" /> Tanımanın İptali Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Tanımanın İptali Davası

 

Tanımanın İptali Davası neden ve nasıl açılır gibi konular hakkında merak edilen tüm sorulara cevap bulacağınız yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Nasıl Olur?

 

Evlilik dışında doğmuş olan bir çocuk, babası tarafından, nüfus memuruna veya mahkemeye başvurularak tanınabilir. Bu yolla baba, çocuğun kendi çocuğu olduğunu beyan eder ve nüfusuna işlenir.

 

Bu şekilde tanıma işlemi resmi senet veya vasiyetname yolu ile tanıma da mümkündür.

 

Medeni Kanunda ayrıca, tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, velisinin veya vasisinin de rızasının gerekeceğini belirtmiştir.

 

Ek olarak da, başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuğun, bu bağı geçersiz kılınmadıkça tanınamayacağı da eklenmiştir.

 

Tanımanın İptali Davası Nedir?

 

Tanımanın iptali davası da, bu tanıma işleminin iptal edilmesine yönelik bir davadır. Tanıyanın iptal talep edebilmesi için, tanıma işlemini, yanıltma, korkutma, aldatılma ile yapmış olduğunu iddia ve ispat etmesi gerekecektir.

 

Yine bu dava ana-çocuk ve diğer ilgililer tarafından da açılabilir. Bu sefer de davayı açan taraf, tanıyan kişinin çocuğun babası olmadığını ispatlamakla mükelleftir.

 

Tanımanın İptali Davasını Kimler Açabilir?

 

Bu dava, Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine ve diğer ilgililer tarafından açılabilir.

 

Ayrıca bu dava tanıyan tarafından, yanılma, aldatma veya korkutma sebepleri ile de açılabilir.

 

Tanımanın İptali Davası Kime Karşı Açılır?

 

Bu dava, tanıyan baba tarafından açılır ise, anne ve çocuğa, ana ve çocuk tarafından açılır ise de tanıyana karşı açılır.

 

Tanıyan Baba Ölmüşse de Tanımanın İptali Davası Açılabilir mi?

 

Evet, baba hayatını kaybetmişse dahi, babanın mirasçıları bu davayı açılabilir.

 

Tanımanın İptali Davası Açma Süresi Var mıdır?

 

Kanunda bu konu ile ilgili hak düşürücü süre belirlenmiştir. Haklı bir sebep bulunmaksızın bu sürenin geçirilmesi halinde dava açma hakkı düşecektir. Eğer gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

 

Buna göre tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

 

Tanımanın İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Tanımanın İptali Davası, doğum veya dava sırasında taraflardan birinin ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Tanımanın İptali Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Tanımanın İptali Davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan taraf işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Nasıl davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle kendi durumunuza uygun olarak, tanımanın iptali davası dilekçe örneğinin hazırlanabilmesi için bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Tanımanın İptali Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bu tarz davaların tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, babalığın tespiti için gereken işlemlerin zorluğuna, tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır. Herhangi bir sorunun olmadığı durumlarda yaklaşık 1 yıl içinde davanızın sonuçlanması muhtemeldir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Tanımanın İptali Davası nihayetinde psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Tanımanın İptali Davası Açma Masrafları Ne Kadardır?

 

Tanımanın İptali Davası açılırken, delillerinizin toplanması, bilirkişi incelemesi, babalık testlerinin masrafları ve tüm bunlar için yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL-1200 (2018 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Tanımanın İptali Davasının Sonuçları Nelerdir?

Dava neticesinde çocuk ile tanıyan baba arasında soy bağı ilişkisi kaldırılır ve her ikisinin de nüfus bilgileri buna göre düzeltilir.

 

Tanımanın İptali Davası İle Maddi Manevi Tazminat Davası Açmak Mümkün müdür?

 

Tanıyan bu davayı açmışsa ve yanılma, aldatma veya korkutma sebeplerini ispatlamış ise  hem anne ve çocuk için yaptığı masrafları maddi tazminat olarak, hem de manevi olarak uğradığı zarar, duyduğu üzüntü için manevi tazminat  olarak talep edebilir.

 

Tanımanın İptali Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Tanımanın İptali Davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Tanımanın İptali Davası açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.