" /> İdari İşlemin İptali Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İdari İşlemin İptali Davası

 

İptal Davası Nedir?

 

İptal davası; idare hukuku kapsamında idare mahkemelerinde açılan İdari Davalardan birisidir.

 

İptal davasının konusunu; i̇dari işlemler oluşturur. İdari işlemler ise, bireysel ve düzenleyici i̇dari işlemler olarak ikiye ayrılır. Bu fark, hangi i̇dari işleme karşı hangi mahkemede dava açılması gerektiğini belirleme konusunda önemlidir.

 

Bir diğer ifade ile; idare tarafından doğrudan vatandaşa yönelik, onun hukukunu ilgilendirecek bir işlem yapıldı ise buna bireysel işlem, idarenin düzeni ve işleyişini sağlamak için kamu idaresi tarafından tanzim edilen yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, yönerge gibi işlemler ise, düzenleyici işlemlerdir. Düzenleyici işlemler için doğrudan Danıştay’da dava açılır.

 

Bu yazımızın konusu bireysel i̇dari işlemlerin iptali davalarıdır.

 

İdari İşlemin İptali Davası Nedir?

 

Devlet kurumları yani i̇dari makamlar tarafından yapılan idari işlemlerin yetki, sebep, şekil, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olmaları nedeniyle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalara denmektedir.

 

Bu davada; dava konusu işlemin, yerindeliği yani i̇dari makamın yönetim hakkı değil, o işlemin hukuka uygun olup olmadığı denetlenir.

 

İptal Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

 

Yukarıda da genel olarak bahsettiğimiz gibi, bireysel i̇dari işlemlerin iptali için İdare Mahkemelerinde (ya da konusu vergi ise Vergi Mahkemelerinde) iptal davası açılmalıdır.

 

İdari İşlemin İptali Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Dava dilekçesi i̇dari davanın en önemli belgesidir. Kanunen olması gereken tüm şartların bir arada varlığı aranır. Bu nedenle hukuk bilgisi olmayanlar tarafından yazılan dilekçelerin mahkemeler tarafından reddedilmesi riski oldukça yüksektir. Size tavsiyemiz, bir uzman avukatla çalışmanızdır. Böylelikle, sonradan meydana gelmesi mümkün olumsuz neticelerin önüne geçilecektir.

Genel olarak bahsetmek gerekir ise dava dilekçesinde olması gerekenler; başvuranın açık kimlik ve adres bilgileri ile ilgili kurumun bilgileridir. Bununla birlikte, hangi işlemin iptalinin istenildiği, neden iptal edilmesi gerektiği, bu işlem için idareye yapılan başvurunun tarihleri, idarenin ret kararının ne zaman alındığı ve tüm bunlarla ilgili yazılı delillerin de sunulması gerekmektedir.

Eğer iptalini istediğiniz işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talebiniz varsa, bunu da muhakkak dilekçenizde belirtmelisiniz.

İdari İşlemin İptali Davası Süresi Nedir?

 

İdari işlem ile ilgili dava açabilmek için öncelikle o işlemin kaldırılması için idareye başvuru yapmak ve varsa üst makamlara itiraz yollarını tüketmek gerekmektedir. Bu aşamaların sonunda, idarenin son ret cevabı tarafınıza yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir.

Burada çok önemli olan nokta, idarenin başvurunuza ne zaman cevap verdiğidir. Sizin başvurunuz ulaştıktan sonra 60 gün içinde cevap vermezse idarenin başvurunuzu zımnen reddettiği kabul edilir ve bu 60 günün sonundan itibaren 60 gün içinde davanızı açmanız gerekir.

 

İptal Kararlarının Sonuçları Ve Uygulanması Nasıl Olur?

 

İptal davası sonucunda; dava konusu idari işlemin iptaline karar verilirse, bu iptal kararı geriye yürüyerek o işlem hiç yapılmamış gibi kabul edilmesini ve tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.