" /> Ticaret Hukuku
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Muris Muvazaası Ne Demektir Muris Muvazaası; bir kimsenin mirasçılarından mal kaçırmak kastı ile tapuda satış göstermek suretiyle malını bağışlaması olarak kısaca anlatılabilir. Uygulamada sıkça rastladığımız şekli, miras bırakanın ölmeden önce, taşınmazını 3. bir kişiye veya mirasçılardan birine satmış gibi tapuda işlem yapması ancak aslında bağışlamasıdır. Taraflar görünüşteki satış işlemi ile aslında bağışlama olan işlemi gizlemektedirler.

  Haksız Rekabet Davaları hakkında genel bilgileri ve dava türleri hakkındaki bilgileri içeren yazımızı buradan okuyabilirsiniz.   Haksız Rekabet Unsurları Nelerdir?   Haksız rekabete ilişkin Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenen unsurların başında; rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışların veya ticari uygulamaların olması gelmektedir.   Bunun dışında

Konkordato Nedir, şartları nelerdir, nasıl ilan edilir, sonucunda ne olur gibi tüm sorulara cevap bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.   Konkordato Nedir?   Konkordato, sermaye şirketlerinin ticaret hayatında yaşanan mali sıkıntılardan dolayı düştüğü ödeme güçlüğü, nakit sıkışıklığı, borçların ödenmesinin gecikmesi gibi durumlarda, alacaklıları ile yaptığı bir iflas anlaşmasıdır. İflas Ertelemesi müessesesine bir alternatif olarak düşünülebilir.  

  Araç Değer Kaybı Alacaklarında Tahkim Alternatifi nedir sorusuna verilen en güncel cevapları yazımızda bulabilirsiniz.   Değer Kaybı Ne Demektir?   Araçların karıştığı kazalarda, kusursuz veya tali kusurlu aracın, kaza yüzünden ikinci el araç piyasası rayicinde yaşadığı düşüştür.   Aracınızın yaşadığı bu değer kaybını; kusurlu tarafın Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortasından (ZMSS) talep etmeniz mümkündür.

  Yabancı Para Alacağı Yönünden Dava ve İcra Takipleri hakkında akla gelen tüm soruları yazımızda cevaplamaya çalıştık.   Yabancı Para Alacağım İçin Türkiye’de Dava/İcra Takibi Açabilir miyim?   Eğer yabancı para üzerinden bir alacağınız var ise TC Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinde dava ve takip açabilirsiniz.   Borçlar Kanuna göre alacaklı olarak, yabancı para cinsinden alacağınızı

  Topraktan Ev Almak (Haricen Satım) ile ilgili hukuken gerekli bilgileri bulabileceğiniz bir yazı hazırladık.   Topraktan Ev Almak (Haricen Satım) Ne Demektir?   Topraktan ev almak, henüz proje halinde, inşaatına başlanmamış veya inşaatı tamamlanmamış konut projelerinden bağımsız bölüm (ev/daire/kont) satın almaktır.       Topraktan Ev Almanın Dezavantajları Nelerdir?   Topraktan ev almanın, hazır

  Ticari Kredilerde Kartel Tazminatı alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız.   Kartel Tazminatı Nedir?   Rekabet Kurulu 08.03.2013 tarihli 13-13/198-100 sayılı kararı ile, aşağıdaki 12 bankanın, kendi aralarında uzlaşarak, 21.08.2007 ila 22.09.2011 tarihleri arasında, kredi, mevzuat ve kredi kartlarına ilişkim uygulanacak faizlerde suni artırım yaparak kartel oluşturduklarını tespit etmiştir. Bu 12 banka;

  Kartel Tazminatı nedir, nasıl alınır, hangi tarihler ve krediler için geçerlidir öğrenmek istiyorsanız bu yazımızı muhakkak okumalısınız.   Kartel nedir?   Rekabeti sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in m. 3/ç hükmüne göre; Kartel, fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması,