" /> Borçlar Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı konulan sözleşmelerin başında alım – satım sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri, Eser sözleşmeleri, Leasing Sözleşmesi gelmektedir. Konu ile ilgili tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı Nedir? Türk Parasının Kıymetini Koruma kapsamında getirilen yeni bir kısıtlamadır. Bu kısıtlamaya göre, bir takım sözleşmeler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılamayacaktır. Döviz Cinsinden

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hakkında merak edilen tüm detayları güncel bilgiler eşliğinde bu yazımızda bulabilirsiniz. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?   Bu sözleşme her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden biridir. Sözleşmenin alıcı olan tarafına, sözleşmede kararlaştırılan gayrimenkul bedelinin ödenmesi borcunu, satıcı olan taraf da bedel ödendikten sonra tapuda devir işlemi yapması borcunu yükler.  

İş Kazası çalışma hayatında her an herkesin başına gelebilecek bir durumdur. İş kazası olduğunda hukuken bilmeniz gereken belli başlı hususları bu yazımızda sizinle paylaştık. İş Kazası Nedir? İş Kazası; tüm ulusal ve uluslararası mevzuatta yapılan tanımların bir özeti olarak şu şekilde tanımlanabilir: “işyerinde veya işin yürütümü nedeni ile meydana gelen, ölüme sebebiyet veren ya da

  Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığının kanundaki tanımı; “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” şeklindedir.   Meslek Hastalığı Nasıl Tespit Edilir?   Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespit edilmesi için, önce işçinin işverene başvurması

Apartman aidat borcu, günümüzde hemen hemen herkesin başına gelebilir. Hem aidat alacaklısı hem de borçlusu olarak sık sık bu konu gündeme gelmektedir. Bu nedenle yazımızda da bu konunun tüm detaylarını bulabilirsiniz.   Aidat Nedir?   Birden fazla bağımsız bölümün olduğu apartman veya sitelerde aidat konusu gündeme gelmektedir. Aidatın kapsamı; apartman veya sitenin rutin giderleri ile

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası günümüzdeki yaygın internet kullanımı dolayısı ile çok büyük merak konusudur. Bilgi, resim, ses, video gibi malzemelerin insanlar arasında hızla yayılması, bazı zamanlarda başkalarının özel hayatını ihlal etmektedir.   Özel Hayat Nedir? Bireylerin özel hayatları, Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde koruma altına alınmıştır. Bu

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?   İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası; mal sahibi olan kişinin eğer kendisi, alt ve/veya üst soyu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler için, kiraya verdiği taşınmazı konut veya iş yeri olarak kullanma ihtiyacı var ise açılabilir. Bu tahliyeyi ancak dava yolu ile yapabilir.   İhtiyaç nedeni ile tahliye davası açılması konusunda en

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?   Kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahsettiğimiz yazımızda, tahliye taahhüdünün tanımını yapmış idik.   Kısaca tekrar etmek gerekir ise; kiracının kiralanan kendisine teslim edildikten sonraki bir tarihte mal sahibine verdiği, kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına ilişkin taahhüttür.   Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?   Geçerli olması ancak yazılı olmasına bağlıdır. Yazılı

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?   Hem mal sahibi hem de kiracı açısından dikkat edilmesi gerekenleri özetlemeye çalışacağız. Doğru yapılmış bir sözleşme her iki tarafı da koruyacaktır. O nedenle, sadece bir taraf açısından koruyucu diğer tarafın aleyhine bir sözleşme yapılmayacaktır.   yazılı olması : İlk olarak dikkat edilmesi gereken, sözleşmenin yazılı olarak yapılmasıdır. Daha