" /> Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi; aile edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsayan rejimdir.

Bu Rejime Nasıl Dahil Olabilirim?

Bu rejim; 01.01.2002 tarihinden sonra evlenen çiftler için zaten yasal mal rejimidir. Bu tarihten önce evlenmiş çiftler ise, mal rejimi sözleşmesi yaparak evlendikleri tarih itibariyle bu rejime dahil olabilirler.

Bu Rejime Hangi Mallar Dahildir?

Bu rejime, edinilmiş ve kişisel mallar dahildir. Aile birliğinde edinilmiş mal; aile birliğinin devamı süresince her eşin karşılığını vererek elde ettiği mallardır. Bunlar;

  • çalışmanın karşılığı olan kazanımlar,
  • sgk ve diğer yardım sandıklarından yapılan ödemeler,
  • çalışma gücü kaybı karşılığında alınan tazminatlar,
  • kişisel bir malın geliri,
 • edinilmiş mal yerine geçen değer ve kıymetlerdir.

Kişisel Mal Ne Demektir? Kişisel Mallar Nelerdir?

Kişisel mallar ise;

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

  • eşlerden birinin yalnızca kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
  • mal rejimi başlamadan önce, eşlerden birine ait mallar,
  • eşlerden birine kalan miras,
  • manevi tazminat alacağı,
 • kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Bunun dışında eşler, bir sözleşme ile, kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mal kapsamında olmayacağı, kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilirler.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nasıl Sona Erer?

Evliliğin sona ermesi ile, mal rejimi de sona erer. Evlilik de; ölüm, evliliğin iptali gibi sebeplerin yanında en çok boşanma ile sona erer.

İster Anlaşmalı Boşanma olsun isterse de Çekişmeli Boşanma, mal rejimi tasfiyesi illa ki gündeme gelecektir.

Mal rejimi ayrıca, tarafların sözleşme ile başka bir rejimi seçmeleri halinde de sona erecektir.

Sona Eren Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nasıl Tasfiye Edilir?

Öncelikle mal rejimi tasfiye edilirken, eşler birbirlerinde olan kişisel mallarını geri alacaklardır. Burada önemli olan, bir malın kişisel malı olduğunu iddia eden tarafın, bunu ispatlamakla yükümlü olduğunun unutulmamasıdır. Bir malın bir tarafın kişisel malı olduğuna dair bir çekişme yok ise, ancak diğer eş, adı geçen kişisel malın, edinilmesinde-iyileştirilmesinde-korunmasında katkıda bulundu ise, bulunduğu bu katkıyı, maldaki değer artışı oranında geri talep edebilir.

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu olan bir mal var ise, bunun paylaşımı yasadaki kurallara uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunun ispatlanması koşulu ile, bir eş diğer eşe payın ödeme günündeki rayiç bedelini ödeyerek paylı mülkiyete konu bu malın kendisine verilmesini isteyebilir.

Edinilmiş malların tasfiyesinde, mallar üzerindeki paylaşım elbette ayni olarak yapılamaz. Her hangi bir malın ortadan ikiye bölünmesi mümkün değildir. Bu paylaşım; eşlerden her birinin mal rejimi süresince edindiği malların, ekleme ve denkleştirmeler yapıldıktan sonra elde edilen toplam değerinden bu mallara ait borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın eşler arasında yarı yarıya bölüşülmesi şeklinde yapılacaktır.

önemli hatırlatma➽ Yukarıda kısaca açıkladığımız mal rejimleri bilgi amaçlıdır. Son derece karmaşık ve önemli bir konu olan evlilikte edinilen malların tasfiyesi konusunun muhakkak uzman bir avukat tarafından incelenmesi gerekmektedir. Lütfen bu konularda, hak kaybı yaşamamak için bir avukattan hizmet alınız. Hizmet alacağınız avukat; Anlaşmalı Boşanma Avukatı veya Çekişmeli Boşanma Avukatı olabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.