" /> Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Nedir?

 

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ya da haysiyetsiz yaşam sürerse, diğer eşten artık evlilik birliğini devam ettirmesi beklenmiyorsa, bu eş bu sebeplerle boşanma davası açabilir. Bu dava, çekişmeli boşanma davalarından bir tanesidir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Hangi Koşullarda Açılır?

 

Bu dava eşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz yaşam sürmesi halinde açılır. Söz konusu suçun yüz kızartıcı suçlardan biri olması, haysiyetsiz yaşamın ise genel ahlak kurallarına uygun olmayan, aile yapısı ile bağdaşmayan nitelikte olması gerekmektedir.

 

Bu koşullardan en az birinin gerçeklemesi halinde, boşanma davası açma hakkı olan eşten artık evliliği devam ettirmesi kendisinden beklemeyecek bir raddeye geldiyse, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeni ile boşanma davası açılabilir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeni ile boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

 

Bu davanın açılması için, diğer bazı boşanma sebeplerinde olduğu gibi, kanunun öngördüğü bir süre yoktur. Kanun koyucu konunun önemine binaen bu davanın açılmasını süreye bağlamamıştır.

 

Eşim Hangi Suçu İşlerse Boşanma Davası Açabilirim?

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası

Suç işleme nedeni ile boşanma davasının mahkeme tarafından kabul edilmesi için, evlilik birliği içinde eşlerden birinin “yüz kızartıcı” suçlardan birini işlemesi gerekmektedir. Ayrıca bu suç oluşturan eylemin eşe karşı değil üçüncü bir kişiye karşı işlenmesi şarttır. Eşe karşı işlenen suçlar ayrı bir boşanma sebebidir. Bu konuda bilgi almak için, hayata kast ve kötü muamele nedeni ile boşanma konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Bu suçlardan bazıları; hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, zimmet, rüşvet, sahtecilik, kasten adam öldürmedir.

 

Eşimin Haysiyetsiz Yaşam Sürdüğünü Nasıl İspatlayabilirim?

 

Eşin haysiyetsiz yaşam sürmesi, davayı açan eş tarafından her türlü delille ispatlanabilir. Mahkeme de, davaya ilişkin delilleri serbestçe takdir edecek ve toplayacaktır.

 

Bazı haysiyetsiz yaşam sürme hallerine örnek olarak; kumar oynamak, ahlakça kötü kimselerle arkadaşlık etmek, kaçakçılık yapmak, ayyaşlık etmek gibi haller sayılabilir.  

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir mi? Veya Ayrılık Kararı Verebilir mi?

 

Davanın dayandığı sebeplerin davacı tarafından ispatlanamaması, davacı tarafından evlilik birliğinin devamının imkansız hale geldiği noktasında hakimde kanaat oluşmaması hallerinde dava reddedilebilir veya ayrılık kararı verilebilir.

 

Bu olumsuz sonuçla karşı karşıya kalınmaması için muhakkak bir uzman avukattan destek alınması gerekmektedir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

 

Haysiyetsiz yaşam sürme nedeni ile boşanma davalarının, anlaşmalı boşanma davası gibi tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; boşanmanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, eşler arasındaki çekişmenin şiddeti, çocukların olup olmadığı, tarafların birbirlerinden tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Boşanma psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Suç işleme nedeni ile boşanma davaları, yine kesin olarak değilse de, diğerlerine göre daha kısa sürede sonuçlanması mümkündür. Çünkü tespiti kolaydır. Eşiniz aleyhine açılmış bir ceza davası var ise veya hakkında verilmiş hüküm var ise, mahkeme tarafından bu kolaylıkla tespit edileceğinden, sonuçlanması diğerlerine göre daha kolaydır.

 

Ancak eşiniz hakkında verilmiş bir hüküm yok ise, suçu işleyip işlemediği kesinleşmemiş olacağından, bu ceza davasının neticelenmesinin beklenmesi muhtemeldir. Ancak sizin boşanma davası açmanız için bir engel teşkil etmemektedir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davası Masrafları Ne kadardır?

 

Boşanma davası açılırken, dinleteceğiniz tanıkların, yapılacak ise pedagog/psikolog/bilirkişi incelemesinin, yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL (2017 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Ancak, davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafları karşı taraftan alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Eşimin Evlenmeden Önce İşlediği Suç Nedeniyle Boşanama Davası Açabilir miyim?

 

Suç nedeni ile boşanma davasına konu olacak suçun resmi evlilik tarihinden sonraki bir tarihte işlenmesi gerekmektedir. Evlenmeden önce işlenen suçlar için, eşin bunu bildiği halde evlendiği kabul edilir.

 

Eğer eşiniz, hile ve yalanla sizin iradenizi sakatlamış, kasti olarak suç işlediğini öğrenmenizi engellemiş ise, o zaman boşanma davası değil, evliliğin iptali için bir avukattan hizmet almanız gerekmektedir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime verilir?

 

Boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Ancak suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme davalarında velayet ahlaki sebeplerle genelde davalıya verilmez. Ancak bu emredici  bir kural değildir, hakim durum değerlendirmesine göre veya zorunluluk olduğu durumlarda velayeti davalıya verebilir.

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat Talep Edebilir miyim?

 

Elbette, boşanmanın maddi sonuçları ile ilgili taleplerde bulunmanızda hiçbir engel yoktur. Hatta yoksulluğa düştü iseniz, dava devam ederken de hem çocuklar hem kendiniz için tedbiren nafaka ödenmesine karar verilmesini isteyebilirsiniz.

 

Avukat tutmasam da Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeni İle Boşanma Davasını Kazanabilir miyim?

 

Boşanma davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz.

 

Boşanma sebeplerinin hukuken var olup olmadığı, bunların nasıl ispatlanacağı, ispatlamak için hangi delillerin gerekeceği, kanundaki şartların oluşup oluşmadığı ve ilerleyen süreçlerde alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar, uzman bir avukat tarafından bilinebilir.

 

Bu nedenle boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.