" /> Maaş Haczi ve İşverenin Sorumluluğu
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Maaş Haczi ve İşverenin Sorumluluğu

 

Maaş Haczi ve İşverenin Sorumluluğu başlıklı bu yazımızda konu ile ilgili tüm güncel bilgileri bulabilirsiniz.

 

Maaş Haczi Süreci Nasıldır?

 

maaş haczi

maaş

Maaş haczinin söz konusu olabilmesi için, kesinleşmiş bir i̇cra takibi bulunması gerekmektedir. Eğer kişinin aleyhine başlatılmış ve kesinleşmiş bir i̇cra takibi varsa, haciz aşamasına geçilebilir. Bu aşamada kişinin malvarlığı ve gelirleri araştırılır.

 

Bu araştırmada kişinin çalıştığı tespit edilirse, alacaklı tarafından, işverenin bu işçinin maaşına haciz koyarak, maaşın her ay ¼’ünü i̇cra dosyasına göndermesi istenebilir.

 

Maaş Haczi Nasıl Engellenir?

 

Eğer kesinleşmiş bir i̇cra takibi varsa ve hakkında takip bulunan kişi SGK kayıtlarında çalışıyor görünüyorsa ve alacaklı maaş haczedilmesini talep etmişse, bu haczin engellenmesi mümkün değildir.

 

Maaş Haczi Ne Kadar Sürede Gelir?

 

Maaşın haczedildiği işverene bildirilir. Bu bildirim mektup veya tebligat yolu ile yapılabilir. Maaş haczi talep edilip i̇cra müdürlüğü tarafından yazı yazılıp postalanmasından sonra, işverenin adresine posta yoluyla ulaşacağından, haciz bu sürede gelecektir.

 

Maaş Haczi Oranı Nedir?

 

Bireylerin yaşamını sürdürmesinin engellenmemesi amacı ile, çalışmaları karşılığı aldıkları maaşın kısmen haczedilebileceği kabul edilmiştir.

 

Buna göre, haciz yoluyla aylık maaşın en fazla ¼’ü kesilebilir.

 

Maaş Haczi Nasıl Kaldırılır?

 

Bu haczin kaldırılmasının ilk yolu, hacze konu olan borcun ödenmesidir. Bunun dışında, alacaklı ile veya avukatı ile anlaşma yapıp, başka bir şekilde borcu ödemek konusunda anlaşma sağlanırsa, alacaklının veya avukatının talebi ile maaş haczi kalkabilir.

 

Emekli Maaşına Haciz Konur mu?

 

Kural olarak emekli maaşına haciz konabilmesi mümkün değildir. Ancak emeklinin kendisinin onayı var ise konabilir.

 

Nafaka alacakları açısından da, yine birikmiş nafaka alacağı için değil ancak güncel aylık nafaka için emekli maaşlarından da kesinti yapılabilir.

 

Maaşa Birden Fazla Haciz Gelirse Ne Olur?

 

İşçi hakkında açılmış birden fazla i̇cra takibi olması mümkün olduğu gibi bu takiplerden maaşına haciz talebi de gelebilir. Bu durumda işveren tarafından, maaş haczi yapılmasına ilişkin müzekkerelerin tebliğ edildiği tarihe göre sıralanması ve ilk gelenden başlanmalıdır. Ödenen borç kapandıktan sonra bir sonrakine geçilir.

 

Nafaka Borcu İçin Maaşa Haciz Konur mu?

 

Elbette nafaka borcu için de maaşa haciz konabilir. Ancak burada farklı bir özellik vardır. Şöyle ki; yukarıda her ne kadar maaşın haczedilebilecek kısmının ¼ olduğunu söylemiş isek de, nafaka alacaklarında durum farklıdır.

 

Birikmiş nafaka borcu için değil ancak aylık nafaka borcu i̇cra marifeti ile alınırsa, nafaka miktarının tümü maaştan kesilebilir. Bu miktarın maaşın ¼’ünü aşması engel değildir.

 

İşverenin Maaş Haczi Karşısında Sorumluluğu Nedir?

 

İşçinin maaşına haciz konulduğuna ilişkin işverene tebligat yapıldıktan sonra bu konudaki tüm sorumluluk işverende olacaktır. İşveren işçinin maaşına haciz koymak ve kesinti yapılan bedeli icra dairesine ödemek zorundadır. Eğer İşveren bu kesintiyi yaparak i̇cra dairesine yatırmaz ise, söz konusu tutar işverenden haciz yoluyla alınabilir. Bu durumda ayrıca alacaklı işveren hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunma hakkına sahiptir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.