" /> Kentsel Dönüşüm Davaları
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Kentsel Dönüşüm Davaları

Kentsel Dönüşüm Davaları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Davaları 3 ana kategoride açıklanabilir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku başlıklı yazımızda bu sürecin detaylarını sizin i̇çin basit bir dille ifade etmeye çalıştık. Bu yazımızda; bu süreçte gündeme gelebilecek sorunlara karşı açılması muhtemel davalardan ve başvurulması mümkün itiraz yollarından bahsedeceğiz.

İlk Kategori; Risk Tespit Raporuna İtiraz Edilmesidir.

(Kentsel Dönüşümde Arsa Sahiplerinin Hakları)

Öncelikle Kentsel Dönüşüm mevzuatı kapsamında dönüşümden yararlanabilmek için dönüşüme dahil edilmek istenen yapının riskli yapı olarak tespit edilmesi gerektiğini önceki yazımızda belirtmiş idik.

Bu raporun hak sahiplerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük itiraz süresi vardır. Bu itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri’dir. İ

İkinci Kategori; Risk Tespit Raporuna Karşı İptal Davasıdır.

(Kentsel Dönüşümde Arsa Sahiplerinin Hakları)

Bu kapsamda iptal davası iki şekilde açılabilir. İlkinde malikler; bir üst maddede belirttiğimiz Risk Raporuna İtiraz yoluna başvurmamışlar ise; rapor tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde iptal davası açabilirler.

İkinci durumda ise, risk raporuna itiraz eden maliklerin, itirazlarının reddi halinde iptal davası açabilmeleri halidir.

Son olarak; risk raporunun kesinleşmesi ile birlikte maliklere gönderilen 60 gün içinde taşınmazın tahliyesi ve yıkılmasına ilişkin yıkım kararlarına karşı da yine itiraz ve/veya iptal davası açma yolu mevcuttur.

Tüm bu davalarda, eğer şartları mevcutsa, dava sonuçlanıncaya kadar Yürütmenin Durdurulması kararı verilebilir.

Bu davalar; taşınmazın bulunduğu yer İdare Mahkemelerinde açılır.

Bina Ortak Karar Protokolünün İptali Üçüncü Kategori Olarak Değerlendirilebilir.

(Kentsel Dönüşümde 1/3 Ün Hakları)

Kentsel Dönüşüm Davaları

Kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürme usulünün belirlenmesi için kat maliklerinin antlaşmasının esas olduğunu ve maliklerin ⅔ çoğunluğu sağlayacak şekilde karar almaları gerektiğini ve bu çoğunluğun bina ortak karar protokolünü imza altına almaları gerektiğinden bahsetmiştik.

⅔ çoğunluğu oluşturan bu kurul; yeni yapılacak yapıya ilişkin proje, gayrimenkul değerleme raporu ve sözleşme suretlerinin karara katılmayan maliklere tebliğ edilerek, 15 gün içinde karara katılmaları aksi takdirde arsa paylarının satılacağının ihtar edilmesi gerekir.

Eğer kurul bu görevini yerine getirmezse veya usulüne uygun bir şekilde yerine getirmezse, bunun i̇çin ⅓ azınlık İptal Davası açabilir.

Dördüncü Kategori; Arsa Payı Satışının İptali.

(Kentsel Dönüşümde 1/3 Ün Hakları)

Yukarıda ⅔ çoğunluğun diğer maliklere ortak karar protokolünü tebliğ edeceğini ve uymayanların arsa paylarının satılacağını belirtmiş idik. İşte payları satışa çıkan pay sahipleri, satışa ilişkin tebliğden itibaren 30 gün içinde İdari Dava açabilirler.

Son Kategori; Kamulaştırmanın İptali.

(Kentsel Dönüşüm 2/3 Çoğunluk Sağlanamazsa) – (Kentsel Dönüşüm Kamulaştırma Davaları)

Bazı durumlarda ise arsa sahipleri ⅔ çoğunluğa da erişemeyebilir, karar alamayabilirler, ya da riskli yapıyı dönüştürmek istemezler. Bu durumda ise idare bu taşınmaz hakkında acele kamulaştırma kararı alabilir.

İdare tarafından yapılan bu Kamulaştırma işlemine karşı da 30 gün içinde İdari İşlemin İptali Davası açılabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.