" /> Tam Yargı Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tam Yargı Davası

 

Tam Yargı Davasının Özellikleri Nelerdir?

 

Tam yargı davası, idarenin eylem veya işlemleri tarafından kişisel hakları i̇hlal edilenler tarafından i̇dari davaların adıdır.

 

Başka bir ifadeyle tam yargı davasını, bireylerin devlete karşı açtığı tazminat davası olarak nitelemek mümkündür.

 

İdarenin Eylem ve İşlemleri Nelerdir?

 

İdarenin eylemleri kapsamında genellikle hizmet kusuru sayılan eylemler girer. Bu hizmet kusuru söz konusu olduğunda idare kusurlu bir eylemde de bulunmuş olabileceği gibi, kusursuz sorumluluğunun olduğu haller de kabul edilir. Örneğin; devlet hastanelerinde doktor hatası nedeni ile oluşan zararların tazmini bu kapsamda sayılabilir.

 

İdari işlemler açısından bakıldığında ise, idarenin yaptığı işlemler neticesinde kişisel hakların i̇hlal edilmesi anlaşılmalıdır. Örneğin, ataması yapılan bir öğretmenin gerekli işlemlerinin yapılmaması, geç yapılması, eksik yapılması gibi işlemlerdir.

 

Tam Yargı Davalarında İdareye Başvuru Zorunluluğu Var mıdır?

 

İdare hukukunun genel prensibi olarak, bu alanda açılacak davalardan önce idareye başvuru koşulu aranmaktadır. Dava nedeni olan eylem ile ilgili hakkı i̇hlal edilen kişi dava açmadan önce bu eylemi yazılı bildirim üzerine veya başka surette öğrendiği tarihten itibaren idareye başvurmalıdır.

 

Bu başvuruda, idari eylem nedeniyle hakkı ihlal edilen ilgili, haklarının yerine getirilmesini istemelidir.

 

Tam Yargı Davası Şartları Nelerdir?

 

Tam yargı davasının en önemli şartı “hak ihlali”dir. Mahkemeler tarafından, her davada idarenin haksız eylem veya işlemi ile hak ihlali yaratıp yaratmadığı incelenir.

 

Tam Yargı Davası Açma Süresi Nedir?

 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere idareye başvuru süresi; dava konusu eylemin yazılı bildirim üzerine veya başka surette öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır.

 

Bu başvuru sonucunda: talep kısmen veya tamamen reddedilirse, ret konusundaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren, başvuru hakkında 60 gün içinde cevap verilmezse, bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabilir.

 

Dava süresi, idare mahkemelerinde 60, vergi mahkemelerinde 30 gündür.

 

İptal Ve Tam Yargı Davası Birlikte Açılabilir mi?

 

tam yargı davası

idari dava

Evet açılabilir. Bunun için kanunen bir engel bulunmamaktadır. Tazminata hükmedilmesi için idari işlemin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş olmasına gerek yoktur. Bir idari işlem hukuka uygun olsa da zarar meydana getirebilir ve bu durumda zararın tazmini gerekmektedir. Her hal ve karda davayı açmadan önce uzman bir avukattan destek almanız hata yapmanızı engeleyecektir.

 

Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

 

Dava dilekçesi i̇dari davanın en önemli belgesidir. Kanunen olması gereken tüm şartların bir arada varlığı aranır. Bu nedenle hukuk bilgisi olmayanlar tarafından yazılan dilekçelerin mahkemeler tarafından reddedilmesi riski oldukça yüksektir. Size tavsiyemiz, bir uzman avukatla çalışmanızdır. Böylelikle, sonradan meydana gelmesi mümkün olumsuz neticelerin önüne geçilecektir.

Genel olarak bahsetmek gerekir ise dava dilekçesinde olması gerekenler; başvuranın açık kimlik ve adres bilgileri ile ilgili kurumun bilgileridir. Bununla birlikte, idarenin hangi eyleminin veya hangi işleminin nasıl bir hak ihlaline yol açtığı, bu eylem ve hak kaybı arasındaki bağın varlığı, dava açmadan önce idareye yapılan başvurunun tarihleri, idarenin ret kararının ne zaman alındığı, ne kadar tazminat istendiği ve tüm bunlarla ilgili yazılı delillerin de sunulması gerekmektedir.

 

Tam Yargı Davası Nerede Açılır?

 

Dava idareye karşı açılan bir dava olması nedeniyle İdare Mahkemelerinde açılmalıdır. (Danıştay, Vergi, Askeri idare mahkemeleri de konularına göre değerlendirilmelidir.)

 

Eğer ki dava idari sözleşmeden doğmuşsa, sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde dava açılabilir.

 

Diğer tam yargı davalarındaki yetkili yer mahkemesinin tespiti için İYUK 36’ya bakılmalıdır.

 

Buna göre; da düzenlenmiş olup: zararı doğuran idari uyuşmazlık ise, bu uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili idare mahkemesi, idarenin herhangi bir eyleminden doğmuşsa hizmetin görüldüğü/eylemin yapıldığı yer idare mahkemesi, diğer hallerde davacının ikametgahı yer mahkemesi yetkili olacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.