" /> Kamulaştırmasız El Atma
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Kamulaştırmasız El Atma

 

Kamulaştırmasız El Atma ile ilgili güncel mevzuata göre hazırlanmış bu yazımızda aradığınız tüm bilgileri bulabileceğinizi umuyoruz.

 

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

 

İdarenin, bireysel mülkiyete ait bir taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmektedir.

 

Genelde hazine veya belediyelerin, kamusal faaliyet ve inşaatları (yol yapımı, imar planları, köprü, baraj vs yapımı gibi) neticesinde vatandaşın taşınmazına el koyması şeklinde görülmektedir.

 

İdarenin vatandaşa ait bu taşınmazlara el atması iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki; fiili el atma diye adlandırılan, taşınmaz üzerinde fiilen tasarruf etmektir. Yani yol geçmesi, idare tarafından yapılan bir inşaatın taşması gibi.

 

Diğer al atma şekli de; hukuki el atma olarak nitelendirilir. Burada da yine idarenin tesis ettiği bir işlem ile vatandaş taşınmazı üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Bunu, imar planlarında kamusal alan olarak işaretlenmiş bölgelerde kalan taşınmazlar açısından görürüz. Burada idare fiili bir işlem yapmamakta, yani yol, köprü, inşaat vs yapmamakta, ama idari bir tasarrufla vatandaşa da engel olmaktadır.

 

El Atmanın Hukuki veya Fiili Olması Arasında Ne Fark Vardır?

 

Son Yargıtay kararları ile aralarındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Yani hukuki el atmanın da aslında fiili bir el atma olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

Ancak her ikisi arasında mevcut olan fark, hukuki prosedürlerinde kendini göstermektedir. Hukuki fiil atmalar, idari bir işlem olması nedeni, bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için İdare Mahkemelerine,  fiili el atmalar için ise Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak gerekecektir.

 

Kamulaştırmasız El Atma Davasından Önce Yapılması Gerekenler Var mıdır?

 

Eğer el atma hukuki ise, taşınmazınızın bedelinin verilmesi için ilgili idareye başvurmanız ve bu başvurunun neticesine göre dava açmanız gerekmektedir.

 

Fiili el atmalarda ise, yapılan son değişikliklerle uzlaşma şartı getirilmiştir. Yani, fiili el atma ile kamulaştırılan taşınmazınızın bedelinin tespiti ve bedelin ödenmesi için, idareye noter kanalı ile malikin başvurması ve uzlaşma sürecini başlatması gerekmektedir. Bu sürecin tamamlanması dava şartı olarak öngörülmüştür. Uzlaşma başvurusu da yeterli değildir, yasada azami 6 ay olarak belirtilen uzlaşma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Uzlaşma olmaması durumunda, 6 aylık sürenin sonundan 3 ay içinde dava açma hakkı doğacaktır.

 

Kamulaştırmasız El Atma davaları Hangi Mahkemede Açılır?

 

Yukarıda bahsettiğimiz ayrıma uygun olarak, idare ve asliye hukuk mahkemesinde açılacak davalar, el atılan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

 

Kamulaştırmasız El Atma Davası Masrafı Ne Kadardır?

 

Yapılan son değişikliklerle bu konuda da bir düzenleme yapılmış ve dava harcının maktu olacağı belirtilmiştir. dava harcı dışında, peşinen alınan delil avansı da düşünüldüğünde 2018 yılı için yaklaşık 800-1000TL arasında masraf olabilir.

 

Kamulaştırmasız El Atma Davası İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Böyle bir zorunluluk hiçbir dava için yoktur. Ancak bu dava oldukça teknik ve hukuki bilgi gerektirmektedir. Güncel mevzuata hakim, konusunda uzman bir gayrimenkul avukatından hizmet almanız önemlidir. Zira Kamulaştırmasız El Atma Dava dilekçesinden tutun da yargılama safahatındaki tüm işler iyi bir hukuk bilgisini gerektirmektedir.

 

Dava açma süreleri veya dava koşulları hakkında bir yanlış, telafisi imkansız zararlara yol açabilir. Bu nedenle, hakkınıza hızlı ve sorunsuz ulaşmak için avukat desteği almanızı öneririz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.