" /> Anlaşmalı Boşanma Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Evlilikleri bir yıldan fazla sürmüş çiftlerin, karşılılıklı anlaşarak, en hızlı şekilde boşanabilecekleri bir dava türüdür. Tarafların, boşanmanın her detayı konusunda anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı hakim huzurunda da tekrar etmeleri davanın temel unsurlarındandır. Bunun dışında, hukuken var olması gereken detaylar ve dikkat edilmesi gereken ne var ise, aşağıda yazımızda belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanıp taraflarca imzalandıktan sonra, mahkemeye hitaben yazılacak “tarafların anlaşarak boşanmak istediklerini” belirten bir dava dilekçesi ile birlikte açılır.

Anlaşmalı boşanma davasını, eşlerden birisi açabilir, bu halde diğer eş de boşanmaya onay vermelidir. Ya da eşler birlikte dava açabilirler.

Kimler Anlaşmalı Boşanabilir?

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik birliği en az 1 yıl sürenler anlaşmalı olarak boşanabilirler. Mahkeme tarafların nüfus kayıtlarını getirtir ve kayıtlardaki resmi nikah tarihinden davanın açılması tarihine kadar 1 yılın geçip geçmediğine bakılır. Evliliği 1 yıldan az sürenler, anlaşmalı boşanma hükümlerinden yararlanamazlar.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, dava dilekçesi ve nüfus cüzdan sureti kural olarak yeterlidir. Ancak, eğer protokole konu, mal varlığı var ise (taşınmaz, araç vs) bunların kaydına ilişkin belgelerin birer örneklerini sunmanız gerekecek ve işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Boşanma Protokolünü Avukatım İmzalayabilir mi?

Hayır, protokolü bizzat imzalamanız gerekmektedir. Yasal temsilci veya avukatınız sizin yerinize imzalayamaz. Protokoldeki imzanın size ait olduğunu duruşma sırasında da hakime belirtmeniz gerekecektir. Fakat Anlaşmalı Boşanma Avukatı sizin için protokol ve dilekçeyi hazırlayarak duruşmanın takibini yapabilir ve duruşmada size eşlik edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile protokol, davanızın temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar tarafların her ikisi de boşanmayı istese de, dilekçe ve protokolünüzdeki hukuki bir eksiklik veya yanlışta davanız hakim tarafından reddedilebilir. Hızlı bir şekilde boşanmayı düşünürken, çözümü yıllar sürecek hukuki sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, hızlı ve sorunsuz bir boşanma için, bir avukat desteği almanızı tavsiye ediyoruz. İnternette bulunan bilgi ve belgelere güvenmemenizi, her boşanma davasının kendisine özgü olduğunu ve koşullarınızın bir avukat tarafından değerlendirilerek, davanızın bu koşullara ve hukuka uygun açılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Genel olarak bilgi mahiyetinde belirtmek gerekir ise; anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların anlaşarak boşanmayı istediklerini, boşanmanın koşullarını bir protokolde kararlaştırdıklarını belirten, ilgili mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçe olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, dava dilekçesi ile birlikte, davanın en önemli unsurudur. Protokolün mahkeme tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumunu içermeyen protokol mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, tarafların bu aşamada avukat desteği almaları çok önemlidir. Arzuhalci olarak bilinen, adliyeler etrafındaki dilekçecilerin hukuk eğitimi almamış olduklarını, yapacakları hataların sizi ileride daha büyük kayıplara uğratacağını hatırlatmak isteriz. Boşanma gibi önemli bir olayda, hızlı ve doğru sonuç alabilmek için mutlaka bir avukata başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

Protokolde temel olarak, tarafların ve çocukların kimlik bilgileri ve karşılıklı anlaşarak boşanmak istedikleri yazılır. Çocukların velayetinin kimde kalacağı, çocuklar için nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar ve hangi tarihlerde ödeneceği, velayeti kendinde olmayan ebeveynin çocuklarla nasıl ve ne zaman görüşeceği de bir madde halinde, kanun aradığı şartlara uygun detaylı bir biçimde yazılır.

Bununla birlikte, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin maddeler de son derece önemlidir. Mali sonuçlar; nafaka, maddi-manevi tazminat, eşlerin mal varlığına ilişkin olacağından, tümünün protokolde doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Avukat desteği olmadan yazılan protokollerdeki eksiklikler, mahkeme tarafından reddedilmesi ile sonuçlanabilir.

Boşanma Protokolünü Hakim Reddedebilir mi?

Yukarıda da ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, eğer dava dilekçesi veya protokolde eksiklik var ise hakim tarafından reddedilmesi riski vardır. Bazı hallerde, hakim taraflardan gerekli değişikliğin yapılmasını taraflardan isteyebilir. Bu durumda da hem boşanma davasının geç sonuçlanması ve yapılan hataların tekrarlanması riski vardır. Bu riski almak istemiyorsanız sürecin en başında bir avukattan hizmet alınız.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesinde veya eşlerden birinin ikametgahında açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Velayet Davası Açılır mı?

Çocuğunun velayetini almak isteyen ebeveyn, anlaşmalı boşanma davasından sonra da ve kural olarak her zaman velayetin değiştirilmesi davası açabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Masrafları Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha az masraflıdır. Sadece davanın açılması için ödenen harç ve masraflar, –tarihe ve duruma göre değişiklik gösterebilir- 2017 yılı içinde yaklaşık, 250 ile 500TL arasındadır.

Davanız çekişmeli boşanmaya döner ise, bu masrafların artacağını hatırlatmak yerinde olur.

Dava ne kadar zamanda sonuçlanır?

Usulüne uygun açılmış bir dava ilgili mahkemenin yoğunluğuna göre bir ila iki ay arasında sonuçlanır. Ancak bu aşamada bir avukatın varlığı çok önemlidir. Eğer taraflardan biri dava açtı ise, diğer tarafa yapılacak tebligatın hızlandırılması, duruşma tarihinin erken tarihe alınması gibi işlemler ancak bir avukatın varlığı halinde mümkün olacaktır.

Anlaşmalı boşanırsam nafaka alabilir miyim?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde, nafaka ödenmesi konusunda anlaşabilirler. Bu nafakanın türü, miktarı, ne zaman ve hangi hesaba yatırılacağı, her sene ne kadar arttırılacağı protokole yazılmalıdır. Duruşma esnasında hakim taraflara bu şartları kabul edip etmediklerini sorar.

Tarafların kabul ettikleri nafaka hükümleri, mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde hükme bağlanır. Boşanma kesinleştikten sonra, nafaka ile ilgili tarafların fikrinin değişmesi, tekrar karşılıklı davalaşmaya ve daha fazla masrafa neden olacaktır. Nafakanın tarafların iradesini yansıtması ve güçsüz taraf için hak kaybı yaratmaması için avukat desteği almayı ihmal etmeyiniz.

Duruşmada bulunmam gerekiyor mu?

Evet, avukatınız olsa dahi muhakkak duruşmada bulunmanız ve hakim huzurunda anlaşarak boşanmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Duruşmaya gitmez veya bizzat hazır bulunmazsanız, açılan dava anlaşmalı boşanma niteliğini kaybeder. Genel kurallar çerçevesinde hakim inceleme yapar ve karar verir.

Anlaşmadan taraflardan biri vazgeçerse ne olur?

O zaman dava, çekişmeli boşanma davasına döner ve hakim taraflara neden boşanmak istediklerini ve taleplerini açıklayacakları bir dilekçe sunmaları için süre verir. Mahkemeye artık aile birliğinin devam edip etmeyeceği hususunda kanaat oluşturulması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra hakim delilleri serbestçe takdir edecek, tanıkları dinleyecek, araştırma ve soruşturma yapacak sonucuna göre davanın kabul veya reddine karar verecektir.

Boşanamama riski var mı?

Anlaşmalı boşanmada kural olarak hakimin takdir keyfiyeti yoktur. Eğer şartları mevcutsa eşlerin boşanmayı istek ve kabulleri karşısında protokol da uygunsa, boşanma kararı verilecektir. Tanık dinlenmesine, delil toplanmasına gerek yoktur.

Ancak, davanın usul yönünden hukuki bir hatası olmaması ve boşanamama riskinin gerçekleşmemesi için profesyonel hizmet almanız gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanmada, taraflar çocuk veya çocukların velayetinin kimde kalacağı konusunda anlaşmaları gerekmektedir. Bu konuda anlaşamazlar ise dava anlaşmalı olarak neticelenmez, eşler velayet için çekişmek zorunda kalırlar. Eğer protokolde bu konuda hüküm bulunmaz ise, hakim protokolü reddedebilir veya bu konunun düzenlenmesi için taraflara süre verebilir.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Döner mi?

Eğer anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra, taraflardan birisi anlaşmaktan vaz geçerse, veya taraflar duruşmaya gelmezlerse veya duruşmada bizzat bulunmazlarsa dava çekişmeli boşanma davasına döner.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bu aşamdan sonra, hakim serbestçe delilleri toplayarak kanaatine göre tarafların, boşanmalarına, ayrılmalarına veya boşanmamalarına karar verebilir.

Boşanma sürecinde avukatlık hizmeti almanın çok önemli olduğunu tekrar belirtmek isteriz. Çünkü, anlaşmalı boşanma davanız çekişmeli boşanmaya döndüğü zaman, boşanma nedenlerinizi ispatlayamaz ve hakimi evliliğin sonra erdiği konusunda ikna edemezseniz, hakim bir yıldan üç yıla kadar ayrılığa karar verebilir. Ve taraflar bu ayrılık süresi dolmadan tekrar boşanma davası açamazlar.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malları anlaşarak diledikleri şekilde paylaşmaları mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken, tarafların hangi yıl evlendikleri ve hangi mal paylaşım rejimine dahil olduklarının tespit edilmesidir. Diğer taraftan, mal paylaşımının tarafların iradelerine uygun yapılması ve daha sonra taraflar için herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için konusunda uzman bir avukat tarafından yapılması çok önemlidir. Bu karmaşık süreçte, çiftlerin bir avukattan hizmet almasını tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat İstenebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında hem maddi hem de manevi tazminat istenmesine hiçbir engel yoktur. Ancak taraflar bu tazminat ve tazminatın detayları konusunda protokol hazırlanırken mutabık kalmaları, bu iradelerini mahkeme huzurunda yinelemeleri ve bunun hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu noktadan sonra, kararın kesinleşmesi ile birlikte, tazminatın tahsili aşamasında tarafların bu anlaştıkları miktar ve ödeme şekli geçerli olacaktır.

Acil Boşanmak İstiyoruz Ne Yapmalıyız?

En hızlı boşanma yolu; tarafların anlaşarak boşanmasıdır. Mahkeme işlemleri uzun, yorucu ve detaylı olduğundan dolayı, dilekçe ve anlaşma protokolünün hızlı bir şekilde hazırlanması, tebligat işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve mahkemeden erken tarihe duruşma için gün alınması avukatla çalışılması halinde mümkün olacağından, hızlı bir şekilde boşanmak isteyenlerin muhakkak avukatla çalışması gerekmektedir.

Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır?

Medyada da çok sıklıkla karşılaştığımı “tek celsede boşanma” tabiri, tarafların anlaşarak boşanması halinde mümkün olabilir. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra, ilk duruşmada hakim tarafları dinleyerek protokollerini onaylar ve tarafların boşanmalarına karar verir.

Boşanmanın bu şekilde hızlı sonuçlanması için yazımızda da sık sık belirttiğimiz gibi, avukat desteği alınması, tüm aşamaların hukuka uygun ve sorunsuz neticelenmesi için yararınıza olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Kesinleşir?

Mahkeme tarafından tarafların boşanmasına karar verildikten ve gerekçeli karar yazıldıktan ve taraflara tebliğ edildikten sonra, tarafların kanun yoluna (temyiz/istinaf) başvurmamaları veya başvurma haklarından feragat ettiklerini bir dilekçe ile bildirmeleri akabinde kesinleşir.

Boşandıktan Sonra Yeni Kimliğimi Ne Zaman Alabilirim?

blank

Boşandıktan Sonra Yeni Kimliğimi Ne Zaman Alabilirim?

Boşanma kararınız kesinleştikten sonra mahkeme tarafından ilgili nüfus müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu bildirim akabinde doğrudan nüfus müdürlüğüne gidip yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

Yurt Dışında Yaşayanlar Anlaşmalı Boşanabilir mi?

Yurt dışında yaşayan TC vatandaşları elbette boşanabilirler. Bunun için temelde iki seçenekleri vardır. Bunlardan birisi, yaşadıkları ülkede boşanmalarıdır. Ancak bu karar Türkiye’de geçerli olmayacağından, kararın ayrıca Türk Mahkemelerinde tanınması ve tenfizi için dava açılması gerekmektedir.

Yurt dışında yaşayan yabancıların anlaşmalı boşanabilmesi için ikinci seçenek, Türkiye’de boşanma davası açmalarıdır. Yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki anlaşmalı boşanma davalarının prosedürü, Türkiye’de yaşayanlar için aynıdır. Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza; Türkiye’de açılan anlaşmalı boşanma davasının ilk duruşmasında bizzat hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Son tavsiyemiz, bu zor ve önemli süreci uzman bir avukattan destek alarak tamamlamanızdır.

Anlaşmalı boşanma davası avukatsız açılabilir mi? Avukat tutmak zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davası avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, boşanma sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Boşanmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, boşanmanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.