" /> Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası nasıl açılır ve nasıl ispatlanır öğrenmek için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası Nedir?

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması halinde, diğer eşin açmaya hakkı olduğu boşanma davasıdır.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası Hangi Koşullarda Açılır?

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasının kabul edilmesi için kanuni bir takım koşullar vardır. Bunlardan ilki, eşlerden birinin evlilik akdinin kurulmasından sonra akıl hastalığına tutulması, bu hastalığın iyileşme ihtimalinin olmadığının Devlet Hastanesi raporu ile sabit olması ve bu durumun diğer eş için evliliği çekilmez hale getirmesi gerekmektedir.

 

Bu şartlardaki bir yoksunluk halinde dava  mahkeme tarafından reddedilebilir.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Neler Akıl Hastalığı Sayılır?

 

Yaşanan geçici psikolojik rahatsızlıklar veya iyileşmesi mümkün olan hastalıklar bu kapsamda değildir. Akıl hastalığından muzdarip olan eşin hastalığının resmi devlet hastanesi raporu ile belgelenmiş olması gerekmektedir. Akıl hastalığı dendiğinde ilk akla gelenler; şizofreni, paranoya, mani-depresiftir. Ancak burada belirleyici olan, teşhisin uzman doktor tarafından konulmasıdır.

 

Eşimin Akıl Hastalığı Olduğunu Nasıl İspatlayabilirim?

 

Bunun tek ispatı Adli Tıp Kurumu veya Devlet Hastanelerinden akıl hastalığının bulunduğu ve iyileşmesinin mümkün olmadığını gösteren sağlık raporudur.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası

Bununla birlikte, taraflardan birinin tutulduğu bu hastalık yüzünden de diğer eş için evlilik çekilmez bir hal alması gerektiğini belirtmiş idik. İşte bunun varlığı ispatlanmalıdır. Bu da her türlü delille, tanıkla ispatlanabilir.

 

Davanızın ispatı en önemli konu olduğundan, muhakkak bir avukattan hizmet almayı unutmayınız. Kanunun emrettiği koşulları bilen, sizin durumunuzu değerlendirebilecek ve sizi en doğru şekilde yönlendirecek olan uzman bir avukat olduğundan, kulaktan dolma bilgilerle veya sadece internet araştırmaları ile dava açmamanızı tavsiye ederiz.

 

Eşimin Akıl Hastalığı Evlenirken de Varmış, Ne Yapabilirim?

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için, akıl hastalığının evlilik birliğinin kurulmasından sonra vuku bulması gerekir. Evlilikten önce de var olan akıl hastalıkları için boşanma değil evliliğin iptali söz konusu olacaktır.

 

Zira akıl hastalığı bulunan kişinin temyiz kudreti yoktur ve davranışları iradi sayılmaz, yaptıkları işlemlerle de sorumlu değildirler. Bu nedenle evlilik de aslında geçerli bir şekilde kurulmamış olduğundan iptali istenmelidir.

 

Her Psikolojik Rahatsızlık Akıl Hastalığı Sayılır mı?

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasına sebep olacak olan akıl hastalığının iyileşemez nitelikte olması gerekmektedir. Eğer eşinizin rahatsızlığının iyileşme ihtimali, tedavisi varsa bu durum boşanma davası için yeterli olmayacaktır.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davasında Tazminat ve/veya Nafaka Talep Edebilir Miyim?

 

Akıl hastalığından muzdarip olan eş, temyiz kudretinden yoksun olacağı için, davranışlarının da iradi olmadığı kabul edilir bu nedene ona kusur atfedilemez. Bu nedenle tazminat talep edilmesi hukuken mümkün değildir.

 

Ancak nafaka koşulları var ise, ve eşinizin mali durumu elverişli ise, mahkeme nafaka ödenmesine karar verebilir.

 

Akıl Hastalığı Olan Eşim Boşanmayı Kabul Ediyor, Anlaşmalı OLarak Boşanabilir Miyiz?

 

Akıl hastalığından muzdarip olan eş, temyiz kudretinden yoksun olacağı için böyle bir anlaşma yapması hukuken mümkün değildir.

 

Kaldı ki, eşiniz aleyhine açacağınız akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasını da eşiniz değil, eşinizin var ise velisi veya vasisi takip edecektir. Yoksa da hakim boşanma davanızda öncelikle eşinize bir vasi atanmasını sağlayacaktır.

 

Akıl Hastalığı Nedeni İle Boşanma Davası Açarken Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

 

Her türlü dava avukatsız olarak açılabilir. Yasal olarak buna bir engel yoktur. Ancak dava açarken yazacağınız dilekçe ve deliller ile bağlı olacağınızdan, hukuken yapacağınız bir yanlışlık tüm haklarınızı kaybetmenize neden olabilir.

 

Kaldı ki bilindiği üzere, boşanma süreci zordur ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirir.

 

Boşanma sebeplerinin hukuken var olup olmadığı, bunların nasıl ispatlanacağı, ispatlamak için hangi delillerin gerekeceği, kanundaki şartların oluşup oluşmadığı ve ilerleyen süreçlerde alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar, uzman bir avukat tarafından bilinebilir.

 

Bu nedenle boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.