" /> Faturaya Dayalı İcra Takibi
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Faturaya Dayalı İcra Takibi

 

Faturaya Dayalı İcra Takibi nasıl açılır, takibe itiraz edilir mi gibi tüm soruların cevaplarını bulacağınız pratik bilgilerle dolu bir yazı hazırladık.

 

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nedir?

 

Ticari ilişkilerde mal veya hizmet veren tarafından verilen mal veya hizmetin türünü, adetini ve bedelini gösteren fatura kesilir. Faturanın yasal unsurları taşıması gerekmektedir. Kesilen bu faturanın bedeli borçlu tarafından ödenmediği takdirde, alacaklı fatura alacağını icra takibine konu ederek alacağını tahsil etmeye çalışır.

 

Faturaya dayalı icra takibinin kendisine özgü ve oldukça karmaşık kuralları olduğunu söyleyebiliriz. Kanunen aranan bu teknik koşulların yokluğu halinde, alacağınız gerçekten var olsa bile, alacağınızı tahsil edememe riskiniz vardır. Bu nedenle bu şekilde bir alacağınızın doğduğu durumlarda bir avukattan hizmet almanız gerektiğini unutmayınız.

 

Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Açılır?

 

Burada önemli olan, takibe konu faturanın kanunen aranan şartları taşıyor olmasıdır. Aksi halde alacağınızı tahsil etme imkanınız oldukça güçleşecektir. Bu şartlardan bahsetmek gerekir ise, ilk olarak, faturanın düzenleyen tarafından eksiksiz düzenlenmiş olması gerekmektedir. Faturada bulunmayan bir mal/hizmetin bedelinin tahsili istenemeyecektir.

 

Fatura düzenleyenin kaşesini faturanın üstüne vurması halinde, bu durum fatura bedelinin henüz tahsil edilmediğine karine oluşturur ve buna açık fatura denir. Bunun tam tersi kaşenin alta vurulması halinde ise fatura bedelinin tahsil edildiği kabul edilir. Bu nedenle fatura düzenler iken bu hususlara da dikkat edilmesi gerekir. Zira bunların aksinin sonradan ispat edilmesi mümkündür ancak çok zordur.

 

Bir de faturanın borçluya teslim edilmiş olması veya olmaması durumu önem arz etmektedir. Bundan önce özellikle belirtmek isteriz ki, fatura teslim edilsin veya edilmesin, muhakkak ticari deftere işlenmelidir. Bu durum, itiraz halinde açılacak davada alacaklı lehine çok önemli bir delildir.

 

Düzenlenen faturanın borçluya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu teslim elden olabileceği gibi, kargo veya iadeli taahhütlü posta yolu ile de olabilir. Borçlu fatura kendisine ulaştıktan 8 gün içinde faturaya itiraz edebilir. Etmez ise; faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır. Borçlu olmadığını borçlunun ispatlaması gerekir.

 

Eğer borçlu faturaya 8 gün içinde itiraz ederse, yine faturaya dayalı icra takibi yapılabilir ancak bu sefer alacaklı olduğunu ve faturada yazan mal/hizmeti borçluya teslim ettiğini ve bedelin aralarındaki anlaşmaya uygun olduğunu alacaklı ispat etmek zorunda kalacaktır.

 

Aleyhimde Faturaya Dayalı İcra Takibi Açıldı, Nasıl İtiraz Edebilirim?

 

Aleyhinize açılmış bir fatura takibi var ise, en önemli konu size ne zaman tebliğ edildiğidir. Bizzat size değil, muhtara veya bir çalışanınıza tebliğ edilmiş ise, tebliğ tarihi onlara yapılan gün sayılacaktır. Buna dikkat etmenizi önemle hatırlatıyoruz.

 

İşte bu tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, size tebligat gönderen icra dairesine giderek, itiraz ettiğinizi bildirmeniz veya bir dilekçe sunmanız gerekmektedir.

 

Bu itirazınız akabinde takip duracaktır. Ancak karşı tarafın itirazın iptali veya kaldırılması için dava açma şansı vardır. Eğer haksız olarak itiraz ederseniz bu dava sonunda, takip miktarının üzerine, yargılama giderleri, avukatlık ücreti, faiz ve %20 oranında icra inkar tazminatı eklenecektir.

