" /> Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

 

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Evlilik birliği, ortak hayatın sürdürülmesi kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış eşlerin açabileceği boşanma davasıdır.

“Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” demek; toplum içinde bilinen adıyla şiddetli geçimsizlik halidir. Şiddetli geçimsizlik; diğer özel boşanma nedenleri gibi kanunda özel olarak sayılmadığından, bunlar dışında kalan sebepleri kapsar. Genel bir ifade ile bu sebepler; eşler arasındaki ruhi ve fikri uyuşmazlıktan, sadakatsizliğe, eşlerin birbirlerine karşı saygısız davranmalarından, eve ve çocuklara bakmamaya kadar uzanan geniş bir alanı kapsar.

Bu kadar fazla sebebin varlığı karşısında, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davasında da birçok şartın varlığı gerekmektedir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Şartları

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan davalarda, tarafların kusur durumları çok önemlidir. Davayı açan eşin, diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin artık ortak hayatı sürdürmeleri imkansız hale gelmelidir.

 

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda bahsettiğimiz koşulların varlığı halinde dava açılabilir. Ancak, davanın temelini oluşturacak olan dava dilekçesi ve delilleriniz büyük öneme sahiptir.

Hemen belirtmek gerekir ki, boşanma davası oldukça bilgi ve tecrübe gerektiren, karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Eşlerin bu süreci tek başlarına değil, muhakkak bir avukat desteği ile tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

Zira, insan hayatında evlenme kadar hatta daha ciddi sonuçlar doğuran boşanmanın, hukuk bilgi ve tecrübesi olmayanlar tarafından yürütülmesi, taraflar için telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması davasında da, kanunen aranan koşulların sizde var olup olmadığı, karşılaşabileceğiniz engeller, iddianızı nasıl ispatlayacağınız hususu hukuk bilgisini gerektirdiğinden avukattan hizmet almanız önemlidir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak olan boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Hangi Delilleri Sunmalıyım?

Boşanma davalarında delil konusu dava dilekçesi kadar önemlidir. Tarafların, boşanmaya ilişkin iddialarını ispatlamaya yönelik her şeyi mahkemeye delil olarak sunmaları mümkündür. Burada önemli olan, tarafların iddialarına uygun delillerin neler olduğunun tespitidir. Bu tespit de en isabetli şekilde bir avukat tarafından yapılır.

Genel olarak belirtmek gerekir ise, tanık ifadeleri, kusurlu olduğu iddia edilen tarafın kusuruna ilişkin belgeler,  maddi-manevi tazminat taleplerinin haklılığına ilişkin belgeler, çocukların ve eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin belgeler, tarafların mal varlığına ilişkin belgeler, başlıca delillerden sayılabilir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasını Avukatsız Açabilir Miyim?

 

Tüm boşanma davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Çocukların Velayeti Kime Verilir?

Boşanma davalarında çocukların velayeti, yaş, sağlık, eğitim ve sosyal durumlarına göre belirlenir. Ancak genelde velayet, istisnai durumlar hariç olmak üzere, anneye verilir, babanın da nafaka ödeyerek ve çocukları belirlenen günlerde görerek destek olması sağlanır.

Ama bu durum, evliliğin ve çocukların özel durumlarının değerlendirilmesi ile her davada farklılık gösterecektir. Genel kural, hakimin çocukların çıkarları açısından en iyiyi gözetmesi ve buna uygun olarak velayetin kimde kalacağını takdir etmesidir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Nafaka Talep Edebilir Miyim?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan taraf, boşanmada kusursuz veya daha az kusurlu ise ve boşanma ile yoksulluğa düşecek ise, kendisi için yoksulluk nafakası talep edebilir. Bu talebinizin kabulü ve miktarının ne olacağı hakimin takdirindedir. Dava devam ederken de nafaka alabilmeniz mümkün olduğundan konu ile ilgili talebi doğru bir şekilde ve zamanda yapabilmeniz için muhakkak bir avukata danışmanız gerekmektedir.

Velayeti kendinde kalan taraf ise çocuklar için her zaman talep edebilir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat Talep Edebilir Miyim?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davalarında, hem maddi hem de manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Tarafların birbirlerine verdikleri maddi zararların ya da evlilikten bekledikleri ancak edinemedikleri maddi kazançların tazmini için  veya mal varlıklarına ilişkin paylaşımın karşılığı olarak maddi tazminat, boşanmanın yaşattığı duygusal zararlar için de manevi tazminat talep etmeleri mümkündür.

Dikkat edilmesi gereken, tarafların kusur oranı, tazminat taleplerinin haklılığı ve miktarlarıdır. Bu noktada bir avukattan hizmet alınmaz ise, yine az veya fazla talepte bulunulması ve zarara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma davalarında en çok çekişmenin yaşandığı konulardan biri mal paylaşımıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta; tarafların hangi yıl evlendikleri ve hangi mal paylaşım rejimine dahil olduklarının tespit edilmesidir. Hakim taraflardan birinin ağır kusurlu olduğuna inanıyorsa ve hakkaniyetli buluyorsa, onun payında indirim yapabilir.

Diğer taraftan, mal paylaşımının tarafların dahil oldukları mal rejimine ve mal varlığına yapmış oldukları katkıya uygun yapılması ve daha sonra taraflar için herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için konusunda uzman bir avukat tarafından yapılması çok önemlidir.

Bu karmaşık süreçte, daha fazla veya daha az talepte bulunulmasının önüne geçmek ve haklı olanın hakkında kavuşulması için, bir avukattan hizmet almasını tavsiye ediyoruz.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasını Hakim Reddedebilir mi? Reddederse Ne Olur?

Evet, davanızı hakim reddedebilir. Bu hem sizin için büyük bir hayal kırıklığı hem de büyük miktarda, zaman, emek ve para kaybıdır. Boşanma davaları hakimler tarafından, davanın dayandığı sebeplerin ispat edilememiş olmasından veya diğer teknik hataların varlığından dolayı reddedilir.

Telafisi oldukça güç olan bu ret kararını, davanın hazırlık aşamasında avukatlık hizmeti alarak engelleme şansınız yüksektir.

Boşanma davasının reddi halinde kanun yoluna başvurma hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanabilmek için bazı sürelere ve kurallara uymanız gerekmektedir. Bu başvurunun avukatınız tarafından yapılması mümkündür. Ret kararı bu kanun yolları neticesinde de bozulmazsa, kesinleşmiş olur.

Boşanma talepleri reddedilen taraflar, bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl eşler bir araya gelmeyerek evlilik birliğini sürdüremezler ise, 3 yılın sonunda tekrar boşanma davası açabilirler. Ancak bu 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmaları mümkün değildir.

Bununla birlikte, boşanma nedeni sabit olsa bile, hakim, eşlerin ileride yeniden bir arada yaşamaları ve anlaşmaları imkanı ve kanaatine varırsa tarafların boşanmalarına değil, ayrılığa karar verebilir. Bu ayrılık en az 1 yıl en fazla 3 yıl olacaktır. Ayrılık konusunda daha detaylı bilgilere, “Ayrılık Davası” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir miyim?

Boşanma kararından sonra erkekler için bir engel yoksa da kadınlar için evlenme engeli vardır. Şöyle ki, kadınlar, boşanmanın üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler. Eğer bu süre içinde doğum yaparlarsa bu süre kesilmiş olur.

Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir miyim?

Boşanmanızın üzerinden 300 gün geçmemişse ve eski eşinizden başka biri ile evlenmek isterseniz, yapmanız gerekenler ve açmanız gereken dava için bir avukattan yardım almanız yararınıza olacaktır.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Açarken Ne Kadar Masraf Gerekir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılırken, dinleteceğiniz tanıkların, yapılacak ise pedagog/psikolog/bilirkişi incelemesinin, yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL (2017 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

Ancak, davanın lehinize sonuçlanması halinde, bu masrafları karşı taraftan alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan çekişmeli boşanma davasının, anlaşmalı boşanma davası gibi tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; boşanmanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, eşler arasındaki çekişmenin şiddeti, çocukların olup olmadığı, tarafların birbirlerinden tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır.

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Boşanma psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedenleri Nelerdir?

Dava açmadan önce evlilik ve boşanma öykünüze, kusur durumunuza göre en uygun olan sebep avukatınız tarafından belirlenecektir. Avukat tutmadan bu belirlemeyi yaparsanız, davanızın reddedilmesi veyahut aleyhinize sonuçlanması muhtemeldir. Dava dilekçenizde yazdıklarınızı dava sonuna kadar değiştiremeyeceğinizden, haklı olsanız bile boşanamamanız ya da tazminat ödeme durumunda kalmanız riski oldukça yüksektir.

Boşanma davasının kaderini belirleyecek bu teknik ve hukuki konuda muhakkak bir avukat desteği alınız.

Uygulamada en sık rastlanan şiddetli geçimsizlik sebeplerinden örnekler vererek size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

 • aşırı kıskançlık,
 • karşılıklı hakaret,
 • eve bakmamak, çalışmamak,
 • eşi dövmek,
 • cinsel doyumun sağlanamaması,
 • yıkanmamak,
 • sürekli alkol almak,
 • sürekli kumar oynamak,
 • terk nedeni oluşmadan sık sık evi terk etmek,
 • eşe devamlı beddua etmek, kötü konuşmak,
 • aşırı derecede borçlanma, gibi nedenler şiddetli geçimsizlik hallerinden bir kaçıdır.

Av. Dicle Arar

 • Özlem Güçlü

  Merhaba eşimle 19 yıllık evliyiz evliliğimiz süresince her türlü şiddetine maruz kaldım manevi olarak bana çok zarar verdi.Bunun yanı sıra evimizdeki eşyalarada çok zarar veriyordu.Son beş aydır işsizdi son tartışmamızda polis kararı ile evden uzaklaştırma aldı.Bana şimdi dava açmış evlilik birliğinin temelinden sarsılması diye bana yardımcı olurmusunuz

  • Av. Dicle Arar

   Özlem Hanım, kapsamlı ve özel bir konu olması sebebi ile, iletişim bilgilerimizden büromuza ulaşıp bir randevu alırsanız seve seve yardımcı oluruz.

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.