" /> İdari Dava
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İdari Dava

 

İdari Dava Nedir?

 

İdari Dava ; devlet kurumları tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının denetlendiği davaların genel adıdır.

 

İdari Davalar Nelerdir?

 

idari dava nedir

idari dava

Bu davaları; İptal ve Tam Yargı Davaları olarak iki kategoriye ayırmak mümkündür.

 

İptal Davaları; devlet kurumları tarafından yapılan bir işlemin iptal edilmesi, ortadan kaldırılması amacı ile,

 

Tam Yargı Davaları ise; devlet kurumları tarafından yapılan işlemler ve kusurlu hizmetler dolayısı ile verilen maddi-manevi zararların tazmin edilmesi ile açılan davalara verilen addır.

 

İdari Dava Hangi Mahkemede Açılır?

 

Dava konusu vergi ise, Vergi Mahkemelerinde,Diğer tüm devlet kurumlarının işlemleri ise İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da açılır.

 

Hangi İdari İşlemlere Dava Açılabilir?

 

Bu işlemleri tek tek sayabilmek mümkün değildir. Genel olarak hukuka aykırı tüm idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması mümkündür. Bunlar dışında örnek olarak saymak gerekir ise,

  • İdari para cezaları,
  • İmar hukukuna ilişkin işlemler,
  • İhale hukukuna ilişkin işlemler,
  • Kamulaştırma,
  • Memurlara ilişkin i̇ş ve işlemler (atama, disiplin cezaları gibi)
  • Öğrenci  ilişkin i̇ş ve işlemler, (not itirazı, maddi hata gibi)
  • Belediyeler tarafından yapılan i̇dari işlemler,
  • İdarenin eylem, hizmetleri sonucunda birinin/birilerinin zarar görmesi gibi sebepler i̇dari davaların konusu olabilir.

 

İdari Dava Nasıl Açılır?

 

İdari dava açabilmek için öncelikle, dava konusu işlemi yapan i̇dari makama ve daha sonra varsa onun üst makamlarını izleyerek itiraz yollarını tüketmek gerekir. Diğer bir ifade ile i̇dari başvuruları tamamlamak ve dava açmak dışında başka çarenin kalmaması gerekmektedir. Aksi halde, işlem için hala idareye başvurup düzeltme veya kaldırma şansı bulunduğundan i̇dari işlemin kesin ve tamamlanmış bir işlem olmadığı kabul edilir.

 

Bu aşamda açılmış bir dava da mahkeme tarafından ilgili makama tevdii edilir. Yargılama yapılmaz.

 

İdari Dava Dilekçesinde Olması Gerekenler Nelerdir?

 

Dava dilekçesinde genel olarak olması gerekenler; başvuranın açık kimlik ve adres bilgileri ile ilgili kurumun bilgileridir. Bununla birlikte, hangi işlemin iptalinin istenildiği, neden iptal edilmesi gerektiği, bu işlem için idareye yapılan başvurunun tarihleri, idarenin ret kararının ne zaman alındığı ve tüm bunlarla ilgili yazılı delillerin de sunulması gerekmektedir.

 

Dava dilekçesi i̇dari davanın en önemli belgesidir. Bu nedenle hukuk bilgisi olmayanlar tarafından yazılan dilekçelerin mahkemeler tarafından reddedilmesi riski oldukça yüksektir.

 

Bu nedenle bir uzman avukatla çalışmak, sonradan meydana gelmesi mümkün olumsuz neticelerin önlenmesi için çok faydalı olacaktır. Böylelikle haklı olduğunuz halde, yapacağınız teknik bir hata dolayısı ile büyük hak kayıplarına uğrama riskiniz de ortadan kalkacaktır.

 

İdari Dava Zamanaşımı Süresi Nedir?

 

Açacağınız davanın konusu olan i̇dari işlem ve eylemleri idarenin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarınızın yerine getirilmesini istemeniz gerekir. İdari başvuru yollarını tükettikten ve idareden nihai ret kararını aldıktan sonra da, dava açma süresi içinde davanızı açmanız gerekir.

 

İdari Dava Açma Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi idare tarafından size ret kararının yazılı bildirim (tebligat) yapılmasını takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya Danıştayda 60 gün içerisinde dava açmanız gerekir.

 

Burada çok önemli olan nokta, idarenin başvurunuza ne zaman cevap verdiğidir. Sizin başvurunuz ulaştıktan sonra 60 gün içinde cevap vermezse idarenin başvurunuzu zımnen reddettiği kabul edilir ve bu 60 günün sonundan itibaren 60 gün içinde davanızı açmanız gerekir.

 

İdari Dava Açma Süresinin Geçirilmesi Halinde Ne Olur?

 

Kural olarak süresinde açılmayan dava mahkeme tarafından reddedilir.

 

Ancak Danıştay tarafından verilen bir kararda; idarenin ret kararında, karara karşı dava yoluna başvurabileceği belirtilmemişse bu sürenin işlemeyeceği yönünde bir kararı da vardır.

 

İdari Davalar Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Davanın konusuna, davanın taraflarına ve ilgili mahkemenin yoğunluğuna göre bu süre değişim göstereceğinden peşinen bir bilgi vermek mümkün değildir.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.