" /> Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası nasıl açılır diye merak ediyorsanız bu yazımızı muhakkak okumalısınız.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası;

Kanun koyucu eşlerin evlilik birliği süresinde birbirlerine iyi davranmasını öngörmüştür. Buna aykırı davranışta bulunan eş aleyhine diğer eşin boşanma davası açması mümkündür.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için, bu sebeplerin varlığının mahkemede ispatlanması gerekir. Bu nedenleri tek tek açıklamakta fayda vardır. Şöyle ki;

Hayata Kast: Evlilik birliği içinde eşlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs etmesi, yaralaması, dövmesi gibi eylemlerdir. Buna göre hayata kast, diğer eşi intihara teşvik etmek şeklinde de olabilir.

Burada önemli olan, bir eşin diğer eşin hayatına, sonuçlarını bilerek ve isteyerek kanunun yasakladığı şekilde son vermek için eylemi gerçekleştirmesidir. Bu nedenle de; ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yapılan eylemler suç sayılsa da‘hayata kast’ kapsamında bir boşanma nedeni olmayacaktır.

Ayrıca hayata kast eyleminin mutlaka diğer eşe yönelik olması gerekmektedir. Bu nedenle, eş dışındaki kişilere (örn. Eşin anne, baba veya kardeşlerine) yönelen eylemler, ‘suç işleme’ veya genel geçimsizlik sebebi ile boşanma davası kapsamında değerlendirilmelidir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Pek Kötü Davranış: Pek kötü davranıştan söz edebilmek için eylemin; diğer eş tarafından bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, mutlaka eşe yönelik olması ve eşe acı veren, eziyet çektiren ve beden ve ruh yapısı üzerinde tahrip edici olması gerekmektedir.

Bu üç unsurun varlığı halinde pek kötü davranışın varlığı kabul edilecektir. Örnek olarak saymak gerekir ise; dövme, mahzene(veya odaya) kapatma, soğuk taş üzerinde çıplak ve aç bırakma, işkence etme, aşırı derecede cinsi münasebette bulunma, bilerek bulaşıcı hastalık bulaştırma, devamlı küfretme, hakaret etme, gibi örnekler verilmiştir.

Pek kötü davranışın varlığı, hakim tarafından her davanın kendi özelliğine, tarafların eğitim, kültür ve sosyal özelliklerinin yanı sıra yaşadıkları çevrenin toplumsal yapısına göre bir değerlendirilecektir.

Yine bu değerlendirme; toplumun genel kanaatlerine göre değil, pek kötü davranışa maruz kalan eşin durumuna göre değerlendirme yapılacaktır.

Onur Kırıcı Davranış : Eşin, diğer eşi küçük düşürmek için, onun kişiliği ile uğraşma, eşi gözüyle görmeme gibi davranışlar onur kırıcı davranışlardır. Bu davranışların aynı zamanda suç olması gerekmez. Eşlerden birinin diğerinin şeref ve haysiyetine yönelik ağır derecede onur kırıcı davranması bu boşanma sebebinin oluşması için yeterlidir. Bu eylemin, yazlı veya sözlü yapılması fark etmeyecektir. Hakim somut olayın şartlarına göre bu davranışı değerlendirecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile açılacak davalarda süre koşulu bulunmaktadır. Buna göre; boşanma davası açma hakkı olan eşin, bu boşanma sebebini öğrendikten sonra 6 ay içinde boşanma davasını açması gerekmektedir. Her halde, 5 yıl geçince boşanma davası açma hakkını kaybedecektir.

Son derece önemli bu hususun göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu kurala uyulmadan açılan davanın reddedileceğini, bu nedenle de muhakkak bir avukattan hizmet alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

Genel olarak boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile açılan boşanma davalarında velayet ahlaki sebeplerle özellikle değerlendirilir ve kusurlu olan tarafa genelde verilmez.

Ancak bu emredici  bir kural değildir, hakim durum değerlendirmesine göre veya zorunluluk olduğu durumlarda velayeti davalıya verebilir.

Nafaka ve Tazminat Talep Edebilir Miyim?

Açacağınız boşanma davasında, boşanmanın maddi sonuçları ile ilgili taleplerde bulunmanızda hiçbir engel yoktur. Hatta yoksulluğa düştü iseniz, dava devam ederken de hem çocuklar hem kendiniz için tedbiren nafaka ödenmesine karar verilmesini isteyebilirsiniz.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Açmış Olsam da Eşimi Affedebilir Miyim?

Bu boşanma sebeplerini doğuran davranışlara maruz kalan eş, eşini, dava öncesinde affederse dava açma hakkını kaybeder. Dava devam ederken affederse de davası reddedilir ve bir daha aynı konu ile ilgili dava açamaz.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir mi?

Davanın dayandığı sebeplerin davacı tarafından ispatlanamaması, davacı tarafından evlilik birliğinin devamının imkansız hale geldiği noktasında hakimde kanaat oluşmaması hallerinde dava reddedilebilir veya ayrılık kararı verilebilir.

Bu dava için ayrıca hakim süre koşulunun da varlığını inceleyecektir. Davanızı zamanında açmanız bu açıdan önemlidir, aksi halde davanın süresinde açılmadığı için reddedilecektir.

Hakim, delilleri serbestçe takdir edeceğinden, boşanma sebebinin varlığının ispatlanması çok önemlidir. Eşinizin mahkemede yaptıklarını kabul etmesi halinde dahi hakim boşanma kararı vermek zorunda değildir.

Bu nedenle hangi delillerin sunulması gerektiği gibi yetersiz kalmamak ve saydığımız diğer olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınmaması için muhakkak bir uzman avukattan destek alınması gerekmektedir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Açarken Avukat Tutmak Zorundayım?

blank

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Açarken Avukat Tutmak Zorundayım?

Boşanma davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz.

Boşanma sebeplerinin hukuken var olup olmadığı, bunların nasıl ispatlanacağı, ispatlamak için hangi delillerin gerekeceği, kanundaki şartların oluşup oluşmadığı ve ilerleyen süreçlerde alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar, uzman bir avukat tarafından bilinebilir.

Bu nedenle boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ancak Eşimden Korkuyorum, Ne Yapabilirim?

Bu konuda korkularınızı ve eşinizden gelmesi muhtemel tehlikeleri mahkemeye bildirerek, kendiniz ve çocuklarınız için kanunda öngörülen koruma tedbirlerinden yararlanabilirsiniz. Kanunda sayılan bu tedbirlerden hangisinin sizin için iyi olacağı konusunda bir avukattan destek almanız önemlidir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.