" /> Kartel Tazminatı
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

Kartel Tazminatı

 

Kartel Tazminatı nedir, nasıl alınır, hangi tarihler ve krediler için geçerlidir öğrenmek istiyorsanız bu yazımızı muhakkak okumalısınız.

 

Kartel nedir?

 

Rekabeti sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in m. 3/ç hükmüne göre; Kartel, fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri ifade eder.

 

Kartel Tazminatı Nedir?

 

Kartel teşkil ettiği tespit edilen eylemler nedeni ile zarar gören kişilerin, maddi zararlarının ya da zarar neden olanların elde ettiği veya etmesi muhtemel olan karlarının üç katı oranında talep edebilecekleri tazminattır.

 

12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat ile Aynı mıdır, Farklı mı?

 

Kartel Tazminatı Nedir?

Evet aynıdır. Karteli 12 banka oluşturduğundan ve uğranılan zararın 3 katının tazminat olarak talep edildiğinden dolayı bu davaya; “12 bankaya karşı üç kat tazminat davası” da denmektedir.

 

Kartel Oluşturan Bankalar Hangileridir?

 

Rekabet Kurulu 08.03.2013 tarihli 13-13/198-100 sayılı kararı ile, aşağıdaki 12 bankanın, uyumlu eylem/uzlaşma/kartel içinde olduğunu tespit etmiştir.

Bankalar; Vakıfbank, ING Bank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Akbank, Finansbank, HSBC, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası’dır.

 

Kartel Hangi Tarihte Oluşturulmuştur?

 

Rekabet Kurulu, bu 12 bankanın 21.08.2007 ila 22.09.2011 tarihleri arasında kartel oluşturduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre bu tazminata hak kazanabilmek için bu tarihler arasında kredi çekmiş olmanız gerekmektedir.

 

Kartel Tazminatı Alıp Alamayacağımı Nasıl Bilebilirim?

 

21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında, yukarıda yazılı 12 bankanın herhangi birinden, konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi çekti iseniz bu tazminata hak kazanırsınız.

 

Alacağım Kartel Tazminatını Nasıl Hesaplayabilirim?

 

Bu tazminatın tam olarak hesaplanması davadan önce pek mümkün değildir. Yaklaşık bir rakama ancak ulaşabilirsiniz. Tam miktar, yargılama sırasında rekabet kurulu uzmanı tarafından yapılacak hesap neticesinde ortaya çıkacaktır.

Alacağım Kartel Tazminatını Nasıl Hesaplayabilirim?

Yaklaşık bir hesap yapabilmek için bu 12 bankanın, rekabete aykırı olarak, hangi kredilerde nasıl bir uzlaşma yaptığını tespit etmek gerekir. Rekabet Kurulu kararına göre bu bankalar, konut kredilerinde %15, ihtiyaç kredilerinde %10, taşıt kredilerinde ise %5-20 oranında suni bir faiz artırımı yapmışlardır.

Buna göre banka müşterisi daha fazla miktarda faiz ödemek zorunda kalmıştır. Tazminat olarak ödenecek rakam, işte bu ödenmesi gereken ile ödenmek zorunda bırakılan faiz arasındaki farkın 3 katına denk gelen rakam olacaktır.

 

Kartel Tazminatı Davası Almak İçin Dava Açmam Şart mı?

 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 58. maddesinde, kartel tazminatına “hakimin” hükmedeceği açıkça yer almıştır. Her ne kadar miktar itibari ile Tüketici Hakem Heyetinin görevine girenlerin buraya başvurulması gerektiği yönünde görüşler varsa da, fazla ödenen faizin 3 katı tutarındaki kartel tazminatına sadece hakimin karar verebileceği dikkate alındığında dava açılmasının şart olduğunu düşünüyoruz.

 

Hangi Krediler Bu Kapsama Girer?

 

Adı geçen bankaların oluşturduğu kartel kapsamında, bireysel, ticari veya kamu kredileri ayrımı yapılmaksızın, ihtiyaç, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin tümünde suni faiz artırımı yapıldığı tespit edilmiştir.

Ticari kredilere ilişkin daha detaylı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Kartel Tazminatı Davasını Hangi Mahkemede Açmam Gerekir?

