" /> Gayrimenkul Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Gayrimenkul Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yaparken ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri bu yazıda bir araya toplamaya çalıştık. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; arsa sahibi veya sahipleri ile müteahhit arasında yapılan, müteahhidin arsaya bina inşa etmesi karşılığında binadaki bir kısım bağımsız bölümün müteahhide devredilmesini içeren bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin hukuki altyapısı sağlam değildir.

Kentsel Dönüşüm Davaları Nelerdir? Kentsel Dönüşüm Davaları 3 ana kategoride açıklanabilir. Kentsel Dönüşüm Hukuku başlıklı yazımızda bu sürecin detaylarını sizin i̇çin basit bir dille ifade etmeye çalıştık. Bu yazımızda; bu süreçte gündeme gelebilecek sorunlara karşı açılması muhtemel davalardan ve başvurulması mümkün itiraz yollarından bahsedeceğiz. İlk Kategori; Risk Tespit Raporuna İtiraz Edilmesidir. (Kentsel Dönüşümde Arsa Sahiplerinin

Kentsel Dönüşüm Hukuku gündemimize hızlı bir giriş yapmış olmakla beraber güncelliğini uzun süre koruyacağa benzemektedir. Kentsel Dönüşüm Hukuku Nedir? 2012 yılında 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile Kentsel Dönüşüm olgusu hukukumuza ve günlük hayatımıza dahil olmuştur. Genel itibari ile riskli binaların yıkılarak yerine yeni binaların yapılmasını öngören bu Kentsel Dönüşüm mekanizması, dahil olduğu mevzuat ve

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

  Gayrimenkul Avukatı konusunda geniş bilgiler bulabileceğiniz genel bir yazı hazırladık. Sitemizde konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiler içeren yazılarımızı okuyabilirsiniz.       Gayrimenkul Avukatı Kime Denir? Gayrimenkul Avukatı denildiği zaman, neyin kastedildiği tam olarak anlaşılamayabilir. Gayrimenkulün bir diğer ifadesi; taşınmazdır. Bir diğer ifade ile; arsa, tarla, ev, gibi mal varlıklarını ilgilendiren tüm davalar

Oturduğum Apartman Dairesinin Çatısı Akıyor Ne Yapmalıyım?   Apartmanın çatısı, apartmanın ortak yeridir. Sadece üst katta oturanı ilgilendiren bir durum değildir.   Eğer kiracı iseniz bu durumu derhal ev sahibinize bildirmeli ve gerekli tadilatın yapılmasını sağlamasını talep etmelisiniz. Eğer ev oturulamayacak kadar kötü durumda ise (çatı akması dolayısı ile) ve siz ev sahibinize bildirdiğiniz halde

  Kamulaştırmasız El Atma ile ilgili güncel mevzuata göre hazırlanmış bu yazımızda aradığınız tüm bilgileri bulabileceğinizi umuyoruz.   Kamulaştırmasız El Atma Nedir?   İdarenin, bireysel mülkiyete ait bir taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmektedir.   Genelde hazine veya belediyelerin, kamusal faaliyet ve inşaatları (yol yapımı, imar planları, köprü, baraj vs yapımı gibi) neticesinde vatandaşın taşınmazına

El Atmanın Önlenmesi Ne Demektir?   El atmanın önlenmesi, taşınmazlara yapılan haksız saldırılar ve müdahaleler sebebi ile, o taşınmazın malikine verilmiş bir haktır. Sahip olduğu taşınmaza yapılan bu müdahalenin son bulmasını ve zararlarının tazminini isteyebilir.   Sahibi olduğunuz taşınmaza haksız bir saldırı var ise, el atmanın önlenmesi veya diğer bir adı ile müdahalenin men’i davası

Ecrimisil Ne Demektir?   Bir taşınmazın, onu kullanmaya ve onun üzerinde tasarruf etmeye hakkı olmayan üçüncü bir kişi tarafından, mal sahibinin onay ve rızasını almadan kullanılması halinde, yani haksız olarak işgal edilmiş olması halinde, bu haksız kullanımdan doğan zararların ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında ödemek zorunda olduğu tazminattır.   Haksız

  Kira İlişkilerinde Mal Sahibinin Değişmesi Durumunda Depozitonun İadesi nasıl olmalıdır konusundaki güncel bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.   Kira İlişkisinde Depozito Nedir? Neden Verilir?   Uygulamada artık yerleşmiş olan bir uygulamadır, kira ilişkisi kurulurken kiracıdan depozito alınması. Depozito bir nevi güvence parası olarak düşünülebilir. Kiracının kira ödemeden evden taşınması, eve zarar vermesi veya faturaları ödememesi gibi