" /> Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması

 

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması hakkında bu yazımızda aradığınız bütün bilgileri bulabilirsiniz.

 

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması Tanıma Davası Açılmadan Mümkün mü?

 

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması

Bu soruya boşanma kararının içeriğine göre cevap vermek gerekebilir. Eğer yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararınızda boşanmanız dışında, velayet, tazminat, nafaka gibi konularda da karar verilmişse ve bu kararların Türkiye’de de geçerli olmasını istiyor iseniz Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz  Davası açmalısınız.

 

Bu yazımızın konusu; 29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4’üncü maddesiyle; 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27’nci maddesinden sonra gelmek üzere  eklenen 27/A maddesidir.

 

Bu maddeye göre; “Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili: (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir. (2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır. (3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.” denmektedir.

 

Yani madde metininde belirtilen şartları taşıyor iseniz, Türkiye’de tanıma davası açmaksızın, boşanma kararını Nüfus Müdürlüğü’ne işletebilirsiniz.

 

Dava Açmadan Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması Kuralı Uygulanmaya Başladı mı?

 

Bu maddenin son fıkrasında; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.” denmiştir. Bu kapsamda; Nüfus Hizmetleri Kanununa 27’nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 27/A maddesinin uygulanmasına ilişkin hazırlanan yönetmelik Bakanlıkların görüşüne sunulduğunu bilmekteyiz.

 

Ancak söz konusu yönetmelik yayımlanıncaya kadar idarece yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Yönetmelik çıkana kadar tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

 

Yönetmelik tarafımızca takip edilmekte olup, yürürlüğe girer girmez sitemizden duyurulacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.