" /> Ceza Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Ceza Hukuku

Mobbing Nasıl İspat Edilir? sorusunun tek bir cevabı yoktur. Yazımızda örnekler üzerinden bu konuyu açıklamaya çalıştık. Mobbing Örnekleri Nelerdir? Mobbing, çalışan – çalışmayan, işçi – işveren olmak üzere toplumun çok geniş bir kesimi tarafından bilinmektedir. İşyerinde çalışan karşı uygulanan, onun şeref ve haysiyetini hedef alan ve süreklilik arz eden olumsuz davranışlar olarak tanımlayabiliriz. Bazı yazılarda

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

  Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ile ilgili güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.   Soruşturma Nedir?   Soruşturma; Ceza Davası Nasıl Açılır? başlıklı yazımızda da genel olarak değindiğimiz üzere, Cumhuriyet Savcısı tarafından, suç şüphesi veya ihbar/şikayet üzerine yapılan araştırmanın tümüne denir.   Bu araştırmanın yani soruşturmanın kapsamında, suç ile ilgili, hem şüpheli hem de mağdur

Takibi Şikayete Bağlı Suç hakkında genel ve güncel bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.   Takibi Şikayete Bağlı Suç Ne Demektir?   Ceza Hukuku ile ilgili diğer yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, bazı suçlarla ilgili ceza kovuşturmasının başlayabilmesi şikayet edilmiş olması gerekir.   Suçtan zarar gören tarafından savcılığa yapılması gereken bu şikayet olmadan savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılamaz.

    Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar nedir, sonuçları nelerdir, karara itiraz edilebilir mi? Tüm bu soruların basit cevaplarını sizler için yazdık.   Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?   Ceza Davası Nasıl Açılır başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere, ceza davası açılmadan önce Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma yürütülür ve suça, faile, mağdura ilişkin tüm deliller

Ceza Davası Nasıl Açılır? Çok merak edilen konu hakkında kolay anlaşılır ve güncel bilgiler içeren yazımızı okuyabilirsiniz. Ceza Davası Nedir? Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturulan suç şüphesi sonrasında suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin oluşması ile, yargılanması ve neticesinde cezalandırılması için Ceza Mahkemelerinde dava açılır. Ceza Davası Nasıl Açılır? Ceza davası bireyler tarafından doğrudan açılamaz, ancak savcılık

  İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu hakkında merak edilen bilgileri derlediğimiz yazımızı buradan okuyabilirsiniz.   İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Nedir?   İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu TCK’nun 184. maddesinde düzenlenmiş ve 12 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Suçun kanun maddesindeki düzenlenme şekli oldukça önemli olduğundan madde metnini yazımıza dahil etmeyi uygun bulduk. Şöyle

  Tehdit Suçu ve Cezası ile ilgili bilinmesi gereken genel bilgileri bu yazımızda bir araya getirdik.   Tehdit Suçu Nedir, Unsurları Nelerdir?   Tehdit Suçu ve Cezası; TCK’nun 106. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye bakıldığında, Tehdit Suçu’nun, Basit ve Nitelikli olmak üzere iki şekilde ele alındığının kabulü gerekmektedir.   İlk olarak ”Bir başkasını, kendisinin veya

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu hakkında her internet kullanıcısının bilmesi gerekenleri bu yazımızda paylaştık. Hakaret Suçu   Genel olarak hakaret suçu kavramı ve cezası ile ilgili ayrıntılı bilgileri Hakaret Suçu ve Cezası başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.   İnternet Üzerinden Hakaret Suçu Farklı Mıdır?   Günümüzde internet kullanımı son derece yaygındır. Artık 7’den 70’e herkesin elinde bir akıllı

Hakaret Suçu ve Cezası ile ilgili merak edilen sorulara güncel ve basit cevaplar vermeye çalıştık. Hakaret Suçu Nedir, Unsurları Nelerdir?   Hakaret Suçu ve Cezası TCK 125. maddesinde düzenlenmiştir.   Hakaret suçu; herhangi bir kimseye onun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte eylemlerde ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle oluşur.   Bu suçla