" /> Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik hangi hallerde kabul edilir merak ediyorsanız bu yazıyı okumanızı tavsiye ediyoruz.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Unsurlar Nelerdir?

 

İşçi işveren ilişkisinin temeli, işçinin çalışacağı iştir. İşin yönetimi her ne kadar işverende ise de, kanunun emredici kuralları gereği, çalışma koşullarını işçinin aleyhine olacak şekilde ağırlaştırılabilmesi için işçinin yazılı olarak bu değişikliğe onay vermesi gerekmektedir.

 

Değişiklik yapıldığında, çalışma koşullarının işçi aleyhine ağırlaşacağı kabul edilen esaslı unsurlardan bir kaçı şunlardır;

 

– Ücreti ve ekleri, aldığı sosyal yardımlar,

– İş yerinin yeri,

– İşin ne zaman görüleceği,

– İş yerindeki çalışma süreleri, giriş çıkış saatleri, vardiya sistemi, ara dinlenmesi,

– İş yeri uygulamaları, yönetmeliği vb.

– Yıllık izin süreleri gibi.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedir?

 

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik de işte bu yukarıda saydığımız unsurlarda işveren tarafından işçiyi zora sokan değişikliklerin yapılmasıdır. Örneğin, işçinin işverene ait başka bir işyerinde görevlendirilmesi,işçinin rızası olmadan görevinin veya işinin değiştirilmesi, unvanının düşürülmesi, ücretinin azaltılması, ikramiye ödemesine son verilmesi gibi değişiklikler bu kapsamdadır.

 

İş Kanunu’nun 22. maddesi hükmünde bu husus açıkça düzenlenmiştir. Şöyle ki;

 

‘İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21. madde hükümlerine göre dava açabilir.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapmanın Şartları Nelerdir?

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

İşçi ve işveren aralarındaki sözleşmenin unsurlarını, kanunda belirtilen emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla serbestçe belirleyebilirler. İşin devamı sırasında işveren bu koşullarda bir değişiklik yapmak ister ise muhakkak işçiden onay alması gerekmektedir.

 

İşveren ne tür bir değişiklik yapacağını ayrıntılı ve yazılı olarak işçisine tebliğ etmek zorundadır. Bu tebliğden itibaren işçi 6 gün içerisinde ya bu değişikliği kabul eder ya da etmez.

 

Kabul ederse; yeni çalışma koşullarına uygun olarak çalışmaya devam edecektir. Ancak işçi kabul beyanını muhakkak bu 6 günlük süre içerisinde ve yazılı olarak vermek zorundadır.

 

Kabul etmez ise; işçi kendisine tebliğ edilen değişikliği 6 gün içinde yazılı olarak onaylamaz ise kabul etmemiş sayılır. Bu durumda işçi aynı koşullarda çalışmaya devam edecektir.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği İşçi Kabul Etmek Zorunda Mıdır, Etmezse Ne Olur?

 

İşçinin kesinlikle değişikliği kabul etmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Değişikliği kabul etmeyip aynı koşullarda çalışmaya devam eder. Bu noktadan sonra işveren işçiyi geçerli bir neden ileri sürerek veya haklı başka bir neden var ise onu belirterek işçiyi işten çıkarabilir.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği İşçi Kabul Etmez ise İstifa mı Etmiş Sayılır?

 

Hayır istifa etmiş sayılmaz. Ancak iş hayatında kötü  niyetli işverenlerin işçiye değişikliği kabul ettirmek için sık başvurdukları bir tuzaktır. Ya değişikliği kabul edersin ya da istifanı verirsin diyerek işçiyi yanlış yönlendirmektedirler.

 

Örneğin bu husus, iş yeri değişikliklerinde de sık sık karşımıza çıkmaktadır. İşçi kabul etmediği halde başka bir yerde/ilde/ilçede vs görevlendirilir. İşçi eski işyerine gittiğinde işyerine alınmaz, diğer işyerinde de gelmediği için tutanak tutulur ve devamsızlıktan dolayı işten çıkarılır. Bu en sık rastlanan durumdur. Bu durumda işverenin feshi kesinlikle haklı değildir, işçinin sözleşmesi eylemli olarak haksız bir şekilde feshedilmiş kabul edilir ve işçi hem işe iade (şartları oluşmuş ise) hem de alacak hakları için dava açabilir.

 

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği İşçi Kabul Etmeyince İşten Çıkarılırsa Ne Olur?

 

Bu durumda (eğer şartları var ise) işçinin işe iade davası açması gündeme gelecektir. Her somut olayda açılacak davalar farklılık arz edeceğinden, uzman bir avukata başvurmanın faydalı olacağını belirtmek isteriz. Zira, emeği ile geçinen işçilerin, davada yapacakları yanlışlıklarla hak kaybına uğramaları son derece üzücü olacaktır.

 

Değişikliği kabul etmeyen işçiyi işten çıkaran işverenin dayandığı gerekçe de oldukça önemlidir. Açılacak davada, bu fesih nedeninin haklı olup olmadığı da tartışılacaktır.

 

Bu nedenle, henüz size işvereniniz tarafından böyle bir teklif sunulur sunulmaz bir avukata danışmanızı ve onun tavsiyeleri ile hareket etmenizi önemle hatırlatmak isteriz. Böylelikle hak kaybı yaşamak yerine, arzu ettiğiniz hakkınıza daha hızlı ve sorunsuz olarak ulaşma şansınız vardır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.