" /> Medeni Hukuk
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

Tanıma Tenfiz Davası Nedir? Tanıma Tenfiz Davası yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli ve i̇cra edilebilir olması için açılan davanın adıdır. Yabancı mahkemedeki dava; Anlaşmalı Boşanma Davası da olsa Çekişmeli Boşanma Davası da olsa Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz yapılması prosedürü aynı olacaktır. Ancak Tanıma ve Tenfiz kelimeleri ayrı ayrı işlemleri ifade eder. Şöyle

Ortak velayet hukukumuza yeni giren bir kavramdır. Bu yazımızda bu konuyu ayrıntılı olarak ele aldık. Velayet Nedir? Medeni Kanunumuza göre kişi 18 yaşını tamamlamasıyla ergin olur. 18 yaşını doldurmamış çocuklar anne ve babalarının velayetindedirler. Velayet ifadesi; anne ve babanın çocukları üzerinde sahip oldukları hak ve yükümlülükler bütünüdür. Velayetin getirdiği hak; çocuğun bakımı, genel ve mesleki

  Evlat Edinmenin Şartları her ne kadar teknik ve her olay için özel olsa da mevzuata uygun hukuken belirleyici olanları sizin için bu yazımızda derledik.   Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?   Bu şartlar, evlat edinilecek olan kişinin yaşına göre ayrı ayrı düzenlenmiştir. Diğer bir ifade ile 18 yaşından küçükler ve 18 yaşından büyüklerin evlat edinilmesine

  Evlat Edinme Davası Nedir?   Evlat edinme işlemi, ancak bu yöndeki bir mahkeme kararı ile hüküm ifade eder, geçerlilik ve kesinlik kazanır. Bu sebeple, evlatlık edinmek isteyen kişi veya kişilerin dava açması gerekmektedir. Bunun için öncelikle evlat edinilecek kişinin kim olduğunun belirli olması ve kanunun aradığı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.   Dava açılmadan

  Gaiplik Kararı Nedir?   Gaip kelimesinin sözlük anlamı; yitiktir. Yani yok olmaktır. Gaiplik de; yitiklik, yokluk anlamına gelmekte, hukukta; ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ( açık deniz gemi kazası veya uçak kazasında cesedi bulunamamış gibi…) veya kendisinden uzun süredir haber alınamayan (ava veya tehlikeli bir maceraya gidip dönmeyenler gibi) kişiler için kullanılır.   Bu kişilerin

  Kısıtlama Davası hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarınız derlediğimiz yazımızı okuyabilirsiniz.   Kısıtlama Davası Nasıl Açılır?   Kanunda sayılan hallerin ve aranan şartların varlığı halinde bu dava açılabilir. Daha iyi anlamak için hangi hallerin kısıtlamaya yol açacağına bakmak gerekir.   Şöyle ki; aşağıda açıklayacağımız bu hallerinin varlığı durumunda kısıtlama kararı verilebilir. Ancak önemle belirtmek

Vesayet Nedir?   Kanunda sayılmış bir takım sebeplerden dolayı kendi işlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek durumda olan ve bu sebeplerden dolayı koruma altına alınması gereken kişilerin korunmasını sağlayan hukuki kurumdur.   Vesayetin Faydası Nedir?   Vesayet kurumu, vesayet altına alınan kişinin menfaatlerini koruyarak onun zarara düşmesini önleyen bir kurumdur ve kamu düzeni ile ilgilidir. Bu

  Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağı Ne Demektir?   Bu hüküm Medeni Kanun’un 292. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, evlilik dışında doğan çocuğun, ana ve babası, doğumdan sonra birbirleri ile evlenebilir.   Bu evliliğin gerçekleşmesi ile birlikte çocuk evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olacaktır.   Çocuk Evlilik Dışında Doğduğu Halde Anne ve Babası Sonradan

  Tanımanın İptali Davası neden ve nasıl açılır gibi konular hakkında merak edilen tüm sorulara cevap bulacağınız yazımızı okuyabilirsiniz.   Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Nasıl Olur?   Evlilik dışında doğmuş olan bir çocuk, babası tarafından, nüfus memuruna veya mahkemeye başvurularak tanınabilir. Bu yolla baba, çocuğun kendi çocuğu olduğunu beyan eder ve nüfusuna işlenir.   Bu