" /> Yürütmenin Durdurulması
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Yürütmenin Durdurulması

Yürütmenin Durdurulması ile ilgili tarafımıza ulaşan bütün soruları bu yazımızda cevaplamaya çalıştık.

 

Yürütmenin Durdurulması Ne Demektir?

 

İdari yargıda açılan İptal Davaları kapsamında mahkemelerin verdiği bir tedbir kararıdır.

 

Dava edilen işlemin uygulanması, dava açılması ile birlikte kendiliğinden durmaz. Bu işlemin uygulanmasının durdurulması için verilen idari yargıdaki bir karara denir.

 

Sadece durdurma talepli münferit bir dava açılamaz. Bu talep muhakkak iptal davası ile birlikte ileri sürülmelidir.

 

Diğer bir önemli nokta da davaya bakan mahkemenin buna kendiliğinden karar veremeyeceğidir. Yani davacının talebi şarttır.

 

Talep edilmesi ile birlikte, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için bir takım şartların oluşması gerekmektedir. Aksi halde mahkeme tarafından bu talep reddedilecektir.

 

Yürütmenin Durdurulması Şartları Nelerdir?

 

şartlar

yürütmenin durdurulması şartları

İki tane önemli şartı vardır. Bunlardan ilki; iptali istenen i̇dari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasıdır. Diğeri i̇dari işlemin uygulanmasının telafisi imkansız zararlar meydana getirecek olmasıdır.

 

Davacı tarafından dilekçesinde bu konudaki talebini ileri sürerken bu şartların varlığına mahkemenin kanaat getirmesini sağlaması gerekmektedir.

 

Bu talep neticesinde mahkemenin verebileceği 3 farklı karar vardır:

 

1- Talebi, davalı idarenin savunmasını almadan kabul edebilir.

2- Talebi reddedebilir.

3- Talebi, davalı idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verebilir.

 

Yürütmenin Durdurulması İçin Başvurma Süresi Nedir?

 

Bu talep genellikle dava dilekçesi ile birlikte sunulur. Zira tedbir niteliği olduğundan acil bir karar beklentisi olduğunu söyleyebiliriz.

 

Ancak, dava açıldıktan sonra da yargılama sonuna kadar da gelişen durumlar gerektiriyorsa bu talebin yapılmasına engel yoktur.

 

Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Bunun için ayrı bir dilekçe yazılmasına gerek yoktur. Dava dilekçesi içinde, neden bu kararı istediğinizi, şartların yerine geldiğini, karar verilmezse ne gibi zararlara uğrayacağınızı yazmanız istenir.

 

Her ne olursa olsun, konunun önemine ve oldukça teknik bir konu olmasına binaen, bu tür davalar açmadan, taleplerde bulunmadan önce, daha sonra daha büyük zararlara uğramamak için uzman bir avukattan hizmet almanızı önemle tavsiye ederiz.

 

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Edilebilir mi?

 

Evet, eğer talep reddedilmişse, bu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itirazın sadece bir kereye mahsus yapılabileceğini belirmiş olalım.

 

Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları Nelerdir?

 

Bu karara göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

 

Eğer davalı idare mahkeme kararına göre işlem tesis etmez ise veya eylemde bulunmazsa idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.