" /> Sendikal Tazminat
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Sendikal Tazminat

 

Sendikal Tazminat hakkındaki tüm güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Sendikal Tazminat Nedir?

 

Sendikal Tazminat, bir işyerindeki işçinin sendikaya üye olup olması veya olmaması veya sendika adına faaliyetler yapması veya yapmaması nedenleri ile işten çıkarılması durumunda işverenden talep edebilecekleri tazminatın adıdır.

 

Bunun dışında, sendikalı işçiler ve sendikalı olmayan işçiler arasında işveren eğer ayrımcılık yapar ise de bu tazminatın talep edilmesi mümkündür.

 

Kanun koyucu tarafından sendikal özgürlüğün bir güvencesi olması amacı ile bu tazminat türü belirlenmiştir.

 

Sendikal Tazminat Kaç Maaş Tutarındadır?

 

Yasal düzenleme, işçinin bir yıllık ücretinden az olmaması şeklindedir. Ancak yasada bir üst sınır düzenlenmemiş olduğundan, işçinin kıdemine göre daha yüksek belirlenebilir.

 

Sendikal Tazminata Esas Olan Ücret Brüt müdür Net midir?

 

Yargıtay kararları uyarınca sendikal tazminata esas alınacak ücret; işçinin çıplak (giydirilmemiş) brüt ücretidir.

 

Sendikal Tazminat İspat Yükü Kimdedir?

 

Bu tazminata ilişkin davada ispat yükü işçidedir. Yani işçinin sendikal sebeplerle işten çıkarıldığını ispatlaması gerekir. İşveren de sendikal değil başka nedenlerle işten çıkarıldığını ispatlamalıdır.

 

 

 

Sendikal Tazminat için İşe İade Davası Açmak Zorunlu Mudur?

 

Bu zorunluk 11.11.2015 yılında kaldırılmıştır. Buna göre, işe iade davası açmayan işçi bu davayı açabilecektir.

 

Eğer işçi işe iade davası açmış ise, mahkeme tarafından sendikal nedenlerle işten çıkarıldığı kabul edilir ise, işe başlatmama tazminatı ve sendikal tazminata birlikte hükmedilmeyecektir. Mahkeme tarafından ikisinden birine karar verilir.

 

Sendikal Tazminat Zamanaşımı Ne Kadardır?

 

Bu tazminat türünde zamanaşımını belirlemek için, iş sözleşmesinin ne zaman sona erdiğine bakmamız gerekmektedir. Şöyle ki, 12.10.2017 tarihinden önce feshedilen sözleşmeler için istenecek tazminat zamanaşımı 10 yıl iken, 12.10.2017 tarihinden sonra feshedilenler için de 5 yıldır.

 

Ancak buradaki önemli nokta şudur. 12.10.2017 yılından önce feshedilmiş sözleşmeler açısından her ne kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi kabul edilmişse de, bu sürenin henüz dolmamış kısmı, yeni süreden fazla olamayacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.