" /> Kira Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Apartman aidat borcu, günümüzde hemen hemen herkesin başına gelebilir. Hem aidat alacaklısı hem de borçlusu olarak sık sık bu konu gündeme gelmektedir. Bu nedenle yazımızda da bu konunun tüm detaylarını bulabilirsiniz.   Aidat Nedir?   Birden fazla bağımsız bölümün olduğu apartman veya sitelerde aidat konusu gündeme gelmektedir. Aidatın kapsamı; apartman veya sitenin rutin giderleri ile

  Her Apartmanda/Sitede Kapıcı Dairesi Olmak Zorunda mı?   Hayır, böyle bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte, kapıcıya konut sağlama zorunluluğu da yoktur. Ancak günümüzde, çok katlı çoğu apartman ve sitelerde kapıcı daireleri bulunmaktadır.   Eğer kapıcı var ise bu daire kapıcıya tahsis edilmelidir. Ve kapıcının sözleşmesi sona erene kadar kendisinden kira istenemez.      

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?   İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası; mal sahibi olan kişinin eğer kendisi, alt ve/veya üst soyu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için, kiraya verdiği taşınmazı konut veya iş yeri olarak kullanma ihtiyacı var ise açılabilir. Bu tahliyeyi ancak dava yolu ile yapabilir.   İhtiyaç nedeni ile tahliye davası açılması konusunda en

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?   Kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettiğimiz yazımızda, tahliye taahhüdünün tanımını yapmış idik.   Kısaca tekrar etmek gerekir ise; kiracının kiralanan kendisine teslim edildikten sonraki bir tarihte mal sahibine verdiği, kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin taahhüttür.   Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?   Geçerli olması ancak yazılı olmasına bağlıdır. Yazılı

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?   Hem mal sahibi hem de kiracı açısından dikkat edilmesi gerekenleri özetlemeye çalışacağız. Doğru yapılmış bir sözleşme her iki tarafı da koruyacaktır. O nedenle, sadece bir taraf açısından koruyucu diğer tarafın aleyhine bir sözleşme yapılmayacaktır.   yazılı olması : İlk olarak dikkat edilmesi gereken, sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır. Daha

  Kira Bedeli Nasıl Belirlenmelidir?   Kira bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. Kanunda bu konuda bir kısıt yoktur. Ancak kira artışı konusunda kanunda yeni düzenlemelerle sınırlar getirilmiştir.   Kira Artışı Nasıl Belirlenmelidir?   Kira artışının nasıl olacağının tespiti için öncelikle kira sözleşmesinin süresi önemlidir.   Kira sözleşmesinin ilk 5 yılında; kanunun belirlediği orandan daha yüksek

  Kira İlişkilerinde Mal Sahibinin Değişmesi Durumunda Depozitonun İadesi nasıl olmalıdır konusundaki güncel bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.   Kira İlişkisinde Depozito Nedir? Neden Verilir?   Uygulamada artık yerleşmiş olan bir uygulamadır, kira ilişkisi kurulurken kiracıdan depozito alınması. Depozito bir nevi güvence parası olarak düşünülebilir. Kiracının kira ödemeden evden taşınması, eve zarar vermesi veya faturaları ödememesi gibi