 

Davanın hangi mahkemede açılacağının belirlenmesinde kredinin türü önemlidir. Eğer dava açılacak kredi bireysel ise Tüketici, ticari ise Asliye Ticaret, kamu ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

 

Kartel Tazminatı Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Dava dilekçesi, davanızın temelini oluşturmaktadır. Her ne kadar bu tazminatı talep etme hakkınız var ise de, dilekçe ve delillerinizdeki hukuki bir eksiklik veya yanlışta davanız hakim tarafından reddedilebilir. Hızlı bir şekilde paranızı tahsil etmeyi hedeflerken, çözümü yıllar sürecek hukuki sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, hızlı ve sorunsuz bir dava için, bir avukat desteği almanızı tavsiye ediyoruz. İnternette bulunan bilgi ve belgelere güvenmemenizi, her davanın kendisine özgü olduğunu ve koşullarınızın bir avukat tarafından değerlendirilerek, davanızın bu koşullara ve hukuka uygun açılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Dava Açarken Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

En önemli belge banka ile yapmış olduğunuz sözleşmedir. Bu nedenle kredi sözleşmesinin sizde kalan örneğini mahkemeye sunmalısınız. Ayrıca dava açacağınız bankanın Rekabet Kurulu kararının iptali için açtığı iptal davasının ve Danıştay’daki dosyasının bilgilerini paylaşmanızda fayda vardır. Bu bilgilere avukatların ulaşması çok daha kolay olduğundan bir avukat ile anlaşmanız faydanıza olacaktır.

 

Kartel Tazminatı Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

 

Davanın ne zaman sonuçlanacağını baştan öngörebilmek mümkün değildir. Bu yöndeki kesin olduğu iddia edilen bilgi ve haberlere de itibar etmeyiniz. Mahkemelerin yoğunluğu ve dava konusunun yeni ve kapsamlı oluşu dolayısı ile davaların 2 yıldan önce sonuçlanmasının zor olduğunu düşünüyoruz.

 

Kartel Tazminatı Davası Açmanın Masrafı Nedir?

 

Tüketici mahkemelerinde açılacak davalar açısından, tüketicilerin dava açarken harç değil sadece masraf yatırmaları kural olduğundan 2017 yılı için yaklaşık 450-500TL’dir. Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemeleri için ise, harç yükümlüğü bulunduğundan, miktara göre de artabileceğinden yaklaşık; 700-1000TL arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Ödenen bu masrafların dava sonuçlanınca karşı taraftan alınacağını da hatırlatmak isteriz.

 

Kartel Tazminatı Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

 

Kartel tazminatı davalarının avukatsız açılmasında bir engel yoktur. Ancak yazımızda da bu konuda uyarılarda bulunduğumuz üzere, dava sürecinin zor ve hukuki bilgi ve tecrübe gerektirdiğinin altını çizmek isteriz. Bu davayı açmak isteyenlerin, bu aşamaları tek başına yapmaya çalışmak yerine, avukat hizmeti almaları, davanın hayal edildiği gibi, sorunsuz, adil ve hızlı neticelenmesi için muhakkaktır. Aksi takdirde, sonradan telafisi çok güç hatta imkansız zararların ortaya çıkması muhtemeldir.

Başta maddi olarak külfetli görünse de, neticesinde avukatla çalışmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına varacaksınız.

Özellikle bu davanın, çekilen kredinin tarihi, miktarı, bankası, faiz oranı, türü, vadesi belirleyici olduğundan, bunların bir avukat tarafından değerlendirilmesi şarttır. Aksi halde yanlış açılmış bir dava yüzünden, almayı umduğunuz paradan çok daha fazlasını kaybedebilirsiniz.

 

Kartel Tazminatı Davasını Ne Zamana Kadar Açabilirim?

 

Kredi sözleşmesini imzalamış olduğunuz tarihten itibaren 10 yıl içinde bu davayı açmanız gerekiyor.

 

Kartel Tazminatı Davasında Faizi Ne Zamandan İtibaren İsteyebilirim?

 

Dava konusu olan kredinize ilişkin son taksiti ödediğiniz günden itibaren, muhatap bankaya her hangi bir bildirim yapmanıza gerek olmaksızın faiz talep edebilirsiniz.

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.