" /> Aidat Borcu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Apartman Aidat Borcu

Apartman aidat borcu, günümüzde hemen hemen herkesin başına gelebilir. Hem aidat alacaklısı hem de borçlusu olarak sık sık bu konu gündeme gelmektedir. Bu nedenle yazımızda da bu konunun tüm detaylarını bulabilirsiniz.

 

Aidat Nedir?

 

Birden fazla bağımsız bölümün olduğu apartman veya sitelerde aidat konusu gündeme gelmektedir. Aidatın kapsamı; apartman veya sitenin rutin giderleri ile bakım, onarım, iyileştirme için harcananlar oluşturmaktadır.

 

Aidat, uygulamada sıkça rastladığımız üzere, apartman yöneticisi tarafından toplanır. 8 ve daha fazla bağımsız bölümün bulunduğu apartmanlarda, yönetici olması zorunludur.

 

Apartmanların, kapıcı, bekçi, kaloriferci ve bahçıvan giderleri, aylık rutin giderlerden sayılır ve bunlar için toplanacak olan aidata kat malikleri eşit olarak katılacaklardır.

 

Fakat diğer taraftan, kat malikleri, apartmanın sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, onarım, güçlendirme giderlerine ve yönetici aylığı gibi giderlere kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.

 

Hiç bir kat maliki, ortak yeri kullanmadığı veya fayda sağlamadığı gerekçesi ile bunlara ait aidat yükümlülüğünden kurtulamaz. Uygulamada bu durum genellikle, arabası olmayan kat maliklerinin otoparka ilişkin giderlere katılmak istememesi durumlarında görülür.

 

Aidat Nasıl Belirlenir?

 

Aidat, apartmanın yönetim toplantısında, yani kat malikleri genel kurulunda belirlenir. Yönetici de, eğer kendisine bu konuda genel kurul tarafından yetki verilmiş ise, aidat miktarını belirlemekle görevlidir.

 

Aidattan Kim Sorumludur?

 

Yukarıda açıkladığımız aidat borcundan asıl olarak kat maliki sorumludur. Eğer söz konusu dairede kat maliki dışında bir kimse oturuyorsa, mesela kiracı, o da aidat borcundan kat maliki gibi  kat maliki ile birlikte sorumludur.

 

Ancak unutulmamalıdır ki; kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlıdır. Bu sınır aşan aidat borcu, kat malikinden talep edilebilir.

 

Uygulamada, rutin giderlere ilişki aidatı kiracılar ödemekte, taşınmazın genel bakım-onarım-iyileştirmelerine ilişkin olanlar da kat maliki tarafından ödenmektedir. Ya da bu kısım yine kiracı tarafından ödenip kiradan da düşülebilmektedir.

 

Apartman Aidat Borcu Ödenmezse Ne Olur?

 

Bu durumda, yönetici veya kat maliklerinden biri tarafından i̇cra takibi yapılmak suretiyle bakiye aidat borcunun borçlu olan kiracı veya kat malikinden tahsil edilmesi istenebilir.

 

Apartman Aidat Borcu Ödenmemesi Halinde Cezası Nedir?

Bu durumda aidatın ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek aylık %5 oranında, uygulamada faiz denilen, hukuken gecikme tazminatı olarak tanımlanan ceza talep edilebilir. Bu faiz kanun tarafından aylık %5 olarak belirlendiğinden, faiz talep edilebilmesi için, ihtarname çekilmesine gerek yoktur. Ayrıca belirtmek isteriz ki aylık %5 yüksek bir orandır, büyük mağduriyet yaratabilir. Bu nedenle süresinde ödemenin faydası büyüktür.  

 

Apartman Aidat Borcu İçin İcra Takibi Nasıl Açılır?

 

Ödenmeyen aidat borcu için, yönetici veya diğer kat maliklerinden birisi, borçlu kat maliki ve var ise kiracısı aleyhine İlamsız İcra Takibi başlatabilir.

 

İlamsız icranın nasıl yapılacağına ilişkin detayları ilgili yazımızda bulabilirsiniz.

 

Aidat Borcu İcra Takibine İtiraz Edilebilir mi?

 

İlgili yazımızda da belirttiğimiz gibi, borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir.

 

Bu itiraz ile birlikte i̇cra takibi duracak, alacaklının bu itirazın iptali için dava açması gerekecektir. Mahkeme tarafından itirazın kötü niyetli olduğu tespit edilirse, borçlu asına bir de %20 oranında i̇cra inkar tazminatına hükmedilir.

 

Apartman Aidat Borcu Zamanaşımı Nedir?

 

5 yıldır. Diğer bir ifade ile, biriken aidat borçları açısından geriye dönük 5 yıllık talep edilebilir.

 

Aidat Borcu İcra Takibi İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

 

Böyle bir zorunluluk yoktur. Şahıslar bizzat kendileri, apartmanlar da yöneticilerii aracılığı ile bu takibi başlatabilirler.

 

Ancak, baştan sona teknik koşullarla dolu bir süreç olduğundan ve yapılan bir hata neticesinde, gerçekten alacaklı olduğunuza bakılmadan taleplerinizin reddedilmesi mümkündür. Bu riskle karşı karşıya kalmamak için, konusunda uzman bir avukattan hizmet almanız önemlidir.

Bu sayede hem alacağınızı tahsil etme hem de hukuki süreçleri daha hızlı ve hatasız tamamlama şansınız olacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.