" /> Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağı Ne Demektir?

 

Bu hüküm Medeni Kanun’un 292. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, evlilik dışında doğan çocuğun, ana ve babası, doğumdan sonra birbirleri ile evlenebilir.

 

Bu evliliğin gerçekleşmesi ile birlikte çocuk evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olacaktır.

 

Çocuk Evlilik Dışında Doğduğu Halde Anne ve Babası Sonradan Evlenirse Nüfus Kendiliğinden Kayıtları Düzeltir mi?

 

Eşler, ister evlilik dışında, ister evlilik sırasında, ister evlilik sonrasında doğmuş olsun, ortak çocuklarını yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadırlar.

 

Ancak bu bildirimin yapılmaması çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olmasını engellemez.

 

Eğer çocuğun anne ve babası evlenmeden önce, tanıma veya babalık davası ile babası ile soybağı kurulmuş ise,çocuğun ana ve babası birbiriyle evlenince, nüfus memuru resen (kendiliğinden) gerekli işlemi yapar.

 

Bu Şekilde Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Mümkün Müdür? Nasıl İptal Edilir?

 

Sonradan evlenme i̇le kurulan soybağının iptali mümkündür. Bunun için İptal Davası açılması gerekmektedir.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davasını Kimler Açabilir?

 

Bu davayı ana ve babanın yasal mirasçıları, çocuk ve Cumhuriyet savcısı açabilir.

 

Davayı açan taraf, kocanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.

 

Çocuğun altsoyu da, çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması halinde itiraz ve dava hakkına sahiptir.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

 

Bu dava da iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl, her halükarda soybağı kurulmasından sonra beş yıl içinde açılmalıdır.

 

Çocuğun dava açma süresi ise ergin olmasından itibaren bir aydır.

 

Yine süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabileceği öngörülmüştür.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Bu dava, doğum veya dava sırasında taraflardan birinin ikametgahındaki aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davasında en önemli süreç; davaya hazırlık aşaması ve dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davayı açan taraf işbu dava dilekçesi ile bağlı olacak, iddia ve taleplerini değiştiremeyecektir.

 

Nasıl davanın açılacağı, ne gibi taleplerde bulunulabileceği, hangi delillerin mahkemeye sunulması gerektiği konusunda sadece hukuk eğitimi almış tecrübeli avukatların bilgi sahibi olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle kendi durumunuza uygun olarak, tanımanın iptali davası dilekçe örneğinin hazırlanabilmesi için bir avukattan destek almanız önemlidir.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Bu tarz davaların tahmini bir sonuçlanma süreci maalesef yoktur. Bu süre; davanın niteliğine ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişecektir. Bu nitelik, babalığın tespiti için gereken işlemlerin zorluğuna, tazminat vs. taleplerinin bulunup bulunmadığı, gibi etkenlere bağlıdır. Herhangi bir sorunun olmadığı durumlarda yaklaşık 1 yıl içinde davanızın sonuçlanması muhtemeldir.

 

Sizlere bu konuda kesin bilgi veya taahhüt verenlere inanmamanızı önemle belirtmek isteriz. Tanımanın İptali Davası nihayetinde psikolojik olarak ağır bir süreçtir ve tahmin edilenden daha fazla uzaması tarafları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratır.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Açma Masrafları Ne Kadardır?

 

Bu iptali davası açılırken, delillerinizin toplanması, bilirkişi incelemesi, babalık testlerinin masrafları ve tüm bunlar için yapılacak tebligatların giderleri de peşin alınmaktadır. Bu sebeple, davanın niteliğine göre değişmekle birlikte, avukatınıza ödeyeceğiniz ücret hariç olmak üzere, en az 1000TL-1200 (2018 yılı için) masraf yapmanız gerekebilir.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davasının Sonuçları Nelerdir?

Dava neticesinde, dava kabul edilir ise çocuk ile baba arasında soy bağı ilişkisi kaldırılır ve her ikisinin de nüfus bilgileri buna göre düzeltilir.

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunda mıyım?

 

Sonradan Evlenme İle Kurulan Soybağının İptali Davasının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Bu davayı açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

 

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.