" /> İşe İade Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İşe İade Davası

 

İşe İade Davası gibi kapsamlı bir konuda, okuduktan sonra pratik bilgilere sahip olabileceğiniz bir yazı yazırladık.

 

İşe İade Davası Nedir?

 

İşe İade Davası

Halk arasında İşe Geri Dönüş Davası olarak da bilinen bu dava, iş güvencesi kapsamında olan işçilerin, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılmaları neticesinde, tekrar aynı şartlarda işlerine dönebilmek için açılması gereken davadır.

 

 

 

İşe İade Davası Açma Şartları Nelerdir?

 

İşe İade Davası’nın bir çok şartı vardır. İş Hukukundaki en teknik, en çok hukuki bilgi gerektiren dava türlerindendir. Daha detaylı ve doğru bilgileri ancak bir avukattan alabileceğiniz hatırlatmasını yaptıktan sonra, genel olarak davanın şartlarından bahsetmeliyiz.

 

Bu davayı açabilmek için öncelikle işten haksız olarak çıkarılmış olmanız, diğer bir ifade ile kendi isteğiniz ile istifa etmemiş olmanız, o işyerinde fiilen en az 6 aydır çalışıyor olmanız gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, işyerinde en az 30 işçi olmalıdır. Bunu sadece çalıştığınız mekan olarak düşünmeyin, işvereninizin aynı iş kolunda faaliyet gösteren başka işyerleri var ise, o işyerlerinde çalışan işçiler de hesaba katılır.

 

Diğeri de, dava açma süresidir. Davanın ne zaman açılması gerektiği sorusunun cevabını bir sonraki başlıkta bulabilirsiniz.

 

Bu şartlar usule ilişkin şartlardır, davanın esasına ilişkin Mahkemenin dikkat edeceği ve sizin üzerinde durmanız gereken hususlara yazımızın devamında değineceğiz.

 

İşe İade Davasını Ne Zaman Açmalıyım?

 

İşe İade Davası açmak için süre çok önemlidir. Süresinde açılmamış bir dava doğrudan, diğer hususlara bakılmadan reddedilebilir. Bu nedenle, iş akdiniz feshedilir edilmez derhal bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 

İş akdinin feshine ilişkin bildirimin tarafınıza ulaştığından itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurmanız, bu sürecin sonucuna göre davanızı açmanız gerekmektedir.

 

Bazı işverenler iş akdinden 1 ay sonra işçinin tazminatlarının ödeneceğini belirtip, işçinin bu davayı açma süresini kaçırmasını sağlamaktadırlar.

 

Bu nedenle tarafınıza bildirildiği anda, -yazılı olması şart değil- durumunuzun hukuki detaylarını görüşmek üzere bir avukata danışmanız gerekmektedir.

 

İşe İade Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

İşe iade davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan işçi, işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Kanunda sayılan nedenlerden hangisine dayanılarak davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız.

 

İşbu dava kariyerinizi, maddi durumunuzu, mal varlığınızı hatta ailenizi dahi önemli derecede etkileyecek sonuçlar doğurur. Bu sonuçların, büyük ve geri dönülmez zararlara dönüşmemesi için, internetteki örneklerden veyahut adliye çevrelerindeki arzuhalcilerden değil, konusunda uzman bir avukattan destek alınız.

 

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

 

İşe iade davasının, tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın içeriğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, feshin sebebi, işçinin kıdemi vs gibi konulara göre değişir. İş hukukunda işe iade davalarının en hızlı şekilde bitirilmesi amaçlanarak bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Hızlı bir yargılama yapılacaktır ancak, istinaf ve temyiz süreçleri de düşünüldüğünde, 1 ila 1,5 yıldan önce bitmesi pek mümkün değildir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Bir davada taraf olmak psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

İşe İade Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

2017 yılı için, 700-1000TL arasında açılış masrafı gerekebilir. Bu miktar, tanık sayısı, keşif ve bilirkişi delillerine dayanılıp dayanılmadığına göre değişiklik gösterebilir.

 

Kıdem Tazminatımı Aldığım Halde İşe İade Davası Açabilir miyim?

 

Elbette açabilirsiniz. Zaten kural olarak işe iade davası geçerli nedenle yapılan fesihlerde söz konusu olacaktır. Geçerli nedenle yapılacak fesihte de işçinin işçilik alacaklarının ödenmesi gerekmektedir.

 

Ancak tazminatınızı alıp, işe iade davası açıp kazanır ve tekrar işe başlar iseniz, işvereniniz ödemiş olduğu kıdem tazminatını geri isteyebilir. Veya anlaşmanız halinde, kıdem tazminatı avansı olarak sizde kalması da mümkündür.

 

Geçerli Nedenle Fesih Ne Demektir? Koşulları Var Mıdır?

 

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenin haklı bir nedeni yok ise, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Geçerli neden, işçinin performansından, davranışlarından veya işin ve işyerinin gerekliliklerinden kaynaklanabilir.

Geçerli sebebin neler olamayacağını kanunda belirlidir bunun dışındakilere somut olaya göre hakim karar verecektir. belirlemiştir. Nelerin geçerli sebep olarak kabul edileceğine ise mahkeme karar verecektir.

 

Mutlak ve sınırlı olmamak şartı ile bir kaç geçerli neden örneği vermek isteriz.

  • İşçinin beklenenden, iş arkadaşlarından daha az verimle çalışması,
  • İş sözleşmesi kurulurken beyan ettiği özellikleri işine yansıtamaması,
  • Haklı neden sayılacak ağırlıkta olmasa da sık sık demirbaşlara zarar vermesi,
  • Maaşına sık sık haciz gelmesi
  • Sık sık işe geç gelmesi,
  • Sık sık tartışma çıkarması,
  • Ekonomik kriz,
  • İşyerinin daraltılması,
  • İşyerinde bölümlerin kaldırılması

 

Bu sebeplerin varlığında dahi işverenin işçiden yazılı savunma istemesi, işçinin savunmasını alması ve gerekçesini gösterir bir şekilde fesih bildirimini yazılı yapması gerekir. Bu şartları taşımayan fesih de şeklen geçersiz sayılacaktır.

 

İşe İade Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

İşe İade Davası, işyerinin veya işverenin olduğu yer İŞ Mahkemelerinde açılır. İş mahkemesinin olmadığı yerlerde işe iade davası asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

İş sözleşmenizde, işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde dava açılması gerektiğine ilişkin bir madde varsa da bu geçerli bir madde değildir.

 

İşe İade Davasını Hakim Reddedebilir mi?

 

İşe İade Davası, yukarıda bahsettiğimiz usule ilişkin şartların yokluğundan veya işverenin işçiyi haksız olarak işten çıkarmadığını ispatlayabildiği durumlarda reddedilebilir.

 

İşe İade Davasının Kazanılması Durumunda İşe Başlamam mı Gerekir?

 

Açtığınız işe iade davasını kazandıktan ve bu dava istinaf-temyiz aşamalarını geçip onandıktan sonra kesinleşmiş sayılır. Bu kesinleşmiş Yargıtay kararının tarafınıza tebliğinden itibaren 10 gün içinde işvereninize ihtar çekerek işe başlamak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir.

 

İşvereniniz bu noktada iki şey yapabilir. 1 ay içinde işe başlamanız yönünde cevaben ihtar gönderir ya da 1 ay geçmesine rağmen sizi işe davet etmez.

 

Eğer siz işe başlamaz veya işe başlamak için ihtar göndermez iseniz, fesih geçerli olacak ve herhangi bir hak talebinde bulunamazsınız.

 

İşverene Başvurduğum Halde İşveren Beni İşe Davet Etmezse?

 

İşverene başvurduğunuz halde, işçi yasal süresi içinde sizi davet etmez ise, ödemedi ise işçilik alacaklarınızı (kıdem, ihbar, yıllık izin vs) ödemek zorunda kalacaktır. Ayrıca, mahkeme kararında belirtilmiş olan boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık net ücretiniz ile, 8 aya kadar belirlenen miktarda brüt ücretinizi ödeyecektir.

 

İşe İade Davası Açtığım Halde Çalışabilir miyim?

 

Çalışabilirsiniz ancak, davayı kazandıktan sonra işe tekrar başlamak için başvurduğunuzda hala çalışıyor iseniz, başvurunuz samimi görülmeyecek ve işverenin yaptığı fesih haklı hale gelecektir.

 

İşe İade Davasını Avukatsız Açabilir Miyim?

Tüm davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, işe iade sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, işe iadenin hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

İŞE İADE DAVASINI AVUKATSIZ AÇABİLİR MİYİM?

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.