 

Bu nedenle, size böyle bir tebligat yapıldığında, en az zararla sonuçlanması için bir avukattan destek almanız gerekmektedir.

 

Faturaya Dayalı İcra Takibine Borçlu İtiraz Ederse Ne Olur?

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, eğer borçlunun itirazı süresinde ise, yani kendisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde itiraz etmiş ise takip duracaktır. Bunun üzerine, sahip olduğunuz deliller ve hukuki duruma göre itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açmanız gerekecektir.

 

Açacağınız davada da, fatura içeriğindeki malı sattığınızı, teslim ettiğinizi, bedelinin anlaşmaya uygun olduğunu ve faturanın borçluya gönderildiğini ve sizin de ticari defterlerinize işlendiğini ispatlamanız gerekmektedir.

 

Yargılama safahatında, ticari defterleriniz ve teslim belgeleriniz incelenecek ve alacaklı olup olmadığınıza karar verilecek ve böylelikle takibin devamına veya iptaline karar verilecektir.

 

Eğer borçlunun haksız olarak takibe itiraz ettiğini düşünüyor iseniz, icra inkar tazminatı olarak, takip bedelinizin %20’si oranında tarafınıza tazminat ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

Faturaya Dayalı İcra Takibi Açtıktan Sonra Paramı Ne Kadar Sürede Tahsil Ederim?

 

Bu sürenin peşinen söylenmesi veya belirlenmesi mümkün değildir. Bu yönde duyacaklarınıza ve taahhütlere inanmamanızı tavsiye ederiz. Eğer takibe itiraz edilmez ise kesinleşeceğinden, daha sonra haciz aşamasına geçilebilir. Bu aşamda, borçlunuzun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mallarının takip miktarınız oranında haczedilmesini isteyebilirsiniz.

 

Eğer borçlunuzun ödeme imkanı yoksa ve haczettiğiniz mallar var ise, bunların icra dairesi tarafından satılmasını ve alacağınızın size ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

Eğer takip itiraz nedeni ile durursa ve dava açar iseniz, yargılama sürecinin ne kadar süreceğinin de önceden bilinmesi mümkün değildir.

 

Faturaya Dayalı İcra Takibi İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

 

Böyle bir zorunluluk yoktur. Şahıslar bizzat kendileri, şirketler de yetkilileri aracılığı ile bu takibi başlatabilirler.

Ancak, baştan sona teknik koşullarla dolu bir süreç olduğundan ve yapılan bir hata neticesinde, gerçekten alacaklı olduğunuza bakılmadan taleplerinizin reddedilmesi mümkündür. Bu riskle karşı karşıya kalmamak için, konusunda uzman bir avukattan hizmet almanız önemlidir.

 

Bu sayede hem alacağınızı tahsil etme hem de hukuki süreçleri daha hızlı ve hatasız tamamlama şansınız olacaktır.

Av. Dicle Arar

  • Iki yıl ince 30000 liralık fatura kestim açık fatura tabi parça parça her seferinde 6500arti kdv ile ama hakkimi alamadım ne yapmam lazim

  • Merhaba ,
    Yemek ulaşım konaklama kendilerine ait olan Sözleşmeli taşeron işçi çalıştırdığımız firmamızda bünyemizde çalıştıkları dönemde yedikleri lokantaya yaptıkları borç sebebiyle yemek firması tarafımıza fatura kesmiş ancak tarafımıza ulaşmamıştır . Tarafımıza ulaşmayan bu fatura üzerinden icra takibi başlatmıştır . İcra takibi başladığı sırada Hakediş yapacağımız kuruma bildirilen dilekçe ile bilgimiz olmaktadır . Bu durumda firmayla kurduğumuz irtibatta fatura bize ait olmadığı itirazını yapmamız hiçbirşey ifade etmiyor . Hakedişimiz üzerinden hak iddia ediyor . Bu durumu nasıl engelleyebiliriz . Faturayı görmediğimiz için henüz muhasebe kaydı yoktur. Hakediş yaptığımız kurum tarafından tarafımıza daha tebliğ edilmemiştir . Tarafımıza Tebliğ edilmemiş bildirime kesinti yapma hakkı olmadığını düşünüyorum. Sözleşmeli Taşeron işçilerin herhangi hak ve alacağı tarafımızdan kalmamıştır.
    Saygılar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.