" /> El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men'i)
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i)

El Atmanın Önlenmesi Ne Demektir?

 

El atmanın önlenmesi, taşınmazlara yapılan haksız saldırılar ve müdahaleler sebebi ile, o taşınmazın malikine verilmiş bir haktır. Sahip olduğu taşınmaza yapılan bu müdahalenin son bulmasını ve zararlarının tazminini isteyebilir.

 

Sahibi olduğunuz taşınmaza haksız bir saldırı var ise, el atmanın önlenmesi veya diğer bir adı ile müdahalenin men’i davası açmanız gerekmektedir.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasının Şartları Nelerdir?

 

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i)

Bu dava, kaynağını Medeni Kanunda bulan mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Bu nedenle dava konusu edilen müdahaleyi yapan kişinin herhangi bir kusurunun varlığı gerekmez. Haksız olması, el attığı taşınmazın maliki olmaması yeterlidir.

 

Bu dava genelde, arazilerden geçen su, gaz, petrol vs boruları, arazide yetişen semerelerin malikin rızası dışında alınması, komşu taşınmazda taşkın bir inşaat yapılması, arazide çıkan kaynak suyunun başka bir yere taşınması hallerinde görülmektedir.

 

Bu ve buna benzer durumlarda konusunda uzman bir gayrı menkul avukatına danışarak dava açmanızı tavsiye ederiz.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasının Tarafları Kimlerdir?

 

El Atmanın Önlenmesi davası açılırken, dava dilekçesi çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu konuda hukuki bilgisi olmayan kişilerin hazırlayacağı dilekçeler daha sonra hak kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle, davanın en önemli unsuru olan dava dilekçesini, internetten veya etraftan edineceğiniz dilekçe örnekleri ile değil, avukattan hizmet alarak hazırlatınız.

 

Bu davanın tarafları genel olarak, müdahale edilen taşınmazın maliki veya malikin mirasçıları ile müdahale eden kişi veya kişilerdir. Bu her iki taraf da tüzel veya gerçek kişi olabilir.

 

Ancak, müdahale eden taraf devlet ise, bu sefer açılması gereken dava; Kamulaştırmasız El Atma Davası olacaktır.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasında Tazminat da İsteyebilir miyim?

 

Taşınmaza yapılan haksız saldırı neticesinde mülkiyet hakkı sahibi olan kişi saldırının derhal durdurulmasını (el atmanın önlenmesini) ve uğradığı zararlardan ötürü kendisine tazminat ödenmesini talep edebilir.

 

Bu tazminat Ecrimisil adı verilen tazminat türüdür. Bunun için ayrıca Ecrimisil Davası açılmasına gerek yoktur, El Atmanın Önlenmesi Davası ile birlikte ecrimisil talebi de mahkemeye iletilebilir.

 

El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Taşınmazlarla ilgili olan diğer tüm davalarda olduğu gibi bu dava da, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

 

El Atmanın Önlenmesi Davası İçin Avukat Tutmak Şart mı?

 

El Atmanın Önlenmesi davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Dava açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, bu kadar teknik bilgi içeren ve önemli bir davada avukat yardımı almanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

El Atmanın Önlenmesi Davası Masrafı Ne Kadardır?

 

Talep edilecek ise ecrimisil miktarı ve taşınmazın değeri üzerinden harç ödeneceğinden, bu miktarın çokluğuna göre harç masrafları da artacaktır.

 

Bu dava oldukça masraflı bir dava olabilmektedir. Bunun sebebi, bazen taraf sayısının çok fazla olması, birden fazla keşif, bilirkişi incelemesi vs yapılmasıdır. Tüm bu işlemler için dava açılırken peşinen bir gider avansı alınmaktadır.

 

Davanın devamı sırasında bu avans biter ise, yine tamamlatılmaktadır.

 

Diğer bir nokta da ecrimisil bedelinin ne kadar gösterileceğidir. Dava açılırken bu bedel tam bilinemeyebilir. Bu nedenle dava sonunda taşınmazın rayiç ecrimisil bedeli tespit edilmiş olacağından, mahkeme tarafından eksik kalan harç taraflara tamamlattırılacaktır.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasını Ne Zaman Açmalıyım?

 

Bu davanın ne zaman açılacağı ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Ancak ecrimisil talep edilecek ise bu talep, dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak ancak 5 yıllık istenebilecektir. Bu nedenle de, davanın erken açılması, hak kaybını engelleyecektir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.