Zina; eşlerden birinin, eşinden başka bir kişi ile cinsel ilişki kurmasıdır. Zina nedeni ile boşanma davası ise, eşlerden birinin zina yapması halinde, diğer eşin bu sebebe dayanarak açacağı davadır.

 

Genel olarak, çekişmeli boşanma davası olarak tabir edilen, anlaşmalı olmayan boşanma davalarında, davanın kanunda sayılan nedenlerinden birisi de bu yazımızın konusu olan; zinadır.

 

Zina Suç Mudur?

 

Zina, Ceza Kanunu kapsamında artık suç değildir. Bu nedenle, zina yaptığı iddiası ile eşinizi şikayet ederseniz, zinadan dolayı ceza almayacaktır.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasını Kimler Açabilir?

 

Zina nedeni ile boşanma davasını, eşinin zina yaptığını öğrenen diğer eş açabilir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Zina nedeni ile boşanma davası, bu konuda, genel olarak çekişmeli boşanma davalarının kurallarına tabidir. Yani, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası

Zina nedeni ile boşanma davası açmak için ilk ve en önemli şart, diğer eşin, tarafların resmi evlilik birliği devam ederken, eşinden başka birisi ile cinsel ilişkiye girmesi ve bunu diğer eşin öğrenmesidir.

 

Diğer bir önemli şart, aşağıda bahsedeceğimiz üzere, dava açma hakkı olan eşin, zinayı öğrendikten sonra, boşanma davasını süresinde açmasıdır.

 

Mahkeme Tarafından Verilmiş Ayrılık Kararı Sırasında, Gaiplik ve Evlilik Birliğine Ara Verilmiş Olması Halinde Eşlerin Bir Başkası İle Cinsel İlişkileri Zina Sayılır mı?

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, boşanma için özel bir neden olan zinanın kabulü için kanunda yazılı şartların bir arada bulunması gerekmektedir. Bu şartlardan biri, resmi evlilik akdinin devam etmesidir. Ayrılık, gaiplik veya evlilik birliğine ara verilmesi gibi durumlarda da evlilik akdi devam etmektedir.

 

Hukuken sona ermemiş bir evlilikte, bir eşin başka birisi ile cinsel ilişki yaşaması zina sayılacaktır.

 

Tecavüz Mağduru Eş Aleyhine Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açılabilir mi?

 

Zina nedeni ile boşanma davasının kabul edilmesi için aranan şartlardan biri de, zina yapan eşin kusurlu olmasıdır. Tecavüz, kişinin rızası dışında olacağından, zina davasına konu olamaz.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasını Her Zaman Açabilir miyim?

 

Zina nedeni ile boşanma davası her zaman açılamaz. Kanunda bu konuda emredici bir kural vardır. Zina nedeni ile boşanma davası açma hakkı olan eşin, zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açmış olması gerekmektedir.

 

Ayrıca zinanın yapıldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçerse ve diğer eş bu beş yıldan sonraki bir tarihte eşinin zina yaptığını öğrenirse, bu öğrenmeden itibaren 6 ay içinde dava açamaz.

 

Bu davanın, süre bakımından zamanında açılması, hukuk bilgi ve tecrübesi gerektirmektedir. Bu nedenle, davanızın lehinize sonuçlanması için, uzman bir avukatla görüşmenizde fayda vardır.

 

Aldatma, Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açmak İçin Yeterli Bir Sebep midir?

 

Dava açma hakkı olan eş, zina yapan eşi affetmiş ise, zina sebebine dayanarak boşanma davası açamaz. Zina, özel bir boşanma nedenidir, ve zinanın ispatlanması ve hakimde bu konuda kanaat oluşması şarttır.

 

Ancak, sadakat hükümlerine aykırı davranan eş aleyhine, diğer eş, her zaman, genel boşanma sebebi olarak sadakatsizliği ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gösterip dava açabilir.

 

Zina Hangi Koşullarda Geçerli Sayılır?

