" /> İş Mahkemelerinde Arabuluculuk
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İş Mahkemelerinde Arabuluculuk

 

İş Mahkemelerinde Arabuluculuk hakkında tarafımıza ulaşan sorulara güncel ve basit cevaplar vermeye çalıştık.

 

İş Mahkemesinde Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Şart mı?

 

İş Mahkemelerinde Arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

 

Arabulucuya Başvurmadan Dava Açılırsa Ne Olur?

 

Dava usulden reddedilir. Bu nedenle hak kaybına uğrarsınız. Eğer süre ile ilgili bir riskiniz var tekrar arabulucuya başvurup dava açma şansınız da kalmaz.

 

Hangi Davalar İçin Arabulucuya Başvurmak Zorunludur?

 

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili tazminat, tespit, itiraz ve rücu davaları dışında i̇ş mahkemelerinin görevi kapsamındaki davalarda arabulucuya başvurmak dava şartıdır ve zorunludur.

 

Arabulucuya Nasıl Başvurabilirim?

 

Başvurular Arabuluculuk Bürolarına yapılır. Şahsen başvurabileceğiniz gibi bu konuda yetkilendirdiğiniz avukatınız da sizin için başvuru yapabilir.


Arabuluculuk büroları adliyelerde bulunmaktadır.

 

Hangi Arabuluculuk Bürosuna Başvurmalıyım?

 

Arabuluculuk bürosuna başvururken de yetkili olup olmadığını kontrol etmek mecburiyetinde olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Şöyle ki; aynı i̇ş mahkemesinde dava açmadan önce hangi mahkemede açılması gerektiğinin tayini gibi, arabuluculuk bürosunun da yetkili olması gerekmektedir.

 

Somut olaya göre, karşı tarafın bulunduğu yer veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosu yetkilidir. Bu sebeple, dava açmayı düşünen taraf, bu bürodan arabulucu atanmasını talep etmelidir.

 

Arabulucuya Benim Yerime Avukatım Başvurabilir mi?

 

Evet başvurabilir. Ancak bunun için avukatınıza vereceğiniz vekaletnamede “alternatif uyuşmazlık yollarına başvurma ve diğer ilgili işlemleri takip etme” için yetki verdiğinizden emin olunuz.

 

Arabuluculuk Süreci Dava Açma Süresini Etkiler mi?

 

Hayır. Arabulucuya başvuru zorunlu olduğu için, açacağınız dava ile ilgili süre arabuluculuk bürosuna başvurunca kesilir, arabulucu tarafından “son tutanak” düzenlenip imzalandıktan sonra tekrar kaldığı yerden başlar.

 

Arabulucunun Ücretini Kim Öder?

 

Arabuluculuk sürecine, usulüne uygun davet edildiği halde katılmayan taraf, dava neticesinde haklı çıksa dahi yargılanma giderlerden sorumlu olacaktır.

 

Arabulucu ücretinden ise, eğer her iki taraf da katılırsa eşit oranda sorumlu olacaklardır. Asgari tarifeye göre, anlaşılan tutarın %6’sıdır ve yarı yarıya ödenir. Ancak taraflar anlaşarak farklı bir oran da belirleyebilirler.

 

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

 

Arabuluculuk bürosuna yapılan başvurudan sonra, büro tarafından arabulucu ataması yapılır ve bu arabulucu iletişim bilgilerinden taraflara ulaşır ve toplantı tarih ve saati ayarlar.

 

Bundan sonra işleyecek süreç, tarafların katılıp katılmaması, anlaşmaya varıp varmamasına göre değişiklik gösterir.

 

Her hal ve karda bu sürecin sonunda arabulucu tarafından son tutanak hazırlanır, imzalanır ve süreç sonlandırılır.

 

Arabulucuda Anlaşmak Zorunda mıyız?

 

Böyle bir zorunluluk yoktur. Kendinizi baskı altında hissetmeden karar vermeniz gerektiğini ve bu aşamalarda uzman bir avukattan hizmet almanın çok faydasını göreceğinizi belirtmek isteriz.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.