" /> İlamların İcrası
info@diclelaw.com 0 232 332 19 10

İlamların İcrası

 

İlamların İcrası hakkında bilinmesi gereken tüm pratik bilgileri bu yazımızda sizin için derledik.

 

İlamların İcrası Nedir?

 

Fatura, kambiyo senedi gibi para alacaklarına ilişkin ilamsız icra yolundan önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu para ve teminat alacakları bir ilama da konu olmuş olabilir. Bu gibi durumlarda da özel usule sahip ilamların icrası yoluna başvurmak gerecektir.

 

Bu yola başvurmadan önce eldeki belgenin ilam niteliğinde olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

 

İlam Nedir? İlam Niteliğindeki Belgeler Nelerdir?

 

İlam; mahkemeler tarafından verilen kararlardır.

 

İlam niteliğindeki belgeler ise; mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller, para borcu ikrarını içeren re’sen tanzim edilen noter senetler, temyiz kefaletnameleri, icra dairesi kefaletleri bunlardan bir kaçıdır. Özel kanunlarda ilam niteliğinde olduğu belirtilen belgeler bu kapsama girer.

 

Mahkeme Kararlarının İcraya Konması İçin Kesinleşmesi Şart Mıdır?

 

Bazı mahkeme kararlarının icraya konu edilebilmesi için kesinleşmesi şarttır. Mahkeme kararı, kanun yollarına başvurduktan sonra kararın gelmesi ile veya kanun yoluna başvurma süresinde başvurulmaması ile kesinleşir.

 

İcraya konu edebilmek için kesinleşmesinin beklenmesi gereken kararlar şunlardır:

 

  • Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
  • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
  • Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmamasına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar,
  • Menfi tespit davaları ve tazminat ilamları,
  • Sayıştay ilamları.
  • İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama gideri (Davanın reddi halinde ise kesinleşme gerekmemektedir.)
  • Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar.

 

İlama Dayalı İcra Takibini Ne Zaman Açmalıyım?

 

İlama Dayalı İcra Takibini Ne Zaman Açmalıyım?

Yukarıda bahsettiğimiz ilamlardan herhangi birine bağlanan alacağınızı, ilamın icra edilebilir olduğu tarihten itibaren 10 yıl içinde icra takibine konu edebilirsiniz.

 

 

 

 

İlama Dayalı İcra Takibini Nasıl Açarım? Ne Kadar Masraf Gerekir?

 

Elinizde bulunan ilamda kazandığınız kalemleri tek tek belirtmek sureti ile bir takip talebi hazırlamanız gerekmektedir. İlamları icraya koyarken her hangi bir yerdeki icra dairesinden koyabilirsiniz. Belirli bir yetki kuralı yoktur. Ancak, alacaklarınıza ne zamandan itibaren faiz işlemesi gerekeceğine ve ne faizi istediğinize ilişkin bilgileri de yazmayı, ilamın aslını da icraya sunmayı unutmayınız.

 

İlamlı icra masraflı değildir, başvurmak için yaklaşık 50TL ve posta masrafları yeterli olacaktır.

 

İlama Dayalı Takibe İtiraz Edilebilir mi?

 

İlamlı icra eğer dayanağı olan ilama uygun değil ise itiraz edilebilir. İlama uygun değil ise “icra emrinin” iptali veya icra edilebilirliği olmayan bir ilam icraya konmuşsa da “takibin” iptali talep edilebilir. Şekli unsurlar dışında, borca ilişkin olarak, borcun ödendiği veya zamanaşıma uğradığı gerekçeleri ile de itirazlar yapılabilir.,

 

Bu itirazlar icra dairesine değil, icra mahkemesine yapılacak, takibe hakimin kararına uygun olarak devam edilebilecektir.

 

Borçluya gönderilen tebligatın usulüne uygun tebliğ edilmesini takiben 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

 

İlama Dayalı İcra Takibim Ne Zaman Kesinleşir? Paramı Ne kadar Sürede Tahsil Edebilirim?

 

Eğer takibinize 7 gün içinde  itiraz edilmemiş ise, takip kesinleşmiş olacaktır.

 

Daha sonra alacağınızın tahsili için haciz aşamasına geçebilirsiniz. Bu tahsil süresinin peşinen söylenmesi veya belirlenmesi mümkün değildir. Bu yönde duyacaklarınıza ve taahhütlere inanmamanızı tavsiye ederiz.

 

Haciz aşamasında, borçlunuzun sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mallarının takip miktarınız oranında haczedilmesini, işyerine veya evine mallarının haczedilmesi için gidilmesini, bir maaş alıyor ise bu maaşından size ödeme yapılmasını isteyebilirsiniz.

 

Eğer borçlunuzun ödeme imkanı yoksa ve haczettiğiniz mallar var ise, bunların icra dairesi tarafından satılmasını ve alacağınızın size ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

İcraya Koyduğum Mahkeme Kararını Karşı Taraf Temyiz Ederse Ne Olur?

 

Temyize başvurulması icra takibinizi durdurmaz. Eğer temyize başvuran taraf takibi durdurmak ister ise, doya borcunu ve yaklaşık 6 aylık faizini icra dosyasına depo etmek ve Yargıtay’dan “icranın geri bırakılması” kararı getirmek zorundadır. Aksi halde haciz işlemlerine devam ederek alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

 

İlamlı İcra Takibini Yapabilmek İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

 

Böyle bir zorunluluk yoktur. Şahıslar bizzat kendileri, şirketler de yetkilileri aracılığı ile bu takibi başlatabilirler.

 

Ancak, baştan sona teknik koşullarla dolu bir süreç olduğundan ve yapılan bir hata neticesinde, gerçekten alacaklı olduğunuza bakılmadan taleplerinizin reddedilmesi mümkündür. Bu riskle karşı karşıya kalmamak için, konusunda uzman bir avukattan hizmet almanız önemlidir.

 

Bu sayede hem alacağınızı tahsil etme hem de hukuki süreçleri daha hızlı ve hatasız tamamlama şansınız olacaktır.

 

Av. Dicle Arar

Yorum Yap:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.