 

Zina, eşlerden birinin başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesi ve bunun ispatlanması ve davanın süresinde açılması halinde geçerli sayılır. Bu davalarda önemle üzerinde durmak istediğimiz konu, davanın açılması için gereken sürenin kaçırılmaması ve zinayı ispatlayacak delillerin toplanarak mahkeme sunulmasıdır.

 

Davanın açılması gereken süreye ilişkin bilgileri yukarıda paylaştık, zinanın ispatlanması ile ilgili önemli bilgileri de aşağıda açıklayacağız.

 

Ancak davanızın geçerli olması için, içinde bulunduğunuz durumun, evliliğin ve koşullarınızın bir avukat tarafından değerlendirilmesi ve size uygun yöntemin bulunması gerekmektedir.

 

Eşcinsel İlişki ya da Hayvanlarla Olan Cinsel İlişki de Zina Sayılır mı?

 

Kanunun tanımı ve gerekçesi incelendiğinde, eşcinsel ilişki veya hayvanlarla cinsel ilişki zina sayılmayacaktır. Ancak böyle bir durumun varlığı halinde, diğer eş, genel sebeplere dayanarak boşanma davası açabilir.

 

Nişanlılık Döneminde Çiftlerden Biri Zina Yaparsa?

 

Zina nedeni ile boşanma hakkını veren zinanın kabulü için belli şartların var olması gerektiğini belirtmiş idik. Bu şartlardan biri de resmi evlilik birliğinin devam ediyor olmasıdır. Nişanlı olan çiftler resmi nikahlı olmadıkları için zina sayılmayacaktır. Ancak yine böyle bir durumun varlığı halinde, nişanın sonlandırılması, hediyelerin iadesi ve tazminat ödenmesi talep edilebilir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Zina nedeni ile boşanma davası nitelikli ve yazımızda belirttiğimiz gibi bir çok kurala bağlı bir davadır. Özel bir boşanma sebebidir. Bu sebeple, her olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

 

Zina nedeni ile boşanma davası açarken, hem zinaya hem de başka bir nedene dayanmak mümkün değildir. Dava açma hakkı olan eşin, zina yapan eşini affedip affetmediği veya buna ilişkin davranışlarda bulunup bulunmadığı,zinayı ne zaman öğrendiği, zinanın nasıl ispatlanacağı çok önemli noktalardır.

 

Tüm bunların bir avukat tarafından incelenmesi ve dava dilekçesi ve dosyasının hazırlanması halinde dava lehinize sonuçlanabilir. Aksi halde davanızın reddedilmesi mümkündür. Zina eden eşin mahkemede, zina yaptığını kabul etmesi dahi, hakimi bağlamaz. Hakim şekil şartları ile bağlıdır. Bu nedenle bir avukattan destek almanız yararınıza olur.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Zinayı Nasıl İspatlarım?

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Zinayı Nasıl İspatlarım?

 

Zina eyleminin ispatlanması davanın lehinize sonuçlanması için şarttır. Zina, tanıklarla, fotoğraflarla, mektup, mesaj, e-posta gibi yazılı delillerle, uzman kişilerin raporu ile ispatlanabilir.

 

Zinayı ispatlayacak tanıklar ve diğer deliller en iyi olarak konusunda uzman bir avukat tarafından belirlenebilir. Zina olduğu konusunda hakim delilleri serbestçe değerlendirebilir. Bu nedenle, hakimde zinanın olduğuna dair kanaatin oluşması lazımdır. Bunu sağlayacak yöntemleri bir avukat yardımı ile belirlemeniz çok önemlidir.

 

Aksi takdirde, zina olduğu halde ve haklı olduğunuz halde davayı kaybedebilirsiniz.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

 

Boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Ancak zina davalarında velayet ahlaki sebeplerle genelde zina edene verilmez. Ancak bu emredici  bir kural değildir, hakim durum değerlendirmesine göre veya zorunluluk olduğu durumlarda zina edene de velayeti verebilir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Nafaka Talep Edebilir Miyim?

 

Zina nedeni ile boşanma davası açma hakkını kazanan taraf, boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu kabul edilir ve boşanma ile yoksulluğa düşecek ise, kendisi için yoksulluk nafakası talep edebilir.

 

Bu talebin kabulü ve miktarının ne olacağı hakimin takdirindedir. Dava devam ederken de, hakim çocukların korunmasına, karı-kocanın mali ilişkilerine ilişkin geçici tedbirler alabilir.

 

Dava henüz sonuçlanmadan da nafaka alabilmeniz mümkün olduğundan konu ile ilgili talebi doğru bir şekilde ve zamanda yapabilmeniz için muhakkak bir avukata danışmanız gerekmektedir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Tazminat Talep Edebilir Miyim?

 

Zina nedeni ile boşanma davalarında, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Davayı açan eşin, evlilikten beklediği ancak edinemediği maddi kazançların tazmini için  veya tarafların mal varlıklarına ilişkin paylaşımın karşılığı olarak maddi tazminat, boşanmanın ve özellikle zinanın yaşattığı duygusal zararlar için de manevi tazminat talep etmeleri mümkündür.

 

Dikkat edilmesi gereken, bu tazminat taleplerinin haklılığı ve miktarlarıdır. Bu noktada bir avukattan hizmet alınmaz ise, yine az veya fazla talepte bulunulması ve zarara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

 

Zina nedeni ile boşanma davasında, zinanın varlığını ispat etmek, mal varlığına ilişkin sonuçlarda da etkilidir. Eğer hakim, zina yapan eşin kusurlu olduğuna inanıyorsa ve hakkaniyetli buluyorsa, onun payında indirim yapabilir veya onun hakkını tamamen kaldırabilir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Zina nedeni ile boşanma davası da çekişmeli boşanma davası olduğundan, anlaşmalı boşanma davası gibi tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; boşanmanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, evliliğin unsurlarına ve tarafların birbirlerinden taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Boşanma psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Boşanma sürecinin sizden kaynaklanan sebeplerle uzamasının önünde geçmek için, süreci hızlı işletebilecek bir uzman avukattan hizmet almanız yararınızadır.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

 

Zina nedeni boşanma davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir Mi?

 

Evet, davanızı hakim reddedebilir. Bu hem sizin için büyük bir hayal kırıklığı hem de büyük miktarda, zaman, emek ve para kaybıdır.

 

Zina nedeni ile boşanma davaları hakimler tarafından, zinanın  ispat edilememiş olmasından, davanın süresinde açılmamış olmasından veya diğer teknik hataların varlığından dolayı reddedilir.

 

Zina nedeni ile boşanma davası, ispat güçlüğü nedeni ile en fazla reddedilen davalardan biridir. Dava açma sürelerinin doğru hesaplanması,zinanın ispatı için gereken deliller gibi en öenmli hususlar avukatlar tarafından dikkatlice hazırlanmaz ise, davanın yapılan bir hatadan dolayı reddedilmesi riski yüksektir.

 

Telafisi oldukça güç olan bu ret kararını, davanın hazırlık aşamasında avukatlık hizmeti alarak engelleme şansınız yüksektir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davasını Hakim Reddederse Ne Olur?

 

Boşanma davasının reddi halinde kanun yoluna başvurma hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanabilmek için bazı sürelere ve kurallara uymanız gerekmektedir. Bu başvurunun avukatınız tarafından yapılması mümkündür. Ret kararı bu kanun yolları neticesinde de bozulmazsa, kesinleşmiş olur.

 

Boşanma talepleri reddedilen taraflar, bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl eşler bir araya gelmeyerek evlilik birliğini sürdüremezler ise, 3 yılın sonunda tekrar boşanma davası açabilirler. Ancak bu 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmaları mümkün değildir.

 

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açma Masrafı Ne Kadardır?

 

blank

Zina nedeni ile boşanma davasında, diğer eşe çekilmesi gereken ihtar için gerekli masraflar hariç, genel olarak boşanma davası açılırken , dinleteceğiniz tanıkların, yapılacak ise pedagog/psikolog/bilirkişi incelemesinin, yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL (2017 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Ancak, davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafları karşı taraftan alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.