" /> Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi nasıl yapılır önemlidir. Eğer taraflar mallar üzerinde anlaşmaya varamamışlar ise, bu malların tasfiyesi mahkeme tarafından yapılır. Bu yazımızda Ocak 2002’den sonraki evliliklerin dahil olduğu Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

sonucunda açılacak davayı inceleyeceğiz.  Evlilikte Mal Rejimleri başlıklı yazımızda da diğer rejimlere ilişkin detaylı bilgileri bulabilirsiniz

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi Nedir?

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi, evli olan taraflara ait olan bütün mal varlığının tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve taraflar arasında paylaştırılmasıdır. Tasfiye genel anlamda bu şekilde tanımlanabilir.

Önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, edinilmiş mallara katılma rejimine dahil olsalar bile bir takım mallar kişisel mal olarak kalır. (Örn. miras) Bu kişisel mallar dışında kalan malların belirlenmesi ve taraflar arasında somut olayın koşullarına göre paylaştırılması gerekmektedir.

İstisnai durumlar dışında, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi; kişisel mallar çıktıktan sonra yarı yarı yarıyadır.

Boşanmada Mal Rejimi Tasfiyesi


Mal Rejimi Tasfiyesi İçin Hangi Dava Açılır?

Yukarıda bahsettiğimiz koşullarda açılması gereken davanın adı Katılma Alacağı Davasıdır. Eşlerden biri tarafından açılır. Genelde mallar üzerine kayıtlı olmayan eş tarafından açılır.

Katılma Alacağı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Bu davaya bakmakla Aile Mahkemeleri görevlidir. Yetkili aile mahkemesi ise, boşanmaya bakan yetkili aile mahkemesidir. Eğer eşlerden birinin ölmesi nedeni ile bu dava açıldı ise de, ölenin son ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır.

Katılma Alacağı Davası Zamanaşımı Nedir?

Bu dava, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

Katılma Alacağı Davasında İhtiyati Tedbir İstenebilir mi?

Elbette. Mal varlığına ilişkin olan bu davada asıl yargılama konusu mallar olduğu i̇çin ve mahkeme tarafından karar verilinceye kadar malların tasarrufa uğramaması i̇çin mahkeme tarafından tedbir kararı verilir.

Mallar taşınmaz (ev, dükkan, arsa vs.) da olsa, taşınır (araba, mevduat vs. ) da olsa, kayıtlarına tedbir konulur ve taraflarca herhangi bir tasarruf yapılması engellenir. Ki bundaki amaç, bir tarafın diğer taraftan mal kaçırmasını engellemek ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektir.

Mahkeme Malları Aynen Paylaştırabilir mi?

Bu soru da tarafımıza çok ulaşmaktadır. Örneğin 2 ev 1 araba var ise, mahkeme tarafından 1 ev bir tarafa biri bir tarafa gibi paylaştırılması mümkün müdür? Bizler dilekçelerimizde bunu kimi zaman talep etsek de uygulamada bunun mümkün olması çok zordur. Zira her iki tarafa da eşit bir şekilde paylaştırmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle malların rayiç bedelleri kararlaştırılır ve bu rakam ikiye bölünür.

Katılma Alacağı Davası Avukatsız Açılır mı?

Elbette her dava avukatsız açılabilir. Ancak bizim tavsiyemiz her zaman uzman bir avukattan hizmet almanız yönündedir. Zira söz konusu davalar oldukça teknik ve uzmanlık isteyen davalardır. Uzman olmayan kişiler tarafından davaların yanlış açılması neticesinde çok büyük hak kayıpları yaşanabilir.

Daha sonra mağdur olmamak adına, en baştan bir avukattan destek almanız size fayda sağlayacaktır.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.