" /> Ayrılık Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ayrılık Davası

 

Ayrılık Davası nedir, şartları ve sonuçları nelerdir, bu yazımızdan kapsamlı olarak öğrenebilirsiniz.

 

Ayrılık Davası Nedir?

 

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, boşanma veya ayrılık için dava açabilir. Ya da sadece ayrılık davası açabilir. Mahkeme tarafından ayrılığa karar verilebilmesi için boşanma sebebinin ispat edilmiş olması gerekir.

 

Hangi Şartlarda Ayrılık Davası Açılır?

 

Eşlerden birinin evliliğin sonlanmasında kusursuz veya daha az kusurlu olması, karşı tarafına kusuruna dayalı olarak çekişmeli boşanma davası açma hakkı bulunmalıdır.

 

Diğer bir ifade ile; boşanma sebeplerinden biri mevcutsa, eşlerin ileride barışma ihtimali varsa, boşanma sebebi, zina ve akıl hastalığı değilse, ayrılık davası açılanbilir.

 

Ayrılık Davasını Kimler Açabilir?

 

Çekişmeli boşanma davası açabilme hakkına sahip her eş ayrılık davası açabilir.

 

Ayrılık Davası ile Boşanma Davası Arasındaki Fark Nedir?

 

Ayrılık Davası

Ayrılık kararı verilebilmesi için, tarafların boşanma sebebini ispat etmiş olmaları gerekmektedir. Ancak, boşanma sebebi ispat olmasına rağmen, hakimde, tarafların ileride barışabileceğine dair bir kanaat oluşur ise, tarafların ayrılığında karar verebilir.

 

Sadece ayrılık talep edilerek de dava açılabilir. Bu ayrılık davasında, hakim boşanmaya karar veremez. Ancak boşanma talebi ile açılan davada boşanma sebebi ispatlanmış ise, hakim, ayrılığa veya boşanmaya karar verebilir.

 

Ayrılık Ne Kadar Sürer?

 

Ayrılık süresi hakim tarafından belirlenecektir. Bu süre kanunda; 1 ile 3 yıl arasında belirlenmiştir. Yani hakim en az 1 yıl en çok da 3 yıl süre ile ayrılmanıza karar verebilir.

 

Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesi ile başlayacaktır. Kesinleşme ise, ayrılık kararının, temyiz edilmesi halinde, temyiz sürecinin sonuçlanması ve taraflara tebliği ile, ya da tarafların her ikisinin birden temyize başvurma hakkından vazgeçmeleri ile olacaktır.

 

Bu sürelerin takibi ve tespiti önemli olup hukuk bilgisi gerekmektedir. Daha sonra hak kaybına uğramamak için bir avukattan hizmet almak yararınıza olacaktır.

 

Ayrılık Süresinde Eşimle Barışırsak Ne olur?

 

Bu halde evlilik birliği kaldığı yerden devam eder, hakimin öngördüğü barışma ihtimali gerçekleşmiş olur.

 

Ayrılık Süresinde Başka Biri İle Yaşayabilir Miyim?

 

Ayrılık süresi devam ederken, resmi evlilik akdi devam ettiğinizden, sorumluluklarınız da devam etmektedir. Bu dönemde başka biri ile yaşamanız veya cinsel ilişki yaşamanız eşinizin aleyhinize boşanma davası açabilir.

 

Ayrılık Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Ayrılık davası da boşanma davası gibi, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Ayrılık Davası Boşanma Davasına Döner mi?

 

Sadece ayrılık talebi ile açılmış ayrılık davasında, hakim boşanmaya karar veremez. Ancak Boşanma davasında, yazımızda belirttiğimiz şartların varlığı halinde hakim boşanmaya değil, ayrılığa karar verebilir.

 

Ayrılık Süresinde Nafaka Ödemek Zorunda mıyım?

 

Ayrılık süresinde evlilik akdi devam ettiğinden, ayrılık davası açan tedbir nafakası talep edebilir. Hakim ayrılıkla yoksulluğa düşme tehlikesi olan hakkında tedbir nafakasına hükmedebilir.

 

Ayrılık Süresinde Başka Bir Şehirde Yaşayabilir miyim?

 

Uygulamada ayrılık süresinde aynı evde yaşamaya dahi devam eden çiftler vardır. Ancak bu durum oldukça zordur. Ayrılık kararının kesinleşmesi ile birlikte taraflardan biri ortak konuttan ayrılabileceğinden ve eşlerin bu sürede adeta “boşanmanın provasını” yapacaklarından, ayrı evde veya ayrı şehirde yaşamakta kanunen bir engel yoktur.

 

Ayrılık Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

 

Ayrılık davalarında tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi, hakim tarafından çocukların velayetlerinin kimde kalacağı hakkında, çocukların anne veya baba ile olan kişisel ilişki şartları hakkında karar verilecektir.

 

Ayrılık Davasını Hakim Reddedebilir mi?

 

Ayrılık davasında, kanunen bulunması gereken şartların var olması halinde hakimin tarafların ayrılığa karar vermesi gerekmektedir.

 

Ayrılık Süresi Devam Ederken Anlaşmalı Olarak Boşanabilir miyiz?

 

Ayrılık Süresi Devam Ederken Anlaşmalı Olarak Boşanabilir miyiz?

Eğer anlaşmalı boşanma şartları mevcut ise, taraflar ayrılık süresi içinde anlaşmalı boşanma için başvurabilirler.

 

Ayrılık Süresi Sonucunda Boşanma Davası Açmam Gerekir mi Yoksa Kendiliğinden Boşanmış mı Sayılırız?

 

Ayrılık süresi sonunda taraflar barışmamış ve ortak hayat kuramamışlarsa, süre sonunda boşanma davası açabilirler. Hakim, ortak yaşamın kurulmadığını, tarafların barışmadığını tespit ettikten sonra tarafların boşanmalarına karar verecektir.

 

Bu şekilde verilen boşanma kararından sonra mal varlığına ilişkin kararlar, nafaka, mal tasfiyesi gibi konular hakkında kararlar, ayrılık davasında kabul edilen boşanma sebebine ve tarafların kusuru durumuna göre verilecektir.

 

Ayrılık Süresi Devam Ederken Boşanmak İçin Başka Bir Sebep Oluşursa Ayrılık Süresinin Bitmesini Beklemek mi Zorundayım?

 

Bu süre devam ederken, eşlerden biri, boşanmayı gerektiren başka bir kusur işlerse (şiddet, zina, suç işleme gibi) ayrılık süresinin sonlanması beklenmeden boşanma davası açılabilir. Bu davayı, ilk ayrılık davasını açan eş veya diğer eş de açabilir, bu anlamda kanunun bir kuralı yoktur. Önemli olan, ayrılık kararına dayanak olan sebepten başka bir sebebin oluşmasıdır.

 

Ayrılık Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

 

Ayrılık davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.