" /> Nafakanın Kaldırılması Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafakanın Kaldırılması  Mümkün müdür?

 

Mahkeme tarafından ödemekle yükümlüsü olduğunuz bir nafaka var ise, kanunda sayılan sebeplerin varlığı durumunda, bu nafakanın kaldırılması/iptal edilmesi mümkündür.

 

Nafakanın Kaldırılmasını Nasıl Sağlayabilirim?

 

Nafakaya, mahkeme kararı ile hükmedildiğinden yine sadece mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Bunun için de Nafakanın Kaldırılması Davası açmanız gerekmektedir.

 

Nafaka Kendiliğinden Kalkmaz mı?

 

Nafaka ödeme yükümlülüğünün kendiliğinden ortadan kalkması ancak bazı hallerde mümkündür. Bu haller dışında dava açılması gerekmektedir.

 

Örneğin, nafakanın taraflarından birinin ölmesi, iştirak nafakası verilen küçük çocuğun reşit olması gibi.

 

Nafakanın Kaldırılması Davası Şartları Nelerdir?

 

Nafaka taraflarının mali durumlarında ciddi değişiklikler olması, hakkaniyetin gerektirdiği durumların varlığı halinde nafaka borçlusu da, nafakanın kaldırılması davası açabilir.

 

Bu davayı açabilmeniz için, öncelikle kesinleşmiş bir nafaka kararı bulunması ve sizin de bu nafakanın borçlusu olmanız gerekmektedir. Ödemekle yükümlü olduğunuz nafaka miktarının da değişen durumlara ve ekonomik koşullara göre fazla gelmesi gerekmektedir. Eğer bu şartlar mevcut ise, nafaka alacaklısına karşı nafakanın kaldırılması davası açılabilir.

 

Boşanma kararında belirtilen nafaka miktarı bir süre sonra, hem şartların değişmesi hem de nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumunda ciddi azalmanın olması, ülke ekonomisindeki değişiklikler nedeniyle fazla gelmesi mümkün olabilmektedir.

 

Zira nafaka, tarafların ekonomik durumu ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, tarafların mali durumlarında ciddi değişiklikler olması, hakkaniyetin gerektirdiği durumların varlığı halinde nafakanın tarafların sosyal-ekonomik durumlarına uyarlanması hakimden istenebilir.

 

Nafakanın Kaldırılması Davasına Örnek Oluşturabilecek Nedenler Nelerdir?

 

Burada saymamış olsak bile, kendi durumunuza özgü sebeplerin varlığı ve bunların ispatı halinde nafakanın kaldırılmasını veya indirilmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamada sık rastlanan sebeplerden bir kaçını sıralamak gerekir ise;

 

  • Nafaka alacaklısının sigortalı olarak bir işe başlaması veya evlenmesi,
  • Resmi olarak evlenmese dahi karı-koca hayatı yaşamaya başlaması, (imam nikahı gibi)
  • Nafaka alacaklısının haysiyetsiz bir hayat sürmesi, gibi örnekler sayılabilir.

 

Nafakanın Kaldırılması Davası Hangi Nafakalar İçin Açılabilir?

 

Türk Medeni Kanununda dört çeşit nafaka belirlenmiştir. Bunlar; tedbir, yardım, yoksulluk ve iştirak nafakalarıdır. Tedbir nafakası; boşanma davası devam ederken veya henüz açılmadan verilen nafakaya, yardım; bakmakla yükümlü olduğu yoksulluk içinde olan yakın akrabaya verilen nafakaya, iştirak; çocuklar için verilen nafakaya, yoksulluk da; boşanma ile yoksulluğa düşen eşe verilen nafakaya denir.

 

Nafakanın kaldırılması davası, tüm bu nafaka türleri için açılabilir.

 

Nafakanın Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu dava, nafaka alacaklısının ikametgahındaki aile mahkemesinde, aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Nafakanın Kaldırılması Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

 

Nafaka borçlusunun nafaka ödeme borcu devam ettiği sürece bu dava açılabilir.

 

Nafakanın Kaldırılması Davasını Hakim Reddedebilir mi?

 

Evet, maalesef edebilir. Nafakanın kaldırılması davalarında; mutlaka koşullardaki değişikliğin ispatlanması ve hakimin bu konuda ikna edilmesi gerekmektedir. Uygulamada bu konuda oldukça örnek vardır. Bu talebin yapıldığı zaman, tarafların sosyal durumlarının değişmesi, yeniden evlenmesi gibi.

 

Mahkemede iddianızı ispatlayamamanız halinde hakim davayı esastan reddedebilir, ya da tümüyle reddetmeyerek, nafakanın hakkaniyete uygun bir miktara indirilmesine karar verebilir.

 

Bu örnekler ancak konusunda uzman bir avukat tarafından takip edilebilir ve bilinebilir. Bu nedenle, nafaka kaldırma ve azaltma talebinizin varlığı halinde muhakkak bir avukattan hizmet alınız. Aksi halde, davanızın reddi ile karşılaşabilir, fazladan dava masrafı, karşı vekalet ücreti ödeyebilirsiniz.

 

Nafakanın Kaldırılması Davasında Hangi Delilleri Sunmalıyım?

 

Nafakanın kaldırılması talebinizi haklı gösterecek her türlü delili sunabilir, bu konu hakkında bilgi sahibi olanları tanık olarak dinletebilirsiniz. Gelirinizin azaldığına dair belgeler, yeniden evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş iseniz buna ilişkin bilgi belgeler ve artan giderleriniz ile ilgili hesap ekstreleri deliller başta gelenlerdir.

 

Ancak talebinize en uygun sonucu almak istiyorsanız, kulaktan dolma bilgilerle veya internetin yönlendirmesi ile değil, uzman bir avukattan hizmet alarak dava açmanız gerekmektedir. Aksi halde, yapacağınız bir hata, telafisi imkansız zararlara yol açabileceği gibi, daha fazla emek ve para harcamanıza neden olabilir